DELEN

Als ondernemer weet je dat de cashflow van vitaal belang is voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Een gezonde cashflow zorgt voor financiële stabiliteit en groeimogelijkheden, terwijl een slechte cashflow je bedrijf in de problemen kan brengen. Maar hoe kan je de cashflow verbeteren zonder dat het nodig is om te kiezen voor externe financiering? We leggen het uit en geven je ook een aantal cashflow tips mee.

Wat is de cashflow en waarom is een gezonde cashflow belangrijk?

Voordat we ingaan op hoe de cashflow verbeteren mogelijk is, is het belangrijk om te begrijpen wat cashflow is en waarom een gezonde cashflow zo belangrijk is. Wat is cashflow? Cashflow of kasstroom is de netto hoeveelheid geld die je bedrijf ontvangt en uitgeeft over een bepaalde periode. Een gezonde cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan er uit wordt gegeven, terwijl een negatieve cashflow betekent dat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt.

Een goede cashflow is essentieel voor de financiële stabiliteit van je bedrijf, omdat het je in staat stelt om rekeningen op tijd te betalen, investeringen te doen en zelfs nieuwe kansen te benutten. Het is dus belangrijk om te weten hoe de cashflow verbeteren mogelijk is.

7 cashflow tips voor betere kasstromen zonder financiering

Nu je meer inzicht hebt in de betekenis van kasstromen wil je natuurlijk ook weten hoe de cashflow verbeteren mogelijk is. Hieronder geven we je enkele handige cashflow tips die je kunt toepassen om de kasstroom van je bedrijf te verbeteren. Door deze cashflow tips in de praktijk te brengen, kun je ervoor zorgen dat je bedrijf financieel gezond blijft en de nodige middelen heeft om te groeien en te investeren.

  1. Factureer op tijd en volg openstaande vorderingen op. Zorg ervoor dat je facturen op tijd verstuurt en volg openstaande vorderingen op. Het snel, tijdig en doelgericht innen van openstaande facturen is enorm belangrijk op het gebied van cashflow verbeteren.
  2. Zoek naar manieren om de kosten te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je producten of diensten. Door minder uit te geven, kan je je cashflow verbeteren.
  3. Houd de voorraad op een optimaal niveau, zodat niet te veel geld onnodig in voorraden zit. Beperk ook de voorraadkosten. Met goed voorraadbeheer kan je je cashflow verbeteren.
  4. Zoek naar manieren om de omzet te verhogen, bijvoorbeeld door nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of door nieuwe markten aan te boren. Met meer inkomsten kan je je cashflow verbeteren.
  5. Je kan de cashflow verbeteren door langere betaaltermijnen te hanteren. Betaal pas op het uiterste moment en tracht om betere betaalcondities af te dwingen.
  6. Je kan ook de cashflow verbeteren door ervoor te zorgen dat je sneller geld krijgt van je klanten. Hanteer kortere betaaltermijnen van bijvoorbeeld veertien dagen in plaats van dertig dagen. Ook kan je bijvoorbeeld voorschotten vragen of werken met kortingen voor snelle betalers.
  7. Behoud voldoende liquide middelen. Een goede tip om voldoende liquide middelen te behouden en zo je cashflow te verbeteren, is om een kasstroomprognose op te stellen. Met een kasstroomprognose kun je vooruitkijken en voorspellen hoeveel geld er in- en uitgaat gedurende een bepaalde periode. Door te weten wanneer er grote uitgaven of inkomsten te verwachten zijn, kun je beter inspelen op de situatie en eventueel maatregelen treffen om potentiële cashflowproblemen te voorkomen.

Cashflow berekenen

Je kan pas de cashflow verbeteren als je weet hoe de cashflow berekenen mogelijk is. Er zijn verschillende manieren om de cashflow te berekenen. Een veelgebruikte manier is de operationele cashflow berekenen. De operationele cashflow berekenen doe je door de totale inkomsten van je bedrijf te verminderen met de totale kosten (inclusief belastingen). Dit exclusief afschrijvingen, want dat is geen contante uitgave. Soms zal men ook de cashflow per aandeel berekenen.

Cashflow per aandeel is een financiële ratio die aangeeft hoeveel kasstroom er per aandeel beschikbaar is. Het wordt gebruikt als een indicator van de financiële gezondheid van een bedrijf en het kan nuttig zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen. Om de cashflow per aandeel te berekenen, deel je simpelweg de kasstroom van het bedrijf door het totale aantal uitstaande aandelen. De kasstroom wordt hierbij vaak berekend als de operationele cashflow, oftewel de kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten.

Oorzaken van een slechte cashflow

Een slechte cashflow kan veel problemen veroorzaken voor bedrijven, vooral als het niet op tijd wordt aangepakt. Het kan bijvoorbeeld leiden tot financiële moeilijkheden en het niet kunnen betalen van rekeningen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een verlies van klanten en tot reputatieschade. Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan een slechte cashflow.

