DELEN

Veel ouders zijn tevergeefs op zoek naar opvang voor hun kinderen en de wachtlijsten zijn vaak ongelofelijk lang. Als je dat weet, is een eigen kinderopvang starten nog niet zo’n gek idee. Toch moet je je realiseren dat een eigen kinderopvang starten niet zo eenvoudig is en er veel bij komt kijken. Bovendien is het niet meteen iets waar je grof geld mee zal verdienen, zeker omdat de sociale dimensie vaak sterk aanwezig is. De passie voor kinderen staat vaak centraal, maar natuurlijk moet het financieel plaatje kloppen. Hieronder leggen we uit waar je aan moet denken. Bovendien vind je hier ook een stappenplan om een kinderopvang te starten.

Bestudeer de haalbaarheid van je project

Een eigen kinderopvang starten doe je niet zomaar. Uiteindelijk zal een eigen kinderopvang starten investeringen vergen en is het de bedoeling dat je er ook zelf van kan leven. Een eigen kinderopvang starten begint dan ook allemaal bij het nagaan van de levensvatbaarheid van je project. Hierbij dien je je project heel concreet te maken, moet je je omgeving kennen en zeker de andere opvanginitiatieven in de buurt, moet je ook je klanten kennen en moet je goed nadenken over de commercialisatie van je project. Welke prijs ga je hanteren? Heb je vergunningen nodig? Hoeveel kindjes ga je opvangen? En hoe ga je alles financieren? Het zijn allemaal vragen die jij moet beantwoorden. Ga aan de slag met het Startkompas-document van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en ga stap voor stap de haalbaarheid van je project na.

Eigen kinderopvang starten en inkomsten verwerven

De inkomstenstroom bij een kinderopvang is iets complexer dan bij andere bedrijven omdat het niet louter afhankelijk is van wat je klanten betalen. Er zijn namelijk veel subsidiemogelijkheden die kinderopvang betaalbaar moeten houden voor ouders, maar dit is vrij complex geregeld. Het systeem bestaat namelijk uit drie trappen.

Wanneer alle kinderbegeleiders actieve Nederlandse kennis hebben en de kinderopvang minstens 220 openingsdagen heeft, bevindt men zich in trap 1 en kan men de basissubsidie aanvragen.

Wanneer de kinderopvang bovendien een prijs vraagt in functie van het inkomen, bepaalde gezinnen voorrang krijgen en zij minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken – het gaat dan om onder meer kinderen uit kwetsbare gezinnen –, bevindt de kinderopvang zich in trap 2. Bovenop de basissubsidie wordt er dan een subsidie voor inkomenstarief toegekend.

Voor trap 3 is de drempel van 20% naar 30% opgetrokken en moeten de kwetsbare gezinnen actief worden ondersteund. Bovenop bovenstaande subsidies komt dan ook nog de zogenaamde plussubsidie.

Het bedrag van bovenstaande drie subsidies is afhankelijk van onder meer het type opvang, het aantal plaatsen, het aantal kalenderdagen en dergelijke meer. In elk geval zal er elk kwartaal een voorschot worden toegekend en volgt er na het kalenderjaar een afrekening. Naast bovenstaande subsidies zijn er ten slotte nog heel wat andere specifieke subsidies mogelijk:

 • De subsidie voor inclusieve opvang
 • De subsidie voor flexibele opvang
 • De ROM-subsidie (ruimere openingsmomenten)
 • De DOP-subsidie (dringende kinderopvang)

Voor iedereen die een kinderopvang starten overweegt, is een goede kennis van deze subsidiestructuur belangrijk. Vaak vormt het namelijk een wezenlijk element van de inkomstenstroom en is het ook bepalend voor de verdere prijszetting. Het is bovendien nog iets complexer dan hierboven weergegeven, want deze trappen hebben bijvoorbeeld ook gevolgen voor hoe hoog de gevraagde waarborg mag zijn.

Uiteraard staat het je ook vrij om andere financiële concepten uit te werken. Zo zijn er kinderopvangen die de samenwerking aangaan met grote bedrijven die plaatsen kopen. Deze plaatsen blijven dan voorbehouden voor de kinderen van de werknemers van het bedrijf.

Eigen kinderopvang starten: voorwaarden en vergunningen

Niet iedereen kan zomaar een kinderopvang starten. Om de kindjes te beschermen, zijn er dan ook strikte regels aan een eigen kinderopvang starten verbonden. De organisator en verantwoordelijke moeten bijvoorbeeld minstens 21 jaar oud zijn en moet handelingsbekwaam zijn. Daarnaast is het attest organisatorisch beheer in de kinderopvang noodzakelijk. Bij Syntra kan hiervoor een opleiding worden gevolgd.

Je kan ook niet zomaar overal een eigen kinderopvang starten. Een kinderopvang starten doe je namelijk in een geschikt pand. Dit pand moet voldoende veilig zijn. Deskundigen van Kind en Gezin kunnen hierover adviseren, terwijl de brandweerdienst helpt na te gaan welke aanpassingen er qua brandveiligheid moeten gebeuren.

Tevens moet je nagaan of een kinderopvang starten op deze locatie wel toegestaan is. Hierover kan de dienst ruimtelijke ordening je dan weer informeren. Ook m.b.t. eventuele omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van lichtreclame, kan je hier terecht. En als je dan toch op het stadhuis bent, plan je maar beter meteen ook een gesprek met een milieuambtenaar. Je zal namelijk ook heel wat afval – luiers in het bijzonder – moeten zien te verwerken. Je merkt dat er bij een eigen kinderopvang starten wel het een en ander komt kijken.

