DELEN

De wetgever heeft de Belgische markt sterk geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de sperperiode of de verplichtingen met betrekking tot de aanduiding van de prijs. Wel heeft de wetgever