DELEN

Net zoals alle zelfstandigen betaal je sociale bijdragen. Net zoals alle andere zelfstandigen weet je vast dat dat een fikse hap uit het budget is. Gelukkig bouw je zo automatisch een pensioen op. Anderzijds weten we allemaal dat dat allesbehalve een vette kluif is. Maar wat kan je dan doen om toch een extra pensioen op te bouwen? En wat is al dan niet interessant?

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Een eerste belangrijke pijler is het zogenaamde Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Hieraan kan je tot maximaal 8,17% van jouw netto belastbare inkomsten besteden. Voor een zogenoemd sociaal VAPZ bedraagt de grens zelfs 9,4%. Voor de berekeningsbasis kijkt men naar het netto jaarinkomen van drie jaar geleden. Er geldt overigens een jaarlijkse minimumbijdrage van 100 euro en een maximale bijdrage van 3.187,04 euro. Wie gedurende veertig jaar jaarlijks die maximale bijdrage overmaakt, kan zo tot meer dan 150.000 euro opbouwen (afhankelijk van de prestaties).

De bijdragen aan het VAPZ zijn 100% fiscaal aftrekbaar waardoor je er enerzijds geen inkomstenbelasting en anderzijds geen sociale bijdragen op hoeft te betalen. Hoe groot de fiscale besparing is, is afhankelijk van jouw netto inkomsten en het besteedde bedrag. In sommige gevallen kan de fiscale besparing oplopen tot 63%(!) van de betaalde premies.

Aanvullend pensioen voor eenmanszaken (POZ)

Het POZ is nieuw sinds 2018 en vertoont veel gelijkenissen met de individuele pensioentoezegging zoals vennootschappen het kennen. Hier geniet de zelfstandige een belastingvermindering van 30% en mag de totale pensioenopbouw tot 80% bedragen van het gemiddelde van de inkomsten van de laatste 3 kalenderjaren. Voor de berekening van de totale pensioenopbouw moet echter ook rekening gehouden worden met het wettelijk pensioen en de VAPZ-bijdragen.

Over het algemeen is een POZ enkel interessant indien je reeds over een VAPZ beschikt. Vanaf een minimaal netto jaarinkomen van 30.000 euro kan een POZ aangeraden zijn.

Klassiek pensioensparen

Uiteraard kan je ook als zelfstandige kiezen voor pensioensparen bij een bank of een verzekeraar. Hier geniet je van dezelfde voordelen als andere particulieren (30% fiscale aftrekbaarheid). Zowel de maximale premie als de fiscale aftrekbaarheid liggen lager dan bij het VAPZ. De betaalde premie heeft overigens geen invloed op de sociale bijdragen. In de praktijk is klassiek pensioensparen dus minder interessant. Maar als de financiële situatie het toelaat? Waarom niet! Maar als je moet kiezen tussen het VAPZ of klassiek pensioensparen? Dan zal het VAPZ altijd het pleit winnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here