DELEN

Verzekeringen sluit je af om bepaalde risico’s af te dekken. Ook als webshopeigenaar krijg je met risico’s te maken, maar gelukkig kan een verzekering de webshop helpen. Er zijn verschillende verzekeringen die nuttig kunnen zijn en soms zal zelfs een verplichte verzekering de webwinkel moeten beschermen. We leggen het voor je uit.

Verplichte verzekering webwinkel bij het inschakelen van personeel

In principe is er geen verplichte webshop-verzekering in ons land, maar er zijn wel degelijk uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld personeel in dienst neemt, ben je wel verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering zal de schade vergoeden als werknemers het slachtoffer worden van arbeidsongevallen of van ongevallen tijdens verplaatsingen van of naar het werk. In feite beschermt deze verplichte verzekering de webwinkel tegen de torenhoge (aansprakelijkheids)kosten ten gevolge van dergelijke ongevallen.

Naast deze verplichte webshop-verzekering zijn er nog talloze andere manieren om het personeel optimaal te beschermen. Bovenop de dekking van de verplichte arbeidsongevallenverzekering kan je bijvoorbeeld kiezen voor een aanvullende dekking, met hogere plafonds dan in de verplichte verzekering. Ook is het mogelijk om de dekking uit te breiden tot ongevallen in het privéleven. Verder kan je een groepsverzekering met een aanvullend pensioenplan voor de werknemers aanbieden. Dat zijn uiteraard keuzes die je zelf dient te maken.

Verplichte verzekering webwinkel bij het gebruik van auto’s

Een andere mogelijke verplichte verzekering voor de webwinkel is de verzekering BA Auto. Deze autoverzekering dekt de aansprakelijkheid bij het gebruik van een auto. Uiteraard is deze verplichte verzekering voor de webwinkel enkel nodig als je zakelijk een auto gebruikt. Aanvullend op deze verzekering kan je, niet verplicht, voor extra dekkingen kiezen. Met een omniumverzekering dek je bijvoorbeeld de schade aan de eigen auto. Zeker bij nieuwe auto’s is een omniumverzekering aan te raden.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering webshop

Als ondernemer investeer je veel geld in je onderneming. Dat kan je na een enkele schadeclaim allemaal verliezen. Gelukkig kan de aansprakelijkheidsverzekering de webshop beschermen. Zo’n aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar is wel degelijk aan te raden. Hierbij kan je een onderscheid maken tussen de waarborg BA-uitbating en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Over het algemeen zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering minder interessant zijn voor webshops, omdat die verzekering vooral focust op de zuiver intellectuele dienstverlening.

De waarborg BA-uitbating dekt lichamelijke schade, materiële schade, immateriële gevolgschade en vaak ook bepaalde andere vormen van immateriële schade. Deze verzekering dekt de schade veroorzaakt aan anderen door goederen van de onderneming en de schade veroorzaakt door personen die voor de onderneming werken, zoals het personeel. Stel bijvoorbeeld dat een reclamebord op het hoofd van een voorbijganger valt, dan zal deze verzekering de webshop beschermen tegen hoge aansprakelijkheidsclaims en de aangerichte schade vergoeden.

Veel verzekeraars bieden nog een aanvullende dekking na-levering aan. Deze dekking heb je nodig om je in te dekken tegen schadeclaims die optreden na de levering van de goederen, bijvoorbeeld omdat een product in het gezicht van de klant ontploft. Het is aan te raden om met deze verzekering de webwinkel te beschermen tegen hoge schadeclaims.

Koopwaar beschermen met een webshop-verzekering

Als webshopeigenaar heb je voorraden en die kunnen schade oplopen, bijvoorbeeld omdat ze verloren raken tijdens het transport of omdat je magazijn in vlammen opgaat. Er zijn verschillende verzekeringen die deze risico’s kunnen beperken. Zo is er bijvoorbeeld de brandverzekering. Wat al dan niet gedekt is, kan per polis verschillen. Niet altijd is bijvoorbeeld diefstal gedekt. Bespreek daarom de situatie met jouw verzekeraar. Ook een transportverzekering kan nuttig zijn.

Andere nuttige verzekeringen voor webshops

Er zijn uiteraard nog talloze andere verzekeringen die niet verplicht zijn, maar die wel nuttig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de rechtsbijstandverzekering. Deze webshop-verzekering zal de kosten voor advocaten en de gerechtskosten betalen als je in een juridisch conflict terechtkomt. Ook een cyberverzekering kan nuttig zijn. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld de schade bij een hack, ook als er daarbij persoonsgegevens worden gesloten.

En vergeet ten slotte niet om aan jezelf te denken. Er kan je altijd iets overkomen en weg is je inkomen. Gelukkig bestaan er verzekeringen om deze risico’s te beperken. Met een verzekering gewaarborgd inkomen beperk je bijvoorbeeld het risico op inkomensverlies.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here