DELEN

De collectieve hospitalisatieverzekering is een van de meest populaire extralegale voordelen. Dit zijn voordelen die bovenop het loon komen, zoals ook de verzekering gewaarborgd inkomen of een smartphone van het werk. Het is een mooi extraatje en het is ook interessant voor de werkgever die de betaalde premie ziet vrijgesteld worden van de socialezekerheidsbijdragen. Veel werkgevers hebben echter nog een aantal vragen over de collectieve hospitalisatieverzekering. Wat is een hospitalisatieverzekering? Wat dekt een hospitalisatieverzekering? Hoeveel kost een hospitalisatieverzekering? Hieronder zijn deze vragen beantwoord.

Wat is een hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering bovenop de terugbetalingen door de klassieke gezondheidszorg. De hospitalisatieverzekering vergoedt met andere woorden de ziekenhuiskosten die niet door de sociale zekerheid worden vergoed. Wat het al dan niet dekt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bovendien is de hospitalisatieverzekering bij veel verzekeraars ook uitgebreid tot andere dekkingen, zoals de opvang van de kinderen wanneer de ouders in het ziekenhuis verblijven.

De collectieve hospitalisatieverzekering is dan weer een hospitalisatieverzekering die voor het personeel (incl. jezelf) wordt afgesloten. Het is een extralegaal voordeel dat sociaal en fiscaal vriendelijk wordt behandeld. Het is de werkgever die de premie zal betalen.

Wat dekt een hospitalisatieverzekering?

Een collectieve hospitalisatieverzekering dekt de medische kosten bij een ziekenhuisopname van een personeelslid, en soms ook van zijn partner en/of kinderen. Het kan hierbij gaan om een dagopname of een meerdaagse opname in het ziekenhuis. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van het verblijf in het ziekenhuis, maar ook over de kosten van het aangepast medisch vervoer naar het ziekenhuis of de overnachtingskosten van ouders die bij hun kind blijven. De exacte dekking van de collectieve hospitalisatieverzekering is natuurlijk afhankelijk van de polisvoorwaarden. Zo bieden sommige verzekeraars ook dekking voor bijvoorbeeld de noodzakelijke kosten voor alternatieve geneeswijzen. Vergelijk de hospitalisatieverzekering goed met deze van andere aanbieders om na te gaan welke nu ook echt interessanter is. Ga ook na in welke mate de collectieve hospitalisatieverzekering in het buitenland dekking verleent en hoe het zit met een eenpersoonskamer.

Hoe dan ook zal vrijwel iedere collectieve hospitalisatieverzekering uitsluitingen bevatten, ongeacht of je voor de duurste of de goedkoopste hospitalisatieverzekering kiest. De collectieve hospitaalverzekering zal meestal geen dekking verlenen bij een ziekenhuisopname na een poging tot zelfmoord, bij vruchtbaarheidsbehandelingen of bij schoonheidsbehandelingen die niet medisch noodzakelijk zijn.

Hoeveel kost een hospitalisatieverzekering?

De collectieve hospitalisatieverzekering prijs verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en is onder andere afhankelijk van de gegarandeerde dekking. De prijs van de hospitalisatieverzekering is daarnaast ook afhankelijk van de gekozen franchise, het bedrag dat de werknemer zelf moet betalen bij een hospitalisatie. De kostprijs van een hospitalisatieverzekering zal hoger zijn als de franchise lager is en de kosten van de hospitalisatieverzekering zullen lager zijn als de franchise hoger is. Door hospitalisatieverzekeringen te vergelijken kan je in ieder geval flink besparen op de premie van de hospitalisatieverzekering.

Wat bij een dubbele hospitalisatieverzekering?

Het komt wel vaker voor dat een werknemer 2 hospitalisatieverzekeringen heeft, een collectieve hospitalisatieverzekering via de werkgever en bijvoorbeeld een eigen CM hospitalisatieverzekering. Dat is geen goed idee want de verzekeraars zullen samen natuurlijk nooit meer vergoeden dan de werkelijke hospitalisatiekosten. Enkel als de hospitalisatiekosten hoger zijn dan wat de ene verzekeraar vergoedt, kan eventueel de andere verzekeraar worden aangesproken. Dit is relevant wanneer er bepaalde beperkingen gelden, bijvoorbeeld voor hospitalisatiekosten buiten Europa. Dat zal echter niet snel het geval zijn. De verzekeraar van de collectieve hospitalisatieverzekering zal zich overigens in de handen wrijven: persoonlijk afgesloten verzekeringen moeten steeds eerst uitbetalen en pas dan is het aan de collectieve verzekeringen.

En wat na een ontslag?

Dan zal je voor de hospitalisatieverzekering de werkgever niet langer kunnen aanspreken, zelfs niet als je de beste hospitalisatieverzekering van 2019 of van eender welk ander jaar hebt. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de collectieve hospitalisatieverzekering om te zetten in een persoonlijke hospitalisatieverzekering zonder wachttijd. Er zijn ook verzekeraars die een wachtverzekering aanbieden, zelfs als je er nog geen klant bent. Een voorbeeld hiervan is de hospitalisatieverzekering Hospitalia Continuïteit van Partena.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here