DELEN

Als ondernemer sluit je een overeenkomst af met de klant. De klant verwacht natuurlijk concrete resultaten en het kan niet de bedoeling zijn dat de klant vervolgens schade oploopt. Toch is dat in de praktijk soms wel het geval. Zo was er al eens een werknemer die de gevel moest zandstralen maar per abuis ook de wagen van de klant bewerkte. Maar wie moet eigenlijk opdraaien voor die schade: de werknemer of de werkgever? Een en ander is afhankelijk van de concrete situatie.

Slechts uitzonderlijk is de werknemer aansprakelijk

In het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is de werknemer slechts zelden aansprakelijk. Dit is enkel het geval indien er bedrog, herhaalde lichte schuld of zware schuld in het spel is. Een werknemer die tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst doelbewust de wagen van zijn ex-vrouw zandstraalt? Daar zal de werknemer zelf voor moeten opdraaien. Ook wanneer het een kleine onoplettendheid betreft maar die onoplettendheid wel heel vaak voorkomt, kan men de werknemer zelf aanspreken. Voor een lichte occasionele fout zal de werknemer met andere woorden niet aansprakelijk zijn. Hier kan ook een cao, een arbeidsreglement of een arbeidsovereenkomst niet van afwijken.

Ook uitzendbureau is zelden aansprakelijk voor de schade

Omdat de werknemer onder het feitelijk gezag van de feitelijke werkgever staat, zal het uitzendbureau sowieso niet aansprakelijk zijn voor de fout van de werknemer. Desalniettemin neemt men meestal toch een aantal contractuele clausules op die de aansprakelijkheid van het uitzendbureau sterk beperken, waardoor de werkgever het uitzendbureau niet zomaar kan aanspreken.

Lees ook: De wettelijke regels voor tijdelijk personeel

Conclusie: meestal is de werkgever aansprakelijk voor de schade

Als werkgever ben je aansprakelijk voor de fouten begaan door jouw werknemer(s). Zelfs voor een opzettelijke onrechtmatige daad in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ben je als werkgever aansprakelijk.

Hoe dan ook zal ook de contractuele relatie met de klant rechtstreeks de werkgever raken, die zich vervolgens moet afvragen of hij de betaalde schadevergoeding al dan niet bij de werknemer kan verhalen op grond van diens persoonlijke aansprakelijkheid. Hierbij heb je twee opties:

  • De gedwongen tenuitvoerlegging van een bekomen vonnis, hoewel je je dan wel de vraag kan stellen of die situatie de relatie tussen werkgever en -nemer niet onherroepelijk verstoort;
  • De inhouding op het loon, conform de strikte eraan verbonden reglementering.

Houd rekening met factuurvoorwaarden

Wat de werkgever betreft kunnen ook factuurvoorwaarden de aansprakelijkheid beperken. Ten aanzien van consumenten kan je de onderneming inderdaad niet ontslaan voor de grove schuld of de opzet van de werknemers. Ten aanzien van zakelijke klanten is het daarentegen wel mogelijk om zich te ontslaan voor zware of opzettelijke fouten van werknemers. Hiernaast kunnen ook andere clausules die bijvoorbeeld de totale aansprakelijkheid beperken, het vorderingsrecht van de klant beperken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here