DELEN

Zoals je waarschijnlijk wel weet, is de fiscus geen fan van spitsvondigheden. Wachten tot 1 januari om te factureren, zodat je inkomsten pas een jaartje later belastbaar worden, zal niet werken. Boekhoudkundig ben je nu eenmaal verplicht om opbrengsten toe te wijzen aan het inkomstenjaar waarop ze daadwerkelijk betrekking hebben. Maar hoe zit het dat met nog te ontvangen facturen en hoe moet je zo’n te ontvangen facturen boeken? Kan je ze dan ook al eerder als kost inbrengen? Dat kan, maar er zijn wel een aantal regels. Ik leg het voor je uit.

Systeem van de te ontvangen facturen

De nog te ontvangen facturen zijn eigenlijk gewoon het spiegelbeeld van de op te stellen facturen. Kosten moeten, net zoals inkomsten, toegewezen worden aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de levering en eigendomsoverdracht van de goederen (bv. 30 december 2020), ongeacht wanneer de factuur werd opgesteld (bv. 2 januari 2021). Voor wat diensten betreft, geldt dat de voornaamste prestaties moeten zijn uitgevoerd. Je kan bijvoorbeeld al de kosten van de schilderwerken boeken wanneer ze zijn afgerond, ook wanneer de schilder later nog eens een latje komt plaatsen om het helemaal af te werken. Omgekeerd zou dat dan weer niet toegestaan zijn.

Schuld moet nauwkeurig bepaald of bepaalbaar zijn

Te ontvangen facturen zijn dus al eerder fiscaal aftrekbaar. De voorwaarde is wel dat je, hoewel de vordering nog niet is ontstaan, nauwkeurig het bedrag van de nog te ontvangen facturen kan bepalen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als er een bindende offerte werd opgesteld, maar het kan ook volgen uit een overeenkomst waarin de berekeningsmethode is geformuleerd. Of je kan natuurlijk altijd het een en ander opvragen bij je leverancier. Als je het factuurbedrag nog niet weet, moet je wachten.

Andere regels voor de btw

Bovenstaande geldt wel enkel voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting en niet voor de btw. De btw, waarvoor altijd een geldige factuur vereist is, volgt het lot van de factuur. Hier kan je de btw dus nog niet in mindering brengen maar moet je wachten tot de volgende maand of het volgende kwartaal.

Eindejaarsverrichtingen

De verwerking van te ontvangen facturen en op te stellen facturen behoort tot de terugkerende eindejaarsverrichtingen, waarbij onder andere ook de voorraad wordt geteld en de btw-klantenlisting wordt opgemaakt. Vergeet dus ook de andere eindejaarsverrichtingen niet uit te voeren.

Boeking te ontvangen facturen

Speciaal voor de boeking van de te ontvangen facturen is er in het MAR een rekening “te ontvangen facturen” (444) voorzien. De nog te ontvangen facturen moeten dan ook op deze rekening worden geboekt en niet op de individuele leveranciersrekening. Dit omdat er in feite nog geen sprake is van een schuld ten opzichte van de leverancier. De boeking voor te ontvangen facturen wordt dan ook enkel uitgevoerd omwille van fiscale redenen. Op het einde van het boekjaar zal je deze rekening crediteren.

Bij het ontvangen van de factuur zal je de 444-rekening dan weer debiteren. Op dit moment kan je ook de 411-rekening gebruiken voor de terug te vorderen btw. De tegenboeking voer je dan uit op de individuele leveranciersrekening. Bij een betaling volg je de algemene boekhoudkundige regels.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here