DELEN

Ongeveer zestig procent van de starters kiest voor een eenmanszaak. Niet alleen is dat een toegankelijkere en goedkopere oplossing, bovendien zou die enkelvoudige boekhouding ook een stuk eenvoudiger zijn. Toch behelst ook de enkelvoudige boekhouding een groot aantal verplichtingen.

Het verkoopdagboek

In het verkoopdagboek dien je een chronologisch en genummerd overzicht bij te houden van al jouw facturen. Zij moeten voorzien zijn van opeenvolgende factuurnummers. Gaat het om verkopen waarbij verschillende facturen worden uitgeschreven? Dan moet iedere factuur individueel in het verkoopdagboek worden opgenomen.

Eventueel zal ook een dagontvangstenboek bijgehouden moeten worden. Dat is het geval indien het gaat om verkopen waarbij geen factuur wordt uitgeschreven. De verkopen zonder factuur worden dan op regelmatige tijdstippen (wekelijks of maandelijks) in het verkoopdagboek overgenomen.

Het aankoopdagboek

Dit overzicht toont grote gelijkenissen met het verkoopdagboek. Echter: indien het gaat om een aankoop van gemend gebruik, zal je de aankoop dienen op te splitsen in een percentage privé- en beroepsgebruik.

Het financieel dagboek

In het financieel dagboek neem je alle ontvangen en verstuurde betalingen op. Het gaat zowel om betalingen in cash als bankverrichtingen. Ook bijvoorbeeld betalingen in PayPal worden hierin opgenomen. In de praktijk zal iedere aankoop en verkoop dus een gevolg hebben voor het financieel dagboek.

Het inventarisboek

Lang niet alle aankopen zullen automatisch als kosten worden aangerekend. Een slimme ondernemer zou anders op het einde van het boekjaar zijn inventaris voor volgend jaar kunnen aanschaffen om zo hoge belastingen te voorkomen. Het inventarisboek lost dat probleem op. In het inventarisboek worden de voorraden genoteerd die op hun beurt de belastbare winst zullen beïnvloeden. Hiernaast dient men eveneens een overzicht van de schulden bij te houden, hoewel dat bij een fiscale controle minder snel opgevraagd wordt.

Andere boekhoudkundige verplichtingen

Indien je effectief btw aanrekent, zal je ook een btw-kwartaalaangifte in moeten dienen. In die btw-kwartaalaangifte geef je de ontvangen en betaalde btw aan. Een goede btw-administratie is met andere woorden noodzakelijk.

Wel is het zo dat kleine ondernemingen een vrijstelling van btw kunnen aanvragen. Het gaat om ondernemingen die minder dan 25.000 euro omzet per jaar draaien. Zij dienen dan geen btw aan te rekenen en hoeven geen btw-kwartaalaangifte in te dienen. Betaalde btw kunnen ze gewoon als kost inboeken (aankoopdagboek). Wel moeten zij in dat geval een jaarlijkse klantenlisting indienen. Die klantenlisting behelst een overzicht van de Belgische btw-nummers aan wie de onderneming goederen of diensten heeft geleverd tijdens het vorige kalenderjaar. Het moet wel gaan om een totaalbedrag van 250 euro. Gaat het om klanten die enkel vrijgestelde handelingen verrichten terwijl ze wel gewoon over een BE-nummer beschikken? Dan moeten die klanten niet worden opgenomen in de jaarlijkse klantenlisting. Hiernaast moet diezelfde klantenlisting het totaalbedrag per Belgische klant die aan bovenstaande vereisten voldoet, vermelden. Een nihillisting is overigens niet verplicht. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien je enkel buitenlandse klanten hebt of indien het gaat om kleine verkopen.

Tot slot zal je als eenmanszaak de aangifte voldoen via deel twee van de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting. Uiteraard dien je alle bewijsstukken ook bij te houden. Je hebt hierbij de keuze of je dit in een fysieke of elektronische vorm doet.

Vind een goedkope boekhouder voor een eenmanszaak

Vaak horen we van eenmanszaken dat ze te klein zijn voor een boekhouder of geen boekhouder kunnen betalen. In de praktijk hoeft een boekhouder echter niet duur te zijn, zeker als er goede afspraken worden gemaakt over het aanleveren van facturen en dergelijke meer. Je hoeft per slot van rekening ook niet alles uit te besteden.

Als je hier nog over twijfelt, raden we aan om er op zijn minst even over te spreken met een expert. Vul je gegevens in op dit aanmeldformulier en een expert belt je geheel vrijblijvend op. Tijdens dit gratis intakegesprek brengt hij je noden in kaart. Geef gerust maar even aan dat je naar een goedkope boekhouder zoekt voor je eenmanszaak. Hij speurt zijn netwerk af en binnen 48 uur ontvang je minstens drie voorstellen. Je bent vrij om hier al dan niet op in te gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here