DELEN

Een eigen camping beginnen is voor velen de grote droom. Het is een komen en gaan van mensen van over de hele wereld en bovendien ben je ook je eigen baas. De regels omtrent een eigen camping beginnen verschillen niet alleen per land, maar in België ook per gewest. Hieronder hebben we het over hoe een eigen camping beginnen in Vlaanderen mogelijk is. Daarbij zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

# 1. Een ondernemingsplan en financieel plan opstellen

Je kan op verschillende manieren een eigen camping beginnen. Je kan bijvoorbeeld een eigen camping beginnen op eigen grond, grond huren of een bestaande camping overnemen. In ieder geval zal een eigen camping beginnen veel geld kosten en moet je fors investeren. Daarom is een goed ondernemingsplan onmisbaar. In een ondernemingsplan zet je een plan van aanpak uit en bovendien neem je ook een uitgebreid financieel luik op. Dit wordt ook wel eens het financieel plan genoemd. Dit is belangrijke informatie om eventueel andere investeerders te overtuigen, maar bovendien helpt het ook na te gaan of je plan al dan niet haalbaar is.

Het opstellen van een financieel plan is vrij moeilijk en een boekhouder of een accountant kan je hierbij helpen. Het is wel belangrijk om te kiezen voor een boekhouder die ervaring heeft met de hotel- en campingsector. Als je geen goede boekhouder kent, helpen wij je gratis bij het vinden van een boekhouder bij jou in de buurt. Hiervoor bieden we een invulformulier aan, waarna je offertes ontvangt van minstens drie boekhouders. Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend offertes van boekhouders.

# 2. Een geschikt perceel vinden

Een eigen camping beginnen moet je op een stuk grond doen. Je kan bijvoorbeeld een eigen camping beginnen op eigen grond of je kan zelf een camping beginnen op grond die je huurt. Bij een huurovereenkomst moet je natuurlijk wel de toestemming hebben om een camping uit te baten. Het kan niet de bedoeling zijn dat je een paardenweide huurt om er vervolgens zomaar een camping te beginnen.

Daarnaast zijn ook de regels omtrent de ruimtelijke ordening uiterst relevant. Als je op de grond een constructie optrekt, moet je bijvoorbeeld een omgevingsvergunning hebben. Maar bovendien zijn het de ruimtelijke plannen die bepalen welke activiteiten je op een grond mag uitbaten. Grote camperterreinen horen thuis in (verblijfs)recreatiezones (oranje ingekleurd). Kleinere camperterreinen kunnen ook in woonzones en (verblijfs)recreatiezones, op voorwaarde dat ze de schaal van het gebied niet overschrijden. Verder zijn er nog allerlei uitzonderingen en afwijkingen mogelijk. Zo mag een landbouwer in een landbouwzone een boerderijcamping uitbaten. Bij de gemeente kunnen ze je verder informeren over de geschiktheid van de grond en of een eigen camping beginnen er al dan niet mogelijk is.

Houd er in ieder geval rekening mee dat er niemand permanent in een van de bovenstaande recreatiezones mag wonen, met uitzondering van een conciërge of uitbater. In een huurcontract of huishoudelijk reglement kan je maar beter bepalingen opnemen die de huurders verbieden om zich permanent op je camping te vestigen.

# 3. Voldoen aan de basisnormen van het logiesdecreet

Wil je een eigen camping beginnen, dan moet je je net zoals hotels houden aan de bepalingen van het logiesdecreet. Hierdoor moet je verplicht over een brandverzekering beschikken, net zoals een BA-verzekering (aansprakelijkheid voor het logies en de uitbating). Tevens moet je voldoen aan de brandveiligheidsnormen en over een brandveiligheidsattest beschikken. Andere basisnormen zijn:

  • Alle voor de toeristen toegankelijke ruimtes moeten voldoende proper en onderhouden zijn
  • De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, mag niet voor misdrijven zijn veroordeeld
  • De uitbater moet een huurovereenkomst of eigendomsbewijs hebben die toelaat om een camping uit te baten
  • Je biedt een kampeerplaats aan voor minstens één overnachting en dus niet per uur of per tijdsloten van minder dan een dag
  • Je informeert waarheidsgetrouw over je logies en je stelt informatie ter beschikking

# 4. Voldoen aan de uitbatingsvoorwaarden voor een camping in Vlaanderen

Je mag niet zomaar een eigen camping beginnen. Bovenop de algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies zijn er nog bijkomende voorwaarden voor wie de benaming ‘camping’ of verwante termen als ‘kampeerterrein’ wil dragen. Deze minimumvereisten moeten een kwaliteitsgarantie bieden aan de gasten. Je kan enkel een eigen camping beginnen als je aan deze minimumvereisten voldoet. Uiteraard kan je ook beter doen. In zo’n geval kan je je camping laten erkennen door Toerisme Vlaanderen en krijg je een tot vijf sterren toegewezen.

Receptieruimte

Een camping moet verplicht over een functionele en duidelijk zichtbare receptieruimte beschikken of over een automatische check-in of een balie met voldoende privacy. Hier moeten gasten informatie vinden omtrent de openingsuren en de contactgegevens van de uitbater of verantwoordelijke. Bovendien moet de toerist geïnformeerd worden over het lokale toeristische aanbod en over de dienstverlening op de camping.

Website

De camping moet verplicht een eigen website hebben waarop de actuele gegevens, informatie over de ligging van het terrein en waarheidsgetrouwe foto’s terug te vinden zijn. Het staat je natuurlijk vrij om meer informatie op de website op te nemen of om bijvoorbeeld een online boekingsformulier aan te bieden.

Voldoende kampeerplaatsen

In principe moeten er minstens dertig toeristische kampeerplaatsen op het terrein worden aangeboden, maar het volstaat ook als minstens 15% van alle plaatsen op het terrein een toeristische kampeerplaats is. Bovendien mag hoogstens een derde van dit minimumaantal toeristische kampeerplaatsen worden vervangen door:

  • Plaatsen op een tentenweide (1 toeristische kampeerplaats = 5 plaatsen op de tentenweide)
  • Camperplaatsen
  • Verhuurlogies die je zelf uitbaat en waar toeristen maximaal 31 opeenvolgende dagen kunnen logeren

Voldoende nutsvoorzieningen

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om een verharde plaats in te richten waar campers hun afvalwater kunnen lozen en hun drinkwater kunnen bevoorraden. Tevens moet minstens 85% van de kampeerplaatsen een individuele elektriciteitsaansluiting hebben die maximaal 50 meter van de kampeerplaats is verwijderd.

# 5. Samenwerkingen aanknopen

Een eigen camping beginnen, betekent ook dat je marketinginspanningen moet leveren. Een eigen website is alvast verplicht, maar denk ook aan SEO, SEA en de aanwezigheid op sociale media. Bovendien kan het interessant zijn om kampeerplaatsen aan te bieden via derde platformen als Booking of Expedia. Houd er wel rekening mee dat er vaak strikte voorwaarden aan verbonden zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de prijszetting.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here