DELEN

Recent werd het vennootschapsrecht grondig aangepast. Zo werd er gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen en werden ook de opstartformaliteiten onder handen genomen. Maar ook voor bestaande ondernemingen zullen een aantal wijzigingen trapsgewijs in werking treden. Ik hoor echter wel vaker de vraag of een zogenoemde D&O verzekering of een Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid nog interessant is. Daarom leg ik in dit blogbericht ook een en ander uit.

D&O verzekering betekenis: wat is een D&O polis?

In de eerste plaats geef ik nog even de D&O verzekering betekenis aan. Het gaat om een verzekering die bestuurders beschermt tegen de zogenoemde bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurder rust er dan ook een verregaande aansprakelijkheid op jouw schouders.

Het is immers zo dat een bestuurder van een vennootschap aansprakelijk is voor overtredingen op de statuten of op de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. In de praktijk zal de bestuurdersaansprakelijkheid vooral doorwegen in het kader van een faillissement. Conform de WCO-wet (de nieuwe insolventiewetgeving) werd het regime van bestuurdersaansprakelijkheid bovendien ook uitgebreid naar vzw’s en stichtingen.

De D&O verzekering wordt afgesloten door de vennootschap. De D&O polis zal de bestuurdersaansprakelijkheid dekken, maar biedt meestal ook een aanvullende dekking rechtsbijstand opdat ook de proceskosten worden vergoed.

De D&O polis wordt ook wel eens de Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering genoemd. De benaming van de D&O polis verwijst naar de directors & officers die de genoemde bescherming genieten.

Aansprakelijkheid bestuurder beperkt: D&O polis nog interessant?
In het kader van het nieuw vennootschapsrecht werd er eveneens gesleuteld aan het regime van de bestuurdersaansprakelijkheid. Vroeger waren er immers geen drempelbedragen. Het nieuw vennootschapsrecht heeft de maximale bestuurdersaansprakelijkheid echter beperkt. De omzet en het balanstotaal (excl. btw) bepalen hierbij de maximale bestuurdersaansprakelijkheid.

Ten gevolge van deze wijziging hoor ik wel vaker de mythe opdoemen dat de D&O polis niet meer interessant zou zijn. Wanneer je de drempelbedragen onder de loep neemt, wordt het tegendeel al snel duidelijk.

Drempelbedragen te hoog: D&O polis blijft interessant

Naar mijn mening is het een goede zaak dat de bestuurdersaansprakelijkheid werd beperkt. Toch gaat het nog steeds om wel heel hoge bedragen. In het beste geval is de maximale aansprakelijkheid immers beperkt tot €125.000,-. In het slechtste geval spreek je al snel over bedragen die oplopen tot €12.000.000,-. En dat zijn bedragen die je toch liever niet ophoest!

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid geldt niet altijd: belang van de D&O verzekering

Bovendien is het belangrijk om te weten dat de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid in een aantal gevallen niet van toepassing is. Zo zal de beperking niet van toepassing zijn bij bedrieglijk opzet of schuld. Echter zal een Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid niet altijd redding bieden, omdat de D&O polis zaken zoals bedrieglijk opzet meestal wel zal uitsluiten. Toch zijn er uitsluitingsgronden waarbij een D&O verzekering wel de redder in nood is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er sprake is van achterstallige sociale lasten.

Het belang van de rechtsbijstandsverzekering

Tot slot lijkt men wel eens te vergeten dat een D&O verzekering niet alleen de aansprakelijkheid zal dekken, maar ook een waarborg rechtsbijstand inhoudt. En dat is eveneens geen overbodige luxe, want de verdedigingskosten lopen vaak hoog op. En ook deze verdedigingskosten zullen door de D&O verzekering worden opgehoest.

Wat zijn de gevolgen voor de D&O polis?

Het mag duidelijk zijn dat ook in het vernieuwde vennootschapsrecht de D&O verzekering nog steeds belangrijk blijft. Bovendien lijkt het er niet naar uit te zien dat het vernieuwde vennootschapsrecht de D&O polis grondig gaat wijzigen. Verschillende verzekeraars zoals Vanbreda hebben al aangegeven dat het afstemmen met de plafondbedragen niet meteen interessant is, vooral omdat er zoveel uitzonderingsgronden bestaan.

Of het vernieuwde vennootschapsrecht ook invloed zal hebben op de te betalen premie, is dan weer afwachten geblazen. In principe zou het vernieuwde vennootschapsrecht in een lager risico moeten resulteren. Maar in de praktijk werd ter berekening van de premie altijd  al rekening gehouden met economische variabelen. En laten het nu net diezelfde economische variabelen zijn die ook voor de berekening van de drempelbedragen worden gehanteerd. Misschien dat er her en der wel iets wijzigt, maar significante wijzigingen lijken zich toch nog niet meteen op te dringen.

Waar velen het wel over eens zijn is dat de bestuurdersaansprakelijkheid iets gemakkelijker verzekerbaar zal worden, hoewel enige nuance zich opdringt. Vooral de beperkingen ten aanzien van de drempelbedragen, spelen daarbij een rol.

Conclusie: een D&O verzekering blijft interessant, net zoals de aanvullende dekking rechtsbijstand. De wijzigingen aan het vennootschapsrecht zullen niet automatisch in een gewijzigde D&O polis resulteren en ook de premie zal waarschijnlijk vrij constant blijven. Hoewel een voorzichtig positieve trend voorop wordt gesteld, valt een verbeterde verzekerbaarheid toch af te wachten. Dat heeft alles te maken met de beperkte reikwijdte van de gehanteerde drempelbedragen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here