DELEN

Nog steeds denken er veel mensen – niet alleen hobbyisten, maar ook zelfstandigen – dat ze zomaar eender welke foto die ze op Google vinden ook op hun website mogen gebruiken. Niets is echter minder waar. Er rust per slot van rekening auteursrecht op afbeeldingen. Wil je foto’s gebruiken op je website, dan moet je over de toestemming van de rechtenhouder beschikken. Net zoals het niet toegestaan is om zomaar kopietjes van films te verspreiden, is het dus ook niet toegestaan om zomaar foto’s of illustraties van anderen op je website te plaatsen.

Auteursrecht op afbeeldingen

Op afbeeldingen die je op Google aantreft, rusten er in principe auteursrechten. Google geeft dat trouwens ook bij elke afbeelding aan. “Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn”, luidt het. Dit houdt in dat je de toestemming van de rechthebbende moet hebben vooraleer je de foto’s mag gebruiken op je website. De rechthebbende is niet altijd de fotograaf, want hij kan zijn rechten verkocht hebben. De rechthebbende zal beslissen of je al dan niet de foto’s mag gebruiken op je website. Eventueel kan er met een betaalde licentie worden gewerkt. Als je niet kan achterhalen wie de rechthebbende is, kan je maar beter niet de foto gebruiken op je website.

Welke afbeeldingen mag ik gebruiken op mijn website?

In principe kan je foto’s gebruiken op je website als je de foto’s zelf hebt gemaakt. De voorwaarde is dan wel dat er geen andere restricties zijn. Zo moet je bijvoorbeeld rekening houden met het portretrecht. Dit wil zeggen dat een persoon die duidelijk op de foto herkenbaar is, zich tegen de verspreiding kan verzetten. Ook daar moet je dus even toestemming vragen.

Daarnaast kan je natuurlijk altijd een licentie kopen. Zo’n licentie kan gelden voor een enkel jaar of kan onbeperkt zijn, afhankelijk van de inhoud van de licentie. Aan zo’n licentie kunnen ook voorwaarden zijn verbonden. Een bekend voorbeeld van een website waar je dergelijke licenties kan verkrijgen, is Shutterstock. Hier kan je tegen betaling een aantal afbeeldingen downloaden of kan je een abonnement afsluiten voor een aantal downloads per jaar. Ook hier moet je rekening houden met de geldende voorwaarden. In het geval van bijvoorbeeld Shutterstock staat in de licentieovereenkomst te lezen dat hun content niet mag worden gebruikt in een misleidende, pornografische of beledigende context.

Ten slotte kan je ook rechtenvrije foto’s of rechtenvrije plaatjes op je website plaatsen. Het gaat dan om afbeeldingen waarvan de auteur alvast de toestemming heeft verleend om de foto’s te gebruiken op een website. Een voorbeeld daarvan zijn de rechtenvrije foto’s van Wikimedia. Ook hier moet er wel rekening worden gehouden met auteursrechten. Bronvermelding kan bijvoorbeeld verplicht zijn. Daarnaast zijn er ook websites waar je rechtenvrije foto’s zonder verplichte vermelding kan vinden. Pixabay vind ik bijvoorbeeld een heel goede gratis stockfoto’s website.

Consequenties van onrechtmatig foto’s gebruiken voor websites

In dit geval kan de auteursrechthebbende zich verzetten en de foto’s gebruiken op je website verbieden. Hij kan dus vorderen dat de foto offline wordt gehaald. Bovendien kan de auteursrechthebbende ook een schadevergoeding claimen bij degenen die onrechtmatig zijn foto’s gebruiken op hun website.

Nu denk je misschien dat het wel niet zover zal komen, maar vergis je niet. Er zijn namelijk bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opsporen van auteursrechteninbreuken en die op commissiebasis actie ondernemen. Zij hebben hiervoor speciale robots ontwikkeld die automatisch het internet scannen en die elke inbreuk vroeg of laat op het spoor komen. Vervolgens brengen ze je een voorstel uit om een licentie te kopen. Ga je daar niet op in, dan gaat het dossier zonder pardon naar de rechtbank waar de kosten alleen maar verder oplopen. Als je de foto onrechtmatig hebt gebruikt, zal je namelijk toch sowieso verliezen. Misschien zal de schadeclaim dan beter meevallen dan wat zij voorstellen, maar dan krijg je natuurlijk wel de proceskosten voorgeschoteld.

Een voorbeeld van een bedrijf dat op deze manier werkt is Permission Machine dat onder meer Belga tot hun klanten kan rekenen. Ga jij bijvoorbeeld onrechtmatig Belga hun foto’s gebruiken op je website, dan ontvang je een dreigende brief met een factuur van 371 euro in de bus. Daar komen dan nog eens 74,20 euro dossierkosten bij. In ruil krijg je een licentie voor 1 jaar. Je merkt met andere woorden dat de rekening snel kan aandikken.

Dat jij daarbij helemaal niet bewust handelde maakt niks uit. Voor een schadeclaim hoeft er – net zoals bij pakweg een flitsboete, waarbij we dat al veel normaler vinden – geen intentie te zijn. Een vastgestelde fout volstaat en jij had er maar voor moeten zorgen dat je geen fout beging. Er zijn zelfs verhalen van mensen die trots een foto delen van het krantenartikel waarop ze zelf te zien zijn en die vervolgens een claim in de bus krijgen omdat deze foto auteursrechtelijk is beschermd. Een waarschuwing komt er inderdaad veelal niet en meteen betalen is de enige oplossing. Dat mag uiteraard wel met de nodige tegenzin en je kan er gerust een kwade mail tegenaan gooien, maar uiteindelijk was jij in de fout. Of je dat nu leuk vindt of niet.

Het beste advies: gebruik rechtenvrije foto’s of neem een licentie bij een website als Shutterstock. Dan kan je tegen betaling de foto’s gebruiken op jouw website. Het kost je nu wel iets, maar uiteindelijk kan je er veel mee besparen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here