DELEN

Jouw fuif, evenement of bedrijf onder de aandacht brengen: in een ideale marketingmix vinden we steeds uiteenlopende instrumenten terug. Ook de flyer is in dat opzicht terug van nooit echt weggeweest. Toch kan je niet zomaar plaatsnemen aan het station en flyers beginnen uitdelen. België zou immers België niet zijn indien er aan het flyeren niet heel wat regels verbonden waren. Dat een en ander ook afhankelijk is van de plaats waar je de flyers verdelen zal, hoeft dan ook niet te verbazen. Met onderstaande aandachtspunten kom je echter niet voor onaangename verrassingen te staan.

Ga de lokale regelgeving na

De plaats waar  je de flyers zal uitdelen, zal eveneens de bevoegdheid en de toepasselijke regels bepalen. Flyer je op de openbare weg, dan is het meestal de gemeente die bevoegdheid geniet. De gemeente kan dan ook eigen regels opleggen. Denk maar aan een verregaande opruimplicht of de verplichting om de flyers in de hand te geven.

Hiernaast moet je meestal ook vooraf een aanvraag indienen en kan de gemeente ook een belasting opleggen. Die belasting is afhankelijk van het aantal flyers dat je wenst te verspreiden. Houd bij de begroting van het marketingbudget reeds rekening met dergelijke belastingen.

Vraag toestemming aan de eigenaar

Houd er ook rekening mee dat de toestemming van de gemeente lang niet altijd volstaat. Indien je bijvoorbeeld op het terrein van de NMBS flyers wenst te verdelen, zal je toelating moeten verkrijgen van Publifer. Ook hier zal men een vergoeding aanrekenen. Transparante tarieven zijn er niet, maar een korte navraag leert me dat je toch moet rekenen op zo’n 250 euro per persoon per flyerdag.

Ook bij andere private eigendommen (bv. bedrijvenhal of supermarkt) heb je steeds de toestemming van de eigenaar(s) nodig.

Verplichte vermeldingen op de flyer

Wie flyers uitdeelt, moet steeds een aantal verplichte vermeldingen opnemen. In de eerste plaats gaat het om de zinsnede ‘verboden op de openbare weg te werpen’. Weet wel dat zo’n vermelding geen afbreuk doet aan een ruimingsplicht.

In de tweede plaats zal je steeds de verantwoordelijke uitgever en diens adres moeten vermelden. Zo’n verantwoordelijke uitgever moet bovendien meerderjarig zijn en het adres dient zich in België te bevinden. Natuurlijk zal zo’n vermelding niet mogen toornen aan het design. Ga daarom steeds na of het mogelijk is om zo’n vermelding onopvallend en in het klein te verwerken. Eventueel kan zo’n vermelding ook op de achterzijde geschieden. Bij Reclameland.be kan je bijvoorbeeld eenvoudig kiezen voor zo’n dubbelzijdige bedrukking. Zo ben je wettelijk in orde en blijft het design intact.

Tot slot moeten de flyers uiteraard voldoen aan de klassieke regels voor reclame en drukwerk. Zo mogen ze niet discrimineren of aanzetten tot haat en moet ook vergelijkende reclame aan extra regels voldoen.

Boekhoudkundige verwerking

Flyers boek je steeds in als een publiciteitskost. Zo’n flyer is dan ook 100% aftrekbaar. Het blijft wel belangrijk om het beroepsmatig karakter van de uitgave te kunnen bewijzen. Houd daarom een enkele flyer bij en hecht het aan de factuur. Op die manier heb je ook bij een overijverige controleur meteen een antwoord klaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here