DELEN

Ongeacht de afschaffing van de 120%-aftrekregel en het gemorrel aan de autofiscaliteit voor bedrijfswagens, blijft een elektrische bedrijfswagen nog steeds interessant. Niet alleen het aantal elektrische bedrijfswagens neemt daardoor toe, maar meer ondernemingen overwegen ook om een laadpaal te laten plaatsen. Wat kost een laadpaal plaatsen en hoe zit het met een eigen laadpaal en de btw? Hieronder beantwoord ik een aantal vragen.

Wat kost een laadpaal plaatsen?

De kosten om een laadpaal te plaatsen verschillen naargelang het type laadpaal. Grofweg lopen de kosten van 500 euro tot net boven de 1.000 euro. Daar komen dan ook nog eens installatie- en keuringskosten bovenop. In de praktijk kost een laadpaal laten plaatsen meestal zo’n 1.000 tot 1.500 euro.

Laadpaal en belastingdienst

De aankoopkosten voor een laadpaal zijn in principe 100% aftrekbaar (door het wegvallen van de 100%-aftrekbaarheid). Ook de betaalde btw is recupereerbaar. De aftrekbaarheid van de stroom wordt geregeld volgens de aftrekpercentages die ook voor andere voertuigen gelden. Het percentage is daarbij afhankelijk van de CO2-uitstoot en een specifieke brandstofcoëfficiënt. Omdat een puur elektrische wagen geen CO2-uitstoot heeft en het aftrekbaar percentage tegenwoordig tot 100% wordt beperkt, is de elektriciteit voor 100% aftrekbaar. Bij een laadpaal die thuis wordt geplaatst, is het aangeraden om te werken via split billing. Enkel zo kan worden aangetoond hoeveel elektriciteit als “brandstof” werd gebruikt en hoeveel privé is.

Eigen laadpaal en btw

Het standaard btw-tarief bedraagt hier 21%. Indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan, bedraagt het btw-tarief echter 6% bij een plaatsing voor het huis. Het moet dan wel gaan om zogenaamde werken in onroerende staat. Dit wil zeggen dat je de laadpaal niet zelf mag aankopen en installeren, maar de volledige installatie aan de leverancier moet overlaten. Daarnaast moet de privéwoning minstens 10 jaar oud zijn. Omdat men hier spreekt van een “privéwoning” moet de woning minstens 50% privé worden gebruikt. Het moet bovendien ook gaan om werken in “onroerende staat”, waardoor je de laadpaal ook aan de woning (onroerend goed) moet plaatsen. Je kan de laadpaal bijvoorbeeld aan de gevel of garage bevestigen. Een laadpaal plaatsen in het grasperkje voor je huis, komt niet in aanmerking voor het btw-tarief van 6%.

Laadpaal plaatsen en voordeel van alle aard

Zogenaamde voordelen in natura zijn in principe ook belastbaar. Recent werd de vraag gesteld of de terbeschikkingstelling van een laadpaal aan het huis van een werknemer ook zo’n voordeel van alle aard is. In een recente ruling gaf de fiscus aan dat zowel de plaatsing van de laadpaal als de energiekost geen voordeel van alle aard is. De werknemer wordt er dan ook niet extra op belast.

Omdat een laadpaal snel zijn waarde verliest en omdat het voor de werkgever vaak meer kost om het weg te halen dan om het meteen af te schrijven, terwijl hij de werknemer ook nog eens niet kan verplichten om de laadpaal over te nemen, accepteert de fiscus dat een eigendomsoverdracht na 48 maanden geen voordeel van alle aard uitmaakt.

Opgelet, hierbij gaat het om een ruling die voor een specifiek bedrijf en voor een specifieke situatie werd opgesteld. In de praktijk volgt de fiscus de redenering ook in andere gelijkaardige zaken, maar voor een optimale zekerheid blijft het aangeraden om zelf een ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Premies en subsidies bij laadpaal plaatsen

Een elektrische laadpaal komt in aanmerking voor de eenmalige verhoogde investeringsaftrek. Hierdoor kan je een percentage van de investering van de belastbare winst aftrekken. Daarnaast kennen sommige gemeenten ook extra premies toe. De stad Gent kent bijvoorbeeld een subsidie toe voor laadpalen, dit ook voor rechtspersonen. De subsidie bedraagt 500 euro, maar de voorwaarde is wel dat ook derden (niet-werknemers) er (tegen betaling) gebruik van kunnen maken. Dergelijke premies zorgen ervoor dat een laadpaal plaatsen in de praktijk toch nog net iets goedkoper is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here