DELEN

Als ondernemer is het laatste waar je zit op te wachten wel de controle van de vennootschapsbelasting. Toch zal iedere ondernemer er tijdens zijn carrière wel eens mee te maken krijgen. Het is dan ook aangewezen dat je op voorhand weet hoe zo’n controle van de vennootschapsbelasting verloopt. Hieronder zijn de krijtlijnen ervan weergegeven.

Controle vennootschapsbelasting & actieradius fiscus

De fiscus krijgt een maximale vrijheid om alle toegelaten bewijsmiddelen aan te voeren en zo het exact bedrag van de belastingschuld aan te tonen. Hij mag dan ook alle inlichtingen vragen die hij nodig acht.

Ook het inroepen van feitelijke vermoedens zijn toegestaan. Indien de voorgelegde boekhouding hiaten vertoont, mag de fiscus de cijfers dus ramen via de zogenoemde vergelijkingsmethode. Zelfs tekenen en indiciën die doen vermoeden dat je een hogere welstand hebt dan hetgeen aangegeven is, volstaan. Gelukkig kan je zo’n vermoeden wel weerleggen. Hiernaast is het voor de fiscus toegestaan om gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld met buitenlandse belastingbesturen.

Denk tot slot aan andere controlemiddelen, zoals de controle van de beroepslokalen. In dit geval moet je de fiscus toegang verlenen tot de beroepslokalen opdat hij er de omvang van de activiteiten vast kan stellen en er de boeken en documenten kan onderzoeken.

Lees ook: Boekhouding wel of niet zelf doen?

Waar mag de fiscus de controle vennootschapsbelasting uitvoeren?

In principe zal de administratie materiële fouten steeds zelf rechtzetten. In de andere gevallen zal het over het algemeen telefonisch contact met jou opnemen. Indien men bijkomstige inlichtingen wenst, zal men een schriftelijke vraag om inlichtingen versturen. Je krijgt steeds een termijn toegewezen om te antwoorden. Het niet antwoorden binnen de gestelde termijn, kan aanleiding geven tot een aanslag van ambtswege.

Hiernaast kan men jou uitnodigen om de documenten op het Controlekantoor Vennootschapsbelasting voor te leggen. Het kan de inlichtingen dan onmiddellijk verifiëren. Je kan het bevoegde Controlekantoor Vennootschapsbelasting opzoeken via de kantorengids van de FOD Financiën.

Tot slot mag je de controleur steeds vragen om de documenten bij jou te onderzoeken. Weet wel dat de controleur dan de documenten mag meenemen die het nodig acht. Je ontvangt dan een pv van retentie. Binnen een termijn van vijf dagen ontvang je vervolgens de kopijen van de meegenomen documenten.

Wanneer mag de fiscus de controle vennootschapsbelasting uitvoeren?

In principe geldt er een normale onderzoekstermijn van drie jaren. Die termijn begint te lopen op 1 januari van het jaar van de belastingheffing waarvoor de belasting verschuldigd is. De wetgever heeft echter wel een uitzondering voorzien indien er sprake is van fraude. In dat geval kan men de normale onderzoekstermijn immers met 7 jaar verlengen. Wel moet de controleur vooraf en in detail aangeven welke aanwijzingen voor fraude er volgens hem zouden bestaan.

Omdat het echter niet de bedoeling kan zijn dat de normale onderzoekstermijn overschreden wordt door bezwaarschriften in te dienen, zal men de termijn bij het indienen van zo’n bezwaarschrift verlengen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here