DELEN

De liquidatiereserve kan een interessante manier zijn om uitkeringen door de vennootschap fiscaal te optimaliseren, maar moet steeds worden bekeken naast andere fiscale optimalisatiemethodes. Voor wie is de liquidatiereserve interessant en wanneer de liquidatiereserve uitkeren het beste kan gebeuren? Deze en andere vragen worden in dit artikel beantwoord.

Wat is een liquidatiereserve?

De liquidatiereserve is een reserve die vennootschappen kunnen aanleggen. De winst na belasting wordt daarbij, tegen een afzonderlijke aanslag van 10%, geheel of gedeeltelijk aan de reserve toegekend. Wanneer de liquidatiereserve later wordt uitgekeerd in het kader van een vereffening is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Er is wel een belasting op liquidatiereserve verschuldigd als los van enige liquidatie een bedrag wordt uitgekeerd. Dat maakt de liquidatiereserve vervroegd uitkeren echter niet per se minder interessant. Laat het duidelijk zijn dat een liquidatiereserve vooral in het kader van een fiscale optimalisatie een te bewandelen piste is.

Liquidatiereserve: voorwaarden aanleg liquidatiereserve

Wil je een liquidatiereserve aanleggen, dan moet je rekening houden met een aantal voorwaarden. In de eerste plaats is de aanleg van de liquidatiereserve voorbehouden aan kleine vennootschappen. Ten tweede moet je de liquidatierekening boeken op een (of meerdere) afzonderlijke rekening(en) van het passief. Daarop moet het ook geboekt blijven. Ten slotte geldt er een onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dat wil zeggen dat de liquidatiereserve niet mag worden aangetast voor enige beloning of toekenning. Bij aantasting zal men een belasting op de liquidatiereserve berekenen. Daarbij geldt er een vijfjarige houdperiode. Na vijf jaar is de belasting een stuk lager.

VVPR bis of liquidatiereserve?

Of een liquidatiereserve uitkeren al dan niet interessant is, verschilt per geval. Normaal gesproken bedraagt de vennootschapsbelasting in ons land 25% en dan is een liquidatiereserve aanleggen en uitkeren interessanter. Het is echter ook mogelijk dat er een verlaagd tarief van 20% van toepassing is, maar daarvoor gelden er een aantal voorwaarden. Zo moet de brutobezoldiging aan de bedrijfsleider voldoende hoog zijn, gelden er beperkingen ten aanzien van het uitgekeerde dividend en moet het andermaal om een kleine vennootschap gaan. In dergelijke gevallen is het evident om een dividend aan 20% belasting uit te keren. Wie geen recht heeft op de verlaagde roerende voorheffing en vijf jaar kan wachten, kan dan weer beter een liquidatiereserve uitkeren.

Boekhouder voor advies en het boeken van de liquidatiereserve

In de praktijk zijn er altijd veel afwegingen om te maken. Soms kan de brutobezoldiging van de bedrijfsleider een tikkeltje verhogen fiscaal gezien interessanter zijn, omdat de dividenden dan minder zwaar worden belast. En soms is de liquidatiereserve en 5 jaar wachten een interessante optie. Het is aan te raden om je omtrent de berekening en de liquidatiereserve goed te laten adviseren. Daarom raden we aan om een beroep te doen op een boekhouder. Hij zal voor jou nagaan wat de beste optie is en zal bijvoorbeeld bij de uitkering van de liquidatiereserve de boeking uitvoeren. Zoek je een goede boekhouder die jou kan helpen met zaken als de wettelijke reserve, de liquidatiereserve en fiscale optimalisaties? Dan helpen wij je graag verder. Via deze website kan je namelijk eenvoudig de juiste boekhouder vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here