DELEN

In België moet je de wettelijke garantie toekennen op consumptiegoederen die aan consumenten worden verkocht. Deze wettelijke garantietermijn duurt twee jaar en deze periode begint te lopen vanaf het moment van de levering. Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor tweedehandsgoederen. Bij tweedehandsgoederen zoals een tweedehandsauto kan de wettelijke garantietermijn contractueel tot een jaar worden beperkt. Toonzaalmodellen vallen in principe niet onder deze uitzondering.

Gewoon twee jaar garantie op showroommodel

Een toonzaalmodel auto of toonzaalmodellen keukens vallen in principe dus gewoon onder de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Deze wettelijke garantie op een showroommodel geldt wel enkel wanneer het aan consumenten wordt verkocht. Wanneer bijvoorbeeld een advocaat een zakelijke auto voor zijn beroep koopt, geldt deze wettelijke garantie op een showroommodel niet. Ook wanneer een voetbalmakelaar een van je keukens toonzaalmodellen als relatiegeschenk bestelt, zal de wettelijke garantie op een showroommodel niet van toepassing zijn. Wel kunnen zij zich nog steeds beroepen op de wettelijke garantie voor verborgen gebreken – iets waar consumenten zich ook na afloop van de periode van 2 jaar op kunnen beroepen –, maar dus niet op de wettelijke garantie voor consumptiegoederen.

Wettelijke garantie op showroommodel is iets minder uitgebreid

Verder is het nuttig om te weten wat de wettelijke garantie voor consumptiegoederen inhoudt. Zo geldt deze wettelijke garantie enkel wanneer het product:

  • Niet in overeenstemming is met de beschrijving die het mee heeft gekregen
  • Het niet geschikt is voor het bijzonder gebruik dat de consument ervan wil maken dat hij vooraf heeft meegedeeld
  • Het niet geschikt is voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk dient
  • Het niet de normale kwaliteit of prestaties biedt die de consument redelijk had mogen verwachten

In de praktijk wil dit zeggen dat de garantie op een showroommodel automatisch minder uitgebreid zal zijn dan bij nieuwe modellen, dit natuurlijk op voorwaarde dat de consument weet dat het om een toonzaalmodel gaat. Als de consument wist dat het om een toonzaalmodel auto of om toonzaalmodellen keukens gaat, had hij moeten weten dat er misschien al gebruikssporen zouden zijn. Dan kan hij niet zomaar de wettelijke garantie voor consumptiegoederen inroepen.

Het blijft wel raadzaam om consumenten te wijzen op eventuele gebreken die toonzaalmodellen vertonen. Neem bijvoorbeeld duidelijk op dat er een kras in de toonzaalmodel auto zit of dat scharnieren van toonzaalmodellen keukens slijtagesporen vertonen. Neem hier eventueel ook foto’s van en zorg dat dit duidelijk is in de offerte. Dan kan de consument niet zomaar de wettelijke garantie inroepen wanneer hij deze gebreken ‘ontdekt’.

Op andere punten blijft de consument natuurlijk wel over de volwaardige garantie genieten. Gebruikssporen vallen te verwachten bij een toonzaalmodel auto, maar een defecte radio niet zozeer. In zo’n geval kan de consument de wettelijke garantie bij een showroommodel inroepen.

Commerciële garantie op showroommodel kan wel worden beperkt

Het beperken van de wettelijke garantie op een showroommodel is niet mogelijk. Wat wel kan, is de commerciële garantie op een showroommodel beperken of uitsluiten. Zo zijn er bedrijven die meer dan twee jaar garantie bieden op de producten die ze verkopen. Het is toegestaan om te bepalen dat zo’n commerciële garantie niet of in beperktere mate geldt voor keukens toonzaalmodellen of een toonzaalmodel auto.

Zorg er dan wel voor dat dit duidelijk is voor de consument, zeker als zo’n commerciële garantie nogal sterk wordt geadverteerd. Neem het net als eventuele bijzondere gebreken concreet op de offerte op en laat de consument de offerte ondertekenen. Zo sta je sterker in de schoenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here