Voorts zal het pand ook aan de regels omtrent voedselveiligheid moeten voldoen. De kindjes moeten namelijk ook eten krijgen en hieraan zijn er natuurlijk regels gekoppeld. Vaak zijn er heel wat aanpassingen nodig om aan de strenge voedselveiligheidseisen te voldoen. Je merkt dan ook dat een eigen kinderopvang starten kosten met zich zal meebrengen.

Auteursrechten en SABAM

Er zijn veel kinderopvangen die muziek of tekenfilms afspelen. In zo’n geval wil SABAM uiteraard ook zijn centje verdienen. Zij innen namelijk de auteursrechten die dan weer op basis van onder meer de oppervlakte en het type gebruik worden berekend. Hierop bestaan er wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de alleenwerkende kinderbegeleider die kinderen opvangt in de privéwoning. Vraag het in elk geval even na zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bij het opstellen van je financieel plan zal je er alvast rekening mee moeten houden.

Update: sinds juni 2019 geldt er een uitzondering voor pedagogische doeleinden. Dit wil zeggen: tijdens de openingsuren en voor de kinderen, niet voor bezoekers of wachtende ouders.

Eigen kinderopvang starten en personeel aanwerven

Afhankelijk van het aantal kinderen, zal je kinderopvang over meerdere begeleiders moeten beschikken. Je kan helemaal alleen een kinderopvang starten wanneer er maximaal acht kinderen aanwezig zijn. Vanaf het negende kind is er een tweede kinderbegeleider nodig. Vanaf dan geldt dat elke kinderbegeleider maximaal negen kinderen mag opvangen. Bij het 27ste kind is dus een derde kinderbegeleider nodig. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang de leeftijd of de mate van zelfredzaamheid van de kinderen.

Voor veel kinderopvangen wil dit zeggen dat ze personeel in dienst moeten nemen. Dit hoeven echter niet per se werknemers te zijn, want je kan bijvoorbeeld ook met zelfstandige partners samenwerken. Als je beslist om personeel aan te werven, is het aangeraden om advies in te winnen bij Kind en Gezin. Zij kunnen je alle kwalificatievereisten bezorgen zodat je gericht personeel kan selecteren. Als je de samenwerking met zelfstandigen aangaat, is het vooral belangrijk om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Een kinderopvang beginnen en een ondernemingsvorm kiezen

Er zijn verschillende manieren om je juridisch te organiseren. Zo zijn er veel mensen die een kinderopvang starten via een eenmanszaak. Het voordeel van een eigen kinderopvang starten via een eenmanszaak is dat het eenvoudig op te starten is en weinig administratieve verplichtingen met zich meebrengt. Ook het gebruik van het kostenforfait is mogelijk. Daartegenover staat dan weer dat er geen scheidingslijn is tussen het privévermogen en het zakelijk vermogen. Daarom is het absoluut af te raden wanneer je financiële risico’s neemt, bijvoorbeeld door personeel in dienst te nemen. In zo’n geval kan je beter een eigen kinderopvang starten via een vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid, zoals de bv. Een eigen kinderopvang starten via een vzw is eveneens mogelijk, maar dan kan er geen winst worden uitgekeerd. Loon kan natuurlijk wel. Voor sommige mensen zal dat volstaan.

Als je over de ondernemersvorm twijfelt, is het aangeraden om advies in te winnen bij een boekhouder. Als je nog geen boekhouder hebt, kan je dit formulier invullen. Geef nadrukkelijk aan dat jij een kinderopvang wil starten en dan ontvang je minstens drie offertes van geschikte boekhouders.

Een eigen kinderopvang starten en een naam bedenken

Een eigen kinderopvang starten betekent ook dat dat je zelf een naam zal moeten bedenken. Elke onderneming moet namelijk een naam hebben. Veel starters hebben de neiging om in te spelen op sprookjes- of tekenfilmfiguurtjes, maar let toch maar goed op. Sommige namen of afbeeldingen kunnen namelijk auteursrechtelijk beschermd zijn. Je kan dus niet zomaar een leuk Disney-figuurtje in je logo verwerken. Als ze daar bij Disney een muisje van horen piepen, kijk je wellicht snel tegen een gepeperde rekening aan. Ook kunnen namen als je handelsnaam reeds geregistreerd zijn, dus ook daar moet je goed mee opletten. Voor meer informatie hierover kan je opnieuw terecht bij je boekhouder.

Stap voor stap een eigen kinderopvang starten

Wil jij een kinderopvang starten? Dan is hieronder alles nog even in een handig stappenplan gegoten. Het toont aan dat er bij een kinderopvang starten best wel veel komt kijken.

 • Stel een ondernemingsplan op en bestudeer de haalbaarheid van het project
 • Vraag een vergunning aan (contacteer Kind en Gezin)
 • Open een zichtrekening
 • Richt een vennootschap op
 • Vraag een bankattest aan
 • Stel de statuten en de oprichtingsakte op
 • Laat de oprichtingsakte registreren en openbaar maken
 • Vraag een ondernemingsnummer aan
 • Activeer je btw-nummer
 • Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds
 • Sluit verzekeringen af (verplicht: burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel ook een arbeidsongevallenverzekering)

Strikt genomen is een boekhouder niet verplicht, maar wij bevelen het wel aan. Als je een boekhouder bij dit opstartproces wil betrekken, raden we aan om dit zo vroeg mogelijk te doen. Dit wil zeggen: al bij het opstellen van je ondernemingsplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here