DELEN

Zelfstandig taxichauffeur worden, dat doe je niet zomaar. In België bestaat er namelijk strikte wetgeving omtrent bezoldigd personenvervoer. Wil jij een zelfstandig taxichauffeur worden, dan heb je bijvoorbeeld een vergunning nodig. Hoe kan ik taxichauffeur worden? Wat heb je nodig om taxichauffeur te worden? En wat mag taxichauffeur worden kosten? Het antwoord op deze en andere vragen vind je op deze pagina.

Wat heb ik nodig om taxichauffeur te worden?

De recentste wijzigingen aan de taxiwetgeving dateren van 2020. Wil je een zelfstandig taxichauffeur worden, dan moet je rekening houden met deze wetgeving. Dit houdt in dat je over een bestuurderspas moet beschikken. Bovendien moet je natuurlijk ook over een taxi beschikken. Deze auto moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De auto is zo uitgerust dat er niet meer dan 9 personen tegelijkertijd (incl. de bestuurder) kunnen worden vervoerd
  • De auto moet schoon, veilig en gekeurd zijn
  • De auto moet aan de vooropgestelde groene normen voldoen (geleidelijke evolutie)

Wat je verder nodig hebt, is afhankelijk van het soort taxidiensten dat je gaat aanbieden. Hieronder is het een en ander weergegeven. Verder kunnen er uitzonderingen gelden op de milieunormen, bijvoorbeeld voor ceremonieel vervoer.

Straattaxi: wat heb je nodig voor taxichauffeur?

In het geval van een straattaxi heb je geen taxilicht of een taximeter nodig en regel je de afspraken en betalingen via een mobiele app. Je hebt dan uiteraard wel een smartphone of een tablet nodig. Als je er toch voor kiest om met een taxilicht en een taximeter te rijden, dien je de gele tarievenkaart te gebruiken om de tariefelementen bekend te maken.

Standplaatstaxi: wat heb ik nodig om taxichauffeur te worden?

Bij een standplaatstaxi is het nodig om naast de vergunning ook over een extra machtiging te beschikken. Deze machtiging is bij de gemeente aan te vragen. De taxi moet zijn uitgerust met een taxilicht en een taximeter.

Voorwaarden en regels om zelfstandig taxichauffeur te worden

Wil je zelfstandig taxichauffeur worden, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Je moet de beschikking hebben over een auto door er eigenaar van te zijn, door over een aankoopcontract via afbetaling te beschikken of door over een leasingovereenkomst te beschikken.

De vergunning die je krijgt, is steeds persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Op de vergunning staat het aantal voertuigen vermeld. Aanvullend dien je over de juiste talenkennis te beschikken. Op het moment dat je de vergunning ontvangt, moet je het Nederlands minstens op taalniveau A2 machtig zijn. Binnen twee jaar na het ontvangen van de vergunning moet dit taalniveau B1 zijn.

Taxichauffeur worden: regels om rekening mee te houden

Eenmaal er sprake is van taxidiensten is de taxiwetgeving van toepassing. Er is sprake van taxidiensten als er geen vast traject is, er geen vaste haltes zijn en de klant de bestemming kiest. Er mogen ook niet meer dan negen inzittenden zijn, met inbegrip van de bestuurder. Zoals eerder aangehaald, dient elke bestuurder over een bestuurderspas te beschikken en dient het voertuig aan allerlei voorwaarden te voldoen. De verdere regels houden verband met het type taxidiensten die worden aangeboden.

Regels voor straattaxi’s

Een straattaxi is een taxi waarbij je zelf de afspraken en betalingen regelt via een mobiele app. Op deze manier kan je bijvoorbeeld via Uber taxi chauffeur worden. Je kiest zelf het tarief, maar je bent wel verplicht om dit tarief voldoende kenbaar te maken. Dat doe je bijvoorbeeld in de app, op je website en in de folder in de taxi. Het is toegestaan om de taxidiensten in heel Vlaanderen aan te bieden. Er is wel een verbod om zonder passagiers of zonder een bestelling tot binnen 200 meter van een standplaats te komen.

Regels voor standplaatstaxi’s

Voor een standplaatstaxi gelden er striktere regels. Standplaatstaxi’s hebben namelijk ook een machtiging van de gemeente van de standplaats nodig. Bovendien mag je enkel klanten oppikken op de toegewezen standplaatsen. De gemeente kan zelf bepalen hoeveel standplaatstaxi’s er worden toegestaan op het grondgebied van de gemeente. Als standplaatstaxi mag je ook altijd mensen meenemen als je terugkeert naar de standplaats. Dan fungeer je als een straattaxi. Je ronselt niet zelf actief klanten, maar je kan wel klanten meenemen die zelf hun hand opsteken.

Vergunning nodig: hoe taxichauffeur worden?

Je kan enkel een zelfstandig taxichauffeur worden als je over een vergunning beschikt. Hiervoor gebruik je de tool Centaurus2020 waarmee je een vergunning kan aanvragen. Het aanvragen van deze vergunning is gratis. Bij het indienen van de aanvraag zal er wel wat informatie worden gevraagd, zoals:

  • Kopie identiteitskaart
  • Bewijs taalkennis
  • Uittreksel strafregister
  • Schuldenattest FOD Financiën
  • Schuldenattest RSZ
  • Gegevens voertuig: verzekeringspolis, verzekeringskaart, inschrijvingsbewijs, technische keuring, COC-attest enzovoort

Nadien zal het College van burgemeester en schepenen het een en ander controleren. Er wordt extra aandacht geschonken aan de zedelijke waarborgen. Binnen 45 dagen na het indienen van een volledige aanvraag wordt de beslissing meegedeeld. Bij een weigering krijg je te horen waarom de aanvraag is geweigerd. Bij een toekenning is de vergunning vijf jaar geldig. Nadien kan het worden vernieuwd.

Zelfstandig taxichauffeur worden: kosten, inkomsten en boekhouding

Wil je een zelfstandig taxichauffeur worden, dan zal je ook moeten starten als zelfstandige. Dat betekent dat je je als zelfstandige inschrijft, dat je socialezekerheidsbijdragen moet betalen en dat je ook een boekhouding dient bij te houden. Op basis van je inkomsten en kosten wordt dan het belastbaar inkomen berekend. Als je een auto koopt, kan deze nog niet integraal in de kosten worden ingebracht. De auto moet namelijk worden afgeschreven.

Omwille van de complexiteit raden wij eenieder die het plan heeft om zelfstandig taxichauffeur te worden aan om een beroep te doen op een boekhouder. Een boekhouder is er niet alleen voor het bijhouden van je boekhouding, maar staat je ook bij gedurende de opstartfase. Hij informeert je over bijvoorbeeld een taxichauffeur worden en kan je begeleiden bij het invullen van de nodige aanvraagformulieren. Wil jij een zelfstandig taxichauffeur worden, maar heb je nog geen boekhouder? Maak dan gebruik van onze tool. Via onze tool kan je heel eenvoudig een boekhouder vinden in jouw buurt. Deze boekhouder staat je vervolgens bij en maakt van je droom, een zelfstandig taxichauffeur worden, de werkelijkheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here