DELEN

De vroegere huurwetgeving was helemaal niet afgestemd op kortstondige pop-upwinkeltjes. De laatste jaren hebben de gewesten daarom ingezet op eigen wetgeving die het een en ander mogelijk moet maken. In dit blog zoomen we in op de Vlaamse regelgeving over een pop-up starten en hebben we het over de zaken waaraan je zeker moet denken.

Huurovereenkomst en pop-up wetgeving in Vlaanderen

Sinds midden 2016 bestaat er in Vlaanderen pop-up wetgeving. Het gaat eigenlijk om wetgeving omtrent kortstondige huurovereenkomsten. De voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat de huurder het statuut als zelfstandige heeft. Houd er bovendien rekening mee dat deze pop-up wetgeving alleen in Vlaanderen geldt en niet in Wallonië en Brussel. Daar hebben ze hun eigen pop-up wetgeving.

Pop-up wetgeving en duurtijd van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst moet er een zijn van minder dan één jaar. In principe zal niemand een pop-up beginnen voor meerdere jaren en is het de bedoeling om het concept even uit te testen, dus dat zou geen probleem mogen zijn. Als je kiest voor kortere huurovereenkomsten dan kan je ze nadien ook gewoon verschillende keren verlengen, zolang de totale duur maar niet meer dan één jaar bedraagt. Wel is het zo dat de huurder geen recht heeft op hernieuwing wanneer het contract eindigt.

Eenmaal de duur van de huurovereenkomst langer zou zijn dan één jaar, valt het niet meer onder de pop-up wetgeving maar onder de handelshuurwetgeving. Dat is veel minder gunstig. Binnen de pop-up wetgeving kan de huurder nu eenmaal eenvoudig de huur opzeggen. Er is dan een opzeg van één maand. De verhuurder kan dit niet doen. Het is de huurder echter niet toegestaan om de huur over te dragen of om onder te verhuren.

Pop-up wetgeving en verbouwingen aan het gebouw

Je kan natuurlijk niet zomaar overal een pop-up store beginnen. Allicht moet je een aantal verbouwingen doen om het helemaal naar je concept aan te passen. Als huurder mag je van de pop-up wetgeving zo’n verbouwingen doen, maar je moet dit wel vooraf aan de verhuurder laten weten. De kosten van de verbouwingen mogen ook niet meer bedragen dan de prijs van één jaar huur en de verhuurder kan de huurder na afloop van de huurovereenkomst vragen dat hij nadien alles opnieuw verwijdert. Een van de belangrijkste pop-up tips is dan ook dat er goed wordt nagedacht over hoe de inrichting praktisch wordt opgebouwd. Eenvoudig te verwijderen voorzetwanden krijgen bijvoorbeeld de voorkeur.

Pop-up wetgeving en verkoop van het verhuurde pand

Ook dit is heel gunstig voor de huurder. Zo is een nieuwe eigenaar altijd verplicht om de huurovereenkomst na te leven. Hij kan de pop-uphuurder er dus niet zomaar uitzetten. Wel is het zo dat dit enkel geldt als de huurovereenkomst geregistreerd is, wat in principe ook verplicht is. Ga daarom altijd na of de verhuurder de huurovereenkomst wel liet registreren.

Pop-up store starten: vergunningen en statuut

Wil je een pop-up beginnen, dan moet je net zoals alle andere zelfstandigen over de nodige toelatingen en vergunningen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan de toelating van het FAVV voor wie van plan is om een pop-up restaurant te beginnen. Ook een statuut als zelfstandige is natuurlijk een must.

Houd er voorts rekening mee dat je in principe over een omgevingsvergunning voor handelsactiviteiten moet beschikken wanneer het handelsgeheel groter is dan 400 m². Wel is het zo dat hier uitzonderingen op bestaan. Het moet dan gaan om tijdelijke handelszaken in een bestaand, vergund gebouw. Bovendien mag het maar voor een beperkte periode van het jaar in gebruik worden genomen. Indien dit niet in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften, gaat het om een duur van minder dan 90 dagen. Meer over deze uitzonderingen lees je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Pop-up store beginnen en verzekeringen

Hier geldt in principe net hetzelfde als voor andere ondernemers. Er zijn een aantal nuttige verzekeringen die zeker te overwegen zijn of die zelfs verplicht worden door het huurcontract. Een brandverzekering is daar een voorbeeld van. Soms eist de verhuurder ook dat er een aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten bij verbouwingswerken. Dit is zo geregeld in de pop-up wetgeving. De verhuurder kan de werken zelfs laten stilleggen als de huurder niet over zo’n verzekering beschikt.

Pop-up starten en een geschikte locatie vinden

In vrijwel elke gemeente staat er ergens een handelspand leeg waarbij de verhuurder al blij is wanneer hij überhaupt een huurder heeft. Toch zijn niet alle verhuurders even bekend met het systeem en staan sommige verhuurders er nog weigerachtig tegenover. Je kan daarom ook altijd overwegen om even binnen te springen in een bestaande pop-up. Eventueel kan je na afloop van hun huurovereenkomst wel de nieuwe huurder worden. De verhuurder is dan sowieso al bekend met het systeem. Er zijn ten slotte ook platformen waar je eenvoudig een pop-upplekje kan vinden. Theboxvlaanderen.be is de bekendste, maar is wel enkel actief in Brugge, Gent, Hasselt, Genk en Turnhout.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here