DELEN

Een holding is een vennootschap die geen activiteiten uitoefent, maar die enkel aandelen heeft van andere vennootschappen. Een managementvennootschap is daarentegen een vennootschap die managementactiviteiten ontplooit voor een andere vennootschap. Vaak zal de managementvennootschap dan voor de geleverde diensten facturen sturen naar de beheerde vennootschap, bijvoorbeeld onder het mom van “consultancy”.

Door een holding en managementvennootschap te combineren, stroomt er een management fee naar de holding vanaf de werkmaatschappij. Daarnaast heeft via de holding het management de touwtjes in handen. Er zijn verschillende voorbeelden verbonden aan de combinatie van een holding en managementvennootschap, maar er is ook een aandachtspunt.

Voordeliger financieren van kapitaalverhogingen

Wanneer je als bestuurder een lening aangaat om aandelen te kopen, is interestaftrek mogelijk. Het probleem is echter dat deze interestaftrek enkel mogelijk is om bestaande aandelen over te nemen en niet voor nieuwe aandelen, bijvoorbeeld in het kader van een kapitaalverhoging.

Wanneer je een holding en managementvennootschap hebt, kan het dan ook interessant zijn om niet als particulier de kapitaalverhoging te financieren maar vanuit de holdingvennootschap. Voor de holdingvennootschap zijn de interesten wel gewoon volledig aftrekbaar, ongeacht of de bestuurder er een wedde ontvangt. Het maakt zelfs niet eens uit of de holdingvennootschap al dan niet winst maakt. Dit staat in schril contrast tot de strenge regels die gelden wanneer een particuliere investeerder interestaftrek wil toepassen. Voor een holdingvennootschap volstaat het gewoon dat de investering wordt gedaan met een duidelijk economisch doel: winst realiseren.

Daarnaast moet je er natuurlijk ook gewoon rekening mee houden dat het interessanter is om betalingen bij de bron te doen (holding en managementvennootschap) dan om dit met geld na belastingen te doen. Ook bij andere financieringen en overdrachten van de ene naar de andere vennootschap is dit een belangrijk gegeven.

Ten slotte blijven de andere fiscale voordelen van een managementvennootschap natuurlijk gelden.

Barrières opwerpen

Het werken met een holding en managementvennootschap is om fiscale redenen best wel interessant, maar verder is het ook een kwestie van zekerheid inbouwen. Door te werken met een holding en individuele vennootschappen hoeft het einde van de ene vennootschap nog niet het einde van de andere vennootschap te betekenen. Zo beperk je toch wel het ondernemersrisico.

Efficiënter samenwerken

Managementvennootschappen hebben hoe dan ook het voordeel dat ieder zijn eigen weg kan bewandelen. Dat is voornamelijk interessant bij samenwerkingsverbanden waarbij er een meningsverschil bestaat. De ene bedrijfsleider vindt bijvoorbeeld dat een pand via een vennootschap moet worden gefinancierd, terwijl de andere een andere mening heeft. In zo’n geval kunnen beide heren elk een eigen holding en managementvennootschap opstarten die een deel bezit van de onderliggende vennootschappen. En dan kunnen ze elk apart hun eigen beslissingen nemen, maar dan enkel voor hun deel.

Opletten voor de fiscus

Het bestaansrecht van een holding en vennootschap is vaak fiscaal ingegeven en dat hoeft ook geen probleem te zijn. Er is pas sprake van fiscaal misbruik wanneer je ook effectief het doel hebt om ongunstige fiscale bepalingen te “frustreren”. Zolang je kan aantonen dat je nog andere niet-fiscale motieven hebt, is er geen probleem. Houd er wel rekening mee dat de niet-fiscale motieven dan niet verwaarloosbaar mogen zijn. Dat laatste wil zeggen dat je de holding en managementvennootschap niet zou opgericht hebben als de fiscale motieven niet aanwezig waren. Bespreek het daarom vooraf even met je boekhouder of accountant om te voorkomen dat de fiscus je uiteindelijk terugfluit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here