DELEN

Als zelfstandige loop je een aantal risico’s die werknemers niet kennen. Alleen al het feit dat je failliet kan gaan, is daar een voorbeeld van. Dringt dit noodlot zich op? Dan kan je tegenwoordig beroep doen op de faillissementsverzekering. Wel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat die voorwaarden zijn, hoe je het aanvraagt en waar je recht op hebt, lees je in dit artikel.

Faillissementsverzekering zelfstandigen & voorwaarden

Opdat je de faillissementsverzekering zou kunnen aanspreken, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

In de eerste plaats moet je natuurlijk zelfstandig zijn en failliet gaan. Er moet dus een vonnis van faillietverklaring zijn (hoewel een en ander sinds 2017 soepeler is geworden). Uiteraard mag je sindsdien geen beroepsactiviteit meer uitoefenen of geen recht hebben op een vervangingsinkomen.

In de tweede plaats moet je minimaal vier kwartalen voorafgaand aan het vonnis verzekeringsplichtig geweest zijn in het sociaal statuut der zelfstandigen, jouw bijdragen betaald hebben en jouw hoofdverblijfplaats in België hebben. In sommige gevallen gelden er overigens striktere voorwaarden. Als beoefenaar van een vrij beroep moet je bijvoorbeeld ook de gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd hebben gekregen.

Tot slot heeft men een aantal uitzonderingen voorzien. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van een frauduleus faillissement. Onder zo’n frauduleus faillissement wordt begrepen: met bedrog het onvermogen organiseren of in het kader van het faillissement een strafrechtelijke veroordeling oplopen. Ook mag de totale duur van het gebruik van de faillissementsverzekering, niet langer dan twaalf maanden bedragen. Als je de faillissementsverzekering eerder al eens hebt aangesproken, kunnen jouw rechten aldus beperkter zijn.

Uitkering na faillissement eigen bedrijf: waarop heb je recht?

De faillissementsverzekering kent jou drie grote voordelen toe. In de eerste plaats garandeert het een behoud van de rechten op geneeskundige verzorging en kinderbijslag en dit gedurende maximaal vier kwartalen.

Ten tweede hoef je gedurende die vier kwartalen geen sociale bijdragen te betalen. De rechten blijven met andere woorden kosteloos behouden.

Tot slot ontvang je een maandelijkse uitkering.

Aanvragen verzekering faillissement: verzekeringsmaatschappij aanspreken?

De faillissementsverzekering moet je aanvragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Het is belangrijk om de aanvraag tijdig in te dienen.  Dit moet je doen voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van de faillietverklaring. Indien het gaat om een stopzetting (bij niet-handelaren), is dit uiteraard het einde van het tweede kwartaal na de stopzetting.

Informeer bij jouw sociaal verzekeringsfonds naar de te vervullen formaliteiten. Zoals steeds is het natuurlijk aangeraden om de aanvraag per aangetekende brief in te dienen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here