DELEN

Bepaalde goederen worden niet meteen als kost verwerkt omdat ze over een langere termijn worden gebruikt. Ze maken dan eigenlijk deel uit van de bezittingen van de ondernemingen en ondergaan gaandeweg slijtage. Deze slijtage wordt dan als kost verwerkt. In de praktijk wordt er telkens een afschrijvingstermijn en een restwaarde vastgesteld en conform deze twee wordt het actief dan afgeschreven. Hoe kan je de afschrijving termijn en de afschrijving bepalen? Dat ontdek je hier.

Afschrijven bedrijfsmiddelen in functie van de gebruiksduur

In principe moet voor elk af te schrijven actief worden nagegaan wat de vermoedelijke gebruiksduur of nuttigheidsduur zal zijn en moet je op basis daarvan de fiscale afschrijvingstermijnen bepalen. Daarbij moet dan rekening worden gehouden met alle relevante factoren, waarbij zowel de technische als economische slijtage een rol spelen.

Vanuit dat opzicht zou zonnepanelen afschrijven bijvoorbeeld sneller moeten gaan dan het afschrijven van het gebouw. Anderzijds zal de afschrijving van zonnepanelen minder snel verlopen dan wat we bijvoorbeeld zien bij de afschrijvingstermijn van een auto. Zo’n auto doe je dan ook sneller weg dan de zonnepanelen op je dak.

Wettelijke afschrijvingstermijnen

In principe zijn er geen echte wettelijke afschrijvingstermijnen vastgesteld die bijvoorbeeld aangeven via welke afschrijvingstermijn de inventaris moet worden afgeschreven. De wetgever beperkt zich enkel tot het formuleren van een aantal algemene beginselen die worden gebruikt door diegenen die bedrijfsmiddelen afschrijven. Dit biedt veel interpretatievrijheid voor de fiscus en dat maakt de afschrijving bepalen onzeker.

Wel zijn er diverse voorafgaande beslissingen die aangeven welke afschrijving termijn aanvaardbaar is. Natuurlijk kan hier altijd nog van worden afgeweken en kan je een kortere afschrijving bepalen, maar een goede argumentatie is dan wel noodzakelijk.

Algemene fiscale afschrijvingstermijnen

De belangrijkste wettelijke afschrijvingstermijnen die je moet kennen, zijn hieronder weergegeven.

  • Afschrijving termijn goodwill: 5 jaar
  • Afschrijving termijn kantoor en gebouwen: 33 jaar
  • Afschrijving termijn rollend materieel: 5 jaar
  • Afschrijvingstermijn meubilair, machines en materieel: 10 jaar
  • Afschrijving termijn klein materieel en computermateriaal: 3 jaar
  • Afschrijving termijn oprichtingskosten: 5 jaar

Fiscale afschrijving zonnepanelen

Er is een groot verschil in de levensduur van zonnepanelen en dat maakt het afschrijven van zonnepanelen zakelijk moeilijk. In de voorafgaande beslissing nr. 2010.317 werd aangegeven hoe de afschrijving van zonnepanelen fiscaal moet gebeuren. Het voorzag in een afschrijvingstermijn voor zonnepanelen van 20 jaar. Gemotiveerde afwijkingen blijven ook hier mogelijk, zeker als het gaat om inferieure zonnepanelen van Chinese makelij.

Afwijken van deze wettelijke afschrijvingstermijnen

Wil je van de wettelijke afschrijvingstermijnen afwijken? Zorg er dan voor dat je dit alvast goed kan verantwoorden. Als je bijvoorbeeld in het verleden elke twee jaar een nieuwe computer moest kopen, is het wel te verantwoorden om een afschrijvingstermijn van twee jaar te hanteren. Hetzelfde geldt voor wie een oude tweedehandswagen koopt. Dan kan je wel verantwoorden om de wagen op minder dan vijf jaar af te schrijven. Je kan bijvoorbeeld even nagaan vanaf welke leeftijd deze wagen gemiddeld naar de schroothoop gaat. Houd dergelijke verantwoordingen bij zodat je ze bij een controle eenvoudig aan de fiscus kan voorleggen. Zonder duidelijke redenering zal de fiscus allicht blijven vasthouden aan de wettelijke afschrijvingstermijnen.

In sommige gevallen zijn er echter geen echt duidelijke handvatten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het afschrijven van je hond. In ieder geval dien je daarbij niet af te schrijven tot de vermoedelijke sterfdatum van de hond, maar in functie van de economische gebruiksduur. Dit is het moment waarop een hond op pensioen gaat en niet langer wordt gebruikt door een bedrijf. Eigenlijk zal dit per hond en per taak anders zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here