DELEN

Nederland is al jaren een koploper als het op online contracteren aankomt. Onder andere de rechtsgeldigheid van de digitale handtekening in Nederland is daar een mooi voorbeeld van. In België is dat toch anders. Anderzijds hoeft dat niet te betekenen dat je hier helemaal niet online kan contracteren, integendeel. Toch zijn er een aantal aandachtspunten waar je maar beter op let.

Klassiek verbintenissenrecht van toepassing

Ook in de online omgeving komt een verbintenis tot stand door een aanbod en de aanvaarding ervan. Zowel de rechtsleer als de rechtspraak gaan ermee akkoord dat het aanbod en de aanvaarding volledig online kunnen verlopen. Principieel is er dus geen probleem met het ontstaan van een online contract.

Volwaardige wil moet aanwezig zijn

Echter is de loutere aanvaarding nog niet voldoende. Een overeenkomst moet immers aan een aantal geldigheidsvoorwaarden voldoen. Voor elektronische overeenkomsten is dat niet anders. Het is vaak hier dat het schoentje knelt.

Zo moet er sprake zijn van een volwaardige wil: de tegenpartij moet zich kunnen en willen verbinden. Bij zogenoemde click-wrapovereenkomsten waarbij een bezoeker zich zomaar akkoord zou verklaren met de algemene voorwaarden, is het lang niet altijd duidelijk of de tegenpartij wel effectief de bedoeling had om alle rechtsgevolgen tot stand te laten komen. Om die reden geef je de belangrijkste elementen van die voorwaarden best concreet aan en laat je de tegenpartij ze ook hier individueel voor akkoord aanvinken.

Altijd opletten voor dwaling

Het komt wel vaker voor dat websites onduidelijke, tegenstrijdige of onvolledige informatie meegeven. In zo’n geval kan de tegenpartij dwaling inroepen: hij maakt zich een verkeerde voorstelling van jouw product of dienst. Zorg er dan ook voor dat zowel de teksten en productbeschrijvingen op jouw website als de algemene voorwaarden correct zijn. Laat je voor dat laatste eventueel bijstaan door een juridisch expert.

Zorg voor sluitend bewijs

Internetteksten wijzigen snel. Zorg er dan ook voor dat je steeds de exacte inhoud, zoals het op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestond, opnieuw kan oproepen. Een ideale methode is om niet alleen het product maar ook de bijhorende beschrijving op de factuur op te nemen. Op die manier kan er geen discussie ontstaan over wat al dan niet bij het product beschreven stond.

Controleer de leeftijd

De tegenpartij moet steeds handelingsbekwaam zijn. Ook de leeftijd speelt een belangrijke rol. Daarom ga je maar beter na of de tegenpartij al dan niet meerderjarig is. Je kan bijvoorbeeld de leeftijd opvragen, maar natuurlijk is het wel heel eenvoudig om daarover te liegen. Er bestaan echter ook andere methodes om de leeftijd van de contractspartij na te gaan. Zo kan je de opgave van een kredietkaartnummer vragen, een scan van de identiteitskaart of het rijksregisternummer. Let echter wel op met de nieuwe GDPR: het vragen van dergelijke persoonsgegevens moet verantwoordbaar blijven…

Let op met consumentenrecht

Weet tot slot dat de wetgever consumenten meer beschermenswaardig vindt. Vooral bij elektronische handel heeft de wetgever heel wat beschermingsregels in het leven geroepen. Is de tegenpartij een consument? Let er dan op dat lang niet alle bedingen zomaar geldig zijn. Bovendien moet je ook zelf een aantal verplichte vermeldingen op jouw website opnemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here