DELEN

In een wereld waarin technologie en massaproductie centraal staan, is de betrouwbaarheid van industriële machines van onschatbare waarde. Machines zijn de ruggengraat van vele industrieën, waardoor elke onvoorziene stilstand of defect direct invloed heeft op de productiviteit, de winstgevendheid en de bedrijfsreputatie. Zelfs met het meest rigoureuze onderhoudsprogramma zijn ongelukken en defecten onvermijdelijk. Daarom is een goede machine verzekering zo belangrijk.

Wat is de machinebreukverzekering?

Een machinebreukverzekering dekt de materiële schade aan machines en toestellen die nodig zijn om de bedrijfsactiviteit uit te voeren. Het gaat hierbij niet alleen om vaste machines, maar bijvoorbeeld ook om hef- en werftoestellen. De machinebreukverzekering dekt bovendien niet alleen de schade aan het toestel in operationele toestand, maar bijvoorbeeld ook schade tijdens de montage of de verplaatsing. Wat de machinebreukverzekering al dan niet dekt, kan per verzekeraar verschillen. Vaak zijn sommige dekkingen optioneel aan de verzekering toe te voegen, wat ook gevolgen heeft voor de machinebreukverzekering prijs. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Diefstal of poging tot diefstal
  • Schade aan machines door arbeidsconflicten en staking
  • Schade aan funderingen van toestellen door de verzekerde toestellen
  • Schade aan onderdelen die snel slijten, bijvoorbeeld riemen en filters

Belang van de machinebreukverzekering

Een machinebreukverzekering is van cruciaal belang voor bedrijven die voor hun dagelijkse bedrijfsvoering sterk afhankelijk zijn van machines en apparatuur. Deze verzekering beschermt bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van plotselinge en onvoorziene schade aan hun machines, buiten de normale slijtage om. Of het nu gaat om een productielijn in een fabriek of een hijstoestel in een magazijn, onverwachte defecten kunnen leiden tot kostbare reparaties en productievertragingen. Door het afsluiten van een machinebreukverzekering waarborgen bedrijven hun continuïteit, waarbij ze de risico’s van onvoorziene reparatiekosten en mogelijke inkomstenverliezen minimaliseren.

Uitsluitingen in de machinebreukverzekering

Sommige vormen van schade worden in principe nooit gedekt door de machinebreukverzekering, zoals opzettelijke schade, slijtage, esthetische schade, onrechtstreekse schade (bv. gebruiksderving) en schade door oorlogen. Ook het verlies van een programma of van gegevens wordt in principe niet gedekt door de machinebreukverzekering. Wat al dan niet door de verzekering is uitgesloten, kan echter per verzekeraar verschillen.

Hijstoestellen Machinebreukverzekering Allianz

De machinebreukverzekering van Allianz is een populaire keuze voor het verzekeren van hijstoestellen. De Hijstoestellen Machinebreukverzekering Allianz biedt een waarborg voor mobiele installaties, heftoestellen en hijstoestellen. Daarbij wordt elke onvoorziene en plotse schade gedekt, ook brandschade, diefstalschade of schade door een poging tot diefstal. Het maakt zelfs niet uit of de verzekerde installaties in werking zijn of niet. Ook mag de schade optreden bij het verplaatsen, monteren of demonteren. Bij de Hijstoestellen Machinebreukverzekering Allianz zijn er een aantal optionele dekkingen, zoals de dekking schade aan voetstukken en funderingen en de noodzakelijke afbraakkosten. Dergelijke optionele dekkingen hebben altijd een invloed op de machinebreukverzekering prijs.

Machinebreukverzekering en brand

Als een machine schade oploopt door een brand, is dit in principe reeds gedekt door een brandverzekering. Toch blijft een machinebreukverzekering met een goede branddekking sterk aan te raden, omdat de brandverzekering een aantal zaken niet dekt. Een voorbeeld hiervan is brandschade aan machines door verkeerd gebruik of door interne oorzaken. Een machine kan bijvoorbeeld door een inschattingsfout oververhitten. Deze schade is niet gedekt door een brandverzekering, maar wel door een machinebreukverzekering.

Machinebreukverzekering prijs

De machinebreukverzekering prijs wordt bepaald op basis van diverse factoren die het risico voor de verzekeraar weerspiegelen. Ten eerste speelt de waarde van de te verzekeren machine een grote rol. Duurdere machines vereisen doorgaans een hogere premie, vanwege het hogere schadebedrag bij defecten. De leeftijd en de staat van onderhoud zijn ook van belang bij het bepalen van de machinebreukverzekering prijs, omdat oudere machines of machines die niet goed zijn onderhouden een hoger risico op defecten hebben.

Daarnaast worden het type en het gebruik van de machine meegenomen bij het berekenen van de machinebreukverzekering prijs. Machines die worden ingezet in risicovollere omgevingen of voor zwaardere taken zullen waarschijnlijk een hogere premie hebben. De voorgeschiedenis (eerdere schades) kan eveneens invloed hebben, omdat bedrijven met veel claims in het verleden als riskanter kunnen worden beschouwd. Tot slot kan de gekozen dekking (zie de eerdere opties) ook van invloed zijn op de machinebreukverzekering prijs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here