DELEN

Bij het horen van de term auteursrechten, denken we meteen aan schrijvers. Vervolgens komen beroepen als muzikanten, artiesten en kunstenaars in ons op. Maar een webdesigner? Die wordt vaak vergeten. Toch kan en zal een webdesigner ook een auteur zijn. En dus kan een freelance webdesigner ook genieten van het bijpassend fiscaal gunstregime.

Auteursrecht als webdesigner

Om in aanmerking te komen van het fiscaal gunstregime moet het werk beschermd zijn door de wet op het auteursrecht. Die wet is in principe alleen van toepassing op literaire en artistieke werken. Dat laatste begrip wordt echter heel ruim geïnterpreteerd. Onder andere databases, digitale creaties en webontwerpen vallen er dus ook gewoon onder. Wel is het enkel van toepassing op de inkomsten die voortvloeien uit een concessie, licentie of een overdracht van het auteursrecht.

Wanneer je in opdracht van een klant een website ontwerpt, kan je dus niet alle inkomsten aan het fiscaal gunstregime onderwerpen. Een deel van de inkomsten verwerf je immers in het kader van jullie overeenkomst. Enkel de vergoeding voor de exploitatie van het auteursrecht van het resultaat van die overeenkomst, komt in aanmerking voor het fiscaal gunstregime. Concreet zal je dus met jouw opdrachtgever afspraken moeten maken over jouw auteursrechten.

Gunstregime is niet zo eenvoudig

België zou België niet zijn indien het niet nodeloos ingewikkeld werd. Waar trek je bijvoorbeeld de lijn tussen de inkomsten die voortvloeien uit de prestaties en de auteursrechten? Een pasklaar antwoord is er niet. In principe lijkt de fiscus wel te kunnen leven met een verdeelsleutel van 50/50.

Hiernaast legt de wetgever jou de verplichting op om de afspraken met betrekking tot de auteursrechten schriftelijk en expliciet vast te leggen én moet de opdrachtgever het werk ook effectief exploiteren. Hiernaast zal je de begroting van de auteursrechten apart op jouw factuur moeten vermelden en hier individueel btw op moeten aanrekenen. Ook voor de opdrachtgever is het geen eitje: hij moet zelf de roerende voorheffing berekenen, het inhouden en het tijdig doorstorten aan de fiscus. Doet hij dat laatste niet? Dan wacht hem ook nog eens een boete. Klantvriendelijk is anders.

Dat is meteen ook de reden waarom er steeds vaker beroep gedaan wordt op een tussenpartij: een zelfstandige of een vennootschap die de roerende voorheffing berekent, doorstort en het geheel op zijn beurt aan de klant factureert. Natuurlijk zal zo’n tussenpartij ook zelf een vergoeding aan jou doorfactureren.

Fiscaal zoveel voordeliger?

Dat klopt. Op die inkomsten is er immers enkel een roerende voorheffing van 15% van toepassing. Bovendien mag je daarop een forfaitaire kost van 50% van aftrekken, waardoor het in principe slechts gaat om een belastingtarief van 7,5%. Uiteraard staat niets jou in de weg om hogere kosten aan te tonen.

Bovenstaande regeling is enkel van toepassing op freelancers. Werk je binnen een vennootschap en wens je het personeel te belonen met inkomsten uit auteursrechten? Lees er dan alles over in onze eerdere blog: welke mogelijkheden heb je om beter te verlonen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here