DELEN

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om een verzekering gewaarborgd inkomen voor de werknemers af te sluiten. Zo’n verzekering gewaarborgd inkomen voor de werknemer lijkt ongeveer 600.000 Belgen te beschermen tegen het inkomensverlies bij een langslepende aandoening. Ook de zelfstandige kan voor zichzelf een verzekering gewaarborgd inkomen onderschrijven.

Over de verzekering gewaarborgd inkomen zelfstandige

Bij arbeidsongeschiktheid heb je als zelfstandige recht op een wettelijke forfaitaire uitkering. Toch is de sociale zekerheid opnieuw vrij karig, waardoor arbeidsongeschiktheid voor de zelfstandige steeds extra sneu is. Daarom is een verzekering gewaarborgd inkomen voor de zelfstandige aangeraden. De verzekering gewaarborgd inkomen zal, bovenop de wettelijke vergoeding, een maandelijkse uitkering toekennen. Hierdoor geeft het gewaarborgd loon de zelfstandige extra ademruimte.

Je kiest zelf hoe hoog de maandelijkse uitkering zal zijn. Uiteraard zal een hogere uitkering ook invloed hebben op de verzekering gewaarborgd inkomen haar prijs. Ook het risico (gezondheidstoestand, medisch verleden, leeftijd en beroepssector) en de wachttijd zullen de verzekering gewaarborgd inkomen haar prijs beïnvloeden. Elke verzekeraar hanteert daarbij eigen formules om het gewaarborgd inkomen haar premie te berekenen. Daarom raad ik aan om bij meerdere verzekeraars aan te kloppen, daar ze voor de verzekering gewaarborgd inkomen verschillende tarieven hanteren.

Premie gewaarborgd inkomen fiscaal aftrekbaar

De premie voor de verzekering gewaarborgd inkomen is in principe fiscaal aftrekbaar. De fiscus ziet de premie voor het gewaarborgd inkomen als een professionele kost. De fiscale aftrekbaarheid is echter beperkt tot de premie die een rente waarborgt tot maximaal 100% van het huidig inkomen, rekening houdende met andere wettelijke tussenkomsten en reeds eerder afgesloten verzekeringen.

Fiscale behandeling uitkering gewaarborgd inkomen zelfstandige

De uitkeringen van de verzekering gewaarborgd inkomen zijn belastbaar. Het maakt daarbij niet uit of je de betaalde premie voor het gewaarborgd inkomen al dan niet fiscaal hebt afgetrokken. Dus is het uiteraard aangeraden om de premie voor het gewaarborgd inkomen in de belastingen te steken.

De verzekeraar zal jaarlijks een fiche 281.14 opstellen. In het eerste jaar zal er 11,11% bedrijfsvoorheffing worden ingehouden en ontvang je dus slechts 88,89% van het belastbaar bedrag. Er worden geen sociale bijdragen ingehouden op uitkeringen door de verzekering gewaarborgd inkomen.

In eerste instantie wordt het uitgekeerd bedrag dan belast aan de progressieve tarieven en wordt het bij de gewone winsten of baten van dat jaar toegevoegd. Bij de belastingberekening kent men wel een belastingvermindering toe van maximaal 2.066,87 euro (inkomstenjaar 2019). Via een ingewikkelde berekening beperkt de fiscus de belastingvermindering wel in functie van het totale inkomen. Maar op fiscaal vlak wordt de uitkering gewaarborgd inkomen wel bevoordeeld.

Uitkering verzekering gewaarborgd inkomen zelfstandige niet altijd belastbaar

Soms wordt er aan de verzekering gewaarborgd inkomen een module toegevoegd die de economische of fysiologische invaliditeit zal vergoeden. Zo’n module heeft een schadevergoedend karakter en wordt door de fiscus niet als een inkomen beschouwd, maar als een schadevergoeding. Dergelijke vergoedingen zijn dan niet belastbaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here