DELEN

Deze week verscheen het opnieuw in de krant: “Aannemer failliet, wat nu?” Een faillissement brengt verregaande gevolgen mee voor zij die nog openstaande vorderingen hebben. Na de vereffening blijft er immers lang niet altijd wat over voor alle schuldeisers. Men zegt wel eens dat de bank en vadertje Staat eerst komen, waarna de kleine man hopeloos achterblijft… Dit klopt gedeeltelijk, want bij de vereffening van een faillissement krijgt niet iedereen gelijke delen. Sommigen zijn nu eenmaal bevoorrecht, zoals men het beestje benoemt.

Maar om dit te begrijpen moet je onder andere weten wat na een faillissement gebeuren zal. Eerst: wat gebeurt er bij een faillissement? Vervolgens hebben we het over de volgorde van uitbetaling bij de vereffening van een faillissement en nadien geven we aan hoe je mogelijks toch nog jouw geld (deels) kan zien. De vereffening van een faillissement hoeft voor jou immers nog niet dramatisch te zijn.

Wat gebeurt er bij een faillissement?

Als ondernemer kunnen de schulden soms sterk oplopen. Eerst volgt bijna altijd een periode van ploeteren. Een periode van het vragen naar toegevingen, van oplopende schulden, van betalingstermijnen en vervolgens van beslagen. Vaak merk je als leverancier al snel dat de tegenpartij het moeilijk heeft. Zeker als de klant op de lat kopen wilt. Soms wordt dat een vicieuze cirkel en vraagt men het faillissement aan. Soms, want andere keren neemt de schuldeiser het initiatief.

Hoe dan ook zal er vervolgens een curator op bezoek komen die voor de vereffening zal instaan. De curator zal de bezittingen afnemen of eventueel tijdelijk de zaak verderzetten. Bovendien zal de curator de lopende contracten opzeggen en het verder contact regelen door bijvoorbeeld de brieven voor de gefailleerde te ontvangen. De rechter-commissaris zal dan weer toezicht houden op de vereffeningsprocedure.

De curator zal de schuldeisers tot slot op de hoogte brengen van de situatie, waarna zij hun vorderingen kunnen indienen.

Vereffening faillissement: niet elke schuldeiser is gelijk

Voor de vereffening van een faillissement hanteert men een wettelijk uitgestippelde verdeelsleutel. Eerst zal men bijvoorbeeld de schuldeisers met een bijzonder voorrecht uitbetalen. Het gaat onder andere om de gerechtskosten maar ook om pakweg de huurgelden (voorrecht op de stofferende huisraad). Vervolgens zal men de hypothecaire schuldeiser uitbetalen en daarna de schuldeisers met een algemeen voorrecht. Voor dit laatste hanteert men eveneens een specifieke volgorde.

Heb je geen enkel voorrecht? Dan kom je samen met de onbevoorrechte schuldeisers achteraan in het rijtje te staan. Soms kan je echter ook dan een deel van de schuldvordering innen. Steeds een vordering indienen, luidt dan ook de boodschap.

Wat na faillissement: snel actie ondernemen bij vereffening faillissement!

Hoewel men een specifieke volgorde voor de verdeling hanteert, is het toch belangrijk om steeds zo snel mogelijk actie te ondernemen. In sommige gevallen speelt de datum van aangifte van de vordering immers een rol.

In zo’n aangifte moet je niet alleen jouw gegevens en vorderingen opgeven maar ook eventuele voorrechten of hypotheken die aan de vordering verbonden zijn. Zoals hierboven aangegeven is dit cruciaal voor de volgordebepaling ter vereffening van het faillissement. Het is belangrijk om dit correct aan te geven en je eventueel te laten bijstaan door een jurist.

Vergeet tot slot niet dat eventueel ook btw kan worden teruggevraagd aan de btw-administratie.  Meer daarover lees je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Is de vordering  verloren? Dan dien je de vordering definitief af te boeken. Jouw boekhouder kan jou hierover informeren.

Concreet volg je volgend actieplan bij een vereffening van faillissement:

  • Vereffening faillissement: dien steeds een correcte en tijdige schuldvordering in;
  • Tijdens de verdachte periode meld je betwistbare handelingen;
  • Recupereer de btw op de vordering;
  • Boek een eventuele waardevermindering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here