Een van de belangrijkste oorzaken, is het hebben van te hoge uitgaven. Als de uitgaven van een bedrijf hoger zijn dan de inkomsten, kan dit leiden tot een tekort aan cashflow. Bedrijven moeten daarom altijd proberen om hun kosten onder controle te houden en moeten ervoor zorgen dat hun uitgaven in lijn zijn met hun inkomsten.

Cashflow is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode. De verhouding tussen de inkomsten en de uitgaven is dus een belangrijke factor bij het bepalen van de cashflow van een bedrijf. Als de uitgaven van een bedrijf hoger zijn dan de inkomsten, dan heeft het bedrijf een negatieve cashflow. Een van de manieren waarop dit kan gebeuren, is als een bedrijf veel geld uitgeeft aan investeringen, maar op korte termijn nog weinig of geen return ziet. Bijvoorbeeld, als een bedrijf veel geld uitgeeft aan nieuwe machines of apparatuur, maar nog niet genoeg inkomsten genereert om deze investeringen te rechtvaardigen. Dit komt doordat de uitgaven in dit geval hoger zijn dan de inkomsten, wat in een slechte cashflow resulteert.

Een andere manier waarop inkomsten en uitgaven bijdragen aan een slechte cashflow, is wanneer bedrijven te snel groeien. In dit geval kan een bedrijf te veel uitgeven aan het aannemen van nieuwe werknemers, het openen van nieuwe vestigingen of het lanceren van nieuwe producten, terwijl de inkomsten nog niet hoog genoeg zijn om deze groei te rechtvaardigen. Dit kan ook leiden tot een negatieve cashflow.

Er zijn ook nog andere oorzaken van een slechte cashflow, zoals hoge belastingen, veranderingen in de markt of economische omstandigheden en verkeerde beslissingen van het management. Het is belangrijk voor bedrijven om deze problemen op tijd te herkennen en om indien nodig actie te ondernemen om een gezonde cashflow te behouden.

Veelgestelde vragen over de cashflow en de cashflow verbeteren

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over cashflow en de cashflow verbeteren. We hopen dat deze vragen en antwoorden je helpen om een beter begrip te krijgen van dit belangrijke concept en hoe je cashflowproblemen kan voorkomen in je bedrijf.

Wat is de cashflow betekenis?

Cashflow is de netto hoeveelheid geld die je bedrijf ontvangt en uitgeeft over een bepaalde periode. Een gezonde cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan er buitengaat, terwijl een negatieve cashflow betekent dat er meer geld verdwijnt dan dat er binnenkomt.

Hoe kan ik de cashflow van mijn bedrijf verbeteren?

Er zijn verschillende manieren om de cashflow van je bedrijf te verbeteren. Enkele tips zijn: factureer op tijd en volg openstaande betalingen op, verlaag de kosten, verbeter de voorraadbeheer en verhoog de omzet.

Wat is de operationele cashflow?

De operationele cashflow is een methode om de cashflow van je bedrijf te berekenen. Hierbij worden de totale inkomsten van je bedrijf verminderd met de totale kosten (inclusief belastingen, exclusief afschrijvingen).

Wat is de betekenis van cashflow per aandeel?

Cashflow per aandeel is de hoeveelheid cashflow die beschikbaar is voor elk aandeel van het bedrijf.

Hoe beïnvloedt de winstgevendheid de cashflow van een bedrijf?

Cashflow is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode. De winstgevendheid van een bedrijf kan op verschillende manieren invloed hebben op de cashflow. Als een bedrijf winst maakt, betekent dit dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Dit kan bijdragen aan een positieve cashflow. Als een bedrijf echter verlies maakt, betekent dit dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, wat kan leiden tot een negatieve cashflow.

Een ander aspect van de winstgevendheid van een bedrijf dat de cashflow kan beïnvloeden, is het moment waarop de winst wordt gerealiseerd. Als een bedrijf bijvoorbeeld winst maakt op papier, maar deze winst nog niet heeft ontvangen omdat de betalingstermijnen erg lang zijn, kan dit leiden tot een slechte cashflow. Het bedrijf heeft dan wel winst gemaakt, maar het heeft nog geen geld ontvangen om zijn uitgaven te dekken. Omgekeerd kan een bedrijf dat op papier verliezen rapporteert, op korte termijn toch een positieve cashflow hebben als het erin slaagt om zijn uitgaven te beheersen en voldoende cashflow uit operationele activiteiten te genereren om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Het is daarom belangrijk voor bedrijven om hun winstgevendheid en cashflow zorgvuldig te monitoren en om hier rekening mee te houden bij het plannen van hun bedrijfsactiviteiten. Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het maximaliseren van de winst en het behouden van een gezonde cashflow.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here