DELEN

In België is een autoverzekering verplicht, of toch de BA Autoverzekering (aansprakelijkheidsdekking). Het afsluiten van deze verplichte verzekering gebeurt bij een private verzekeraar. Je kan ook de autoverzekering opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar. Ben je de autoverzekering vergeten op te zeggen, dan wordt deze telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Er zijn wel uitzonderingen waarbij de autoverzekering beëindigen vlotter verloopt. Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijker de autoverzekering opzeggen na schade of de autoverzekering opzeggen bij de aankoop van een nieuwe auto. Hieronder lees je er meer over.

Wanneer autoverzekering opzeggen?

Je kan altijd op eigen initiatief de autoverzekering opzeggen. In principe ga je altijd een verzekeringsovereenkomst aan voor een periode van een jaar en wordt deze overeenkomst telkens met een periode van een jaar vernieuwd, tenzij je overgaat tot de autoverzekering opzeggen. Daarvoor moet je minstens drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode de autoverzekering opzeggen. Ook de verzekeraar heeft de mogelijkheid om de auto-verzekering stop te zetten (eigenlijk: niet te verlengen).

Uitzonderingen: eenvoudig verzekering auto stopzetten of opzeggen

Op deze algemene regel met betrekking tot het opzeggen van de autoverzekering bestaan er een aantal uitzonderingen. In de eerste plaats kan je vlot de autoverzekering opzeggen na een aangegeven schadegeval. Je kan dan tot een maand na de uitbetaling of de weigering van de uitbetaling opzeggen. Ook de verzekeraar kan na een schadegeval de autoverzekering opzeggen.

Ten tweede kan je de autoverzekering opzeggen als de verzekeraar het tarief van de autoverzekering aanpast, al dan niet in combinatie met aangepaste polisvoorwaarden. De verzekeraar dient altijd minstens negentig dagen voor de jaarlijkse vervaldag te informeren over wijzigende tarieven, waarna je dertig dagen de tijd krijgt om de autoverzekering op te zeggen.

Ten derde kan je de autoverzekering “opzeggen” bij verkoop van de auto. Dat is niet helemaal juist, omdat er dan eigenlijk sprake is van een onmiddellijke stopzetting. Het verzekerde goed valt namelijk weg. Je levert na de verkoop de officiële nummerplaat in, krijgt een attest van de schrapping en verwittigt de autoverzekeraar. Eventuele verzekeringspremies die je reeds betaalde, zal de verzekeraar dan terugstorten.

Andere uitzonderingen zijn:

 • De verzekeraar gaat failliet of er is sprake van een gerechtelijk akkoord
 • De verzekeraar verliest de toelating om autoverzekeringen aan te bieden
 • Er is sprake van een vermindering van het eigen risico
 • De overeenkomst is geschorst wegens de opvordering van het voertuig

Houd er rekening mee dat de bovenstaande regels en uitzonderingen enkel betrekking hebben op de BA Autoverzekering (luik aansprakelijkheid) en dus niet op andere niet-verplichte autoverzekeringen en -dekkingen, zoals een omniumdekking. In dergelijke gevallen moet er rekening worden gehouden met opzegbedingen die in de polisvoorwaarden zijn opgenomen. Dit kan dus per verzekeraar verschillen.

Hoe autoverzekering opzeggen?

Sommige verzekeraars staan toe om de opzegging op andere manieren te doen, maar het is eigenlijk altijd aan te raden om een “opzegbrief autoverzekering” op te stellen en om deze aangetekend te verzenden. Een alternatief is een deurwaardersexploot, maar dat is nogal aan de prijs. Als je zelf een brief afgeeft op het kantoor van de verzekeraar is het aan te raden om op zijn minst een ontvangstbewijs te vragen.

De “opzegbrief autoverzekering” dient een aantal gegevens te vermelden:

 • Datum en locatie
 • Je naam en je volledig adres
 • De naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij
 • De Polis die je wenst op te zeggen (naam, polisnummer en type verzekering)
 • Hoofdvervaldatum
 • Aangeven dat je deze polis opzegt
 • Handtekening

In sommige gevallen is het ook nodig om te zeggen waarom je de verzekering opzegt. Als je dat bijvoorbeeld doet omwille van een tariefverhoging, dien je dat ook aan te geven. Als je gewoon drie maanden voor de hoofdvervaldatum opzegt, hoef je geen reden te geven.

Hulp bij de autoverzekering opzeggen

Veel autoverzekeraars maken de autoverzekering opzeggen heel gemakkelijk. Ze zullen namelijk de autoverzekering opzeggen voor hun nieuwe klant en het dossier opvolgen, zodat de overstap zo vlot mogelijk verloopt. Weet wel dat een op de vijf dossiers bij de ombudsman betrekking heeft op fouten die de nieuwe verzekeraar heeft gemaakt. Volg het met andere woorden goed op en controleer ook zelf de opzegbrief autoverzekering en de daarin opgenomen gegevens. Zo voorkom je dat je twee keer moet betalen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here