DELEN

Ook als zelfstandige in bijberoep ondervind je mogelijk hinder door de coronamaatregelen van de federale overheid. Hierdoor loop je veel inkomsten mis en riskeer je in betalingsproblemen te komen. Gelukkig is er financiële steun voor zelfstandigen voorzien. Ook zelfstandigen in bijberoep, ongeacht of je nu na je uren bijklust als schoonheidsspecialiste of een wassalon uitbaat, komen in aanmerking voor de financiële steun van de overheid.

Uitstel en vermindering van sociale bijdragen in bijberoep

Net zoals alle zelfstandigen moet ook de zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen betalen. De voorlopige sociale bijdragen worden berekend op basis van het inkomen van twee jaar geleden en later volgt de aanpassing. Als je inkomsten nu lager liggen ten gevolge van de coronacrisis, kan je bij het sociaal verzekeringsfonds een verlaging vragen van de voorlopige bijdragen in functie van het geschatte werkelijk inkomen van dit jaar.

Als je moeilijkheden hebt om de voorlopige sociale bijdragen te betalen, kan je ook betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen tot en met 31 maart 2020. Dit kan echter alleen als je de minimumbijdrage voor de zelfstandige in hoofdberoep betaalt (netto belastbaar inkomen van minimum 13.993,78 euro in bijberoep). Een vrijstelling van de sociale bijdragen is voor de zelfstandige in bijberoep niet voorzien.

Overbruggingsrecht voor zelfstandige in bijberoep

In principe is het overbruggingsrecht enkel voorzien voor zelfstandigen in hoofdberoep die verplicht hun activiteiten moeten onderbreken door de beslissing van de federale overheid. In het kader van de financiële steun van de overheid is wel voorzien dat je als zelfstandige ook een beroep kan doen op het overbruggingsrecht, op voorwaarde dat ze de minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep betalen. Het overbruggingsrecht bedraagt € 1.291,69 of € 1.614,10 (met gezinslast).

Minister van zelfstandigen Denis Ducarme heeft wel aangegeven dat er wordt gewerkt aan een gedeeltelijke overbruggingsuitkering voor zelfstandigen in bijberoep die jaarlijks tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro verdienen. Het zou gaan om een overbruggingsuitkering van € 645 of € 807 (bij gezinslast). Op het moment van schrijven is deze regeling nog niet voorzien en er zullen verschillende beperkingen gelden voor wie ook al andere uitkeringen krijgt, maar informeer dus zeker bij je socialeverzekeringsfonds.

Vlaamse hinderpremie

Vlaamse zelfstandigen die door de federale maatregelen hun zaak of winkel verplicht moeten sluiten, kunnen een beroep doen op een hinderpremie. Deze overheidsmaatregel is ook voorzien voor zelfstandigen in bijberoep op voorwaarde dat ze gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. De hinderpremie bedraagt eenmalig € 4.000, te vermeerderen met een bijkomende premie van € 160 per verplichte sluitingsdag na 5 april 2020.

Vlaamse compensatiepremie

Wie niet verplicht moet sluiten maar omzetverlies lijdt, heeft recht op een compensatiepremie. Het omzetverlies moet minimaal 60% bedragen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bovendien mag de activiteit als werknemer niet meer dan 80% van een voltijdse job overschrijden. De hoogte van de premie is afhankelijk van het inkomen:

  • Zelfstandige in bijberoep met een inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,78: € 1.500
  • Zelfstandige in bijberoep met een inkomen van € 13.993,78 of hoger: € 3.000

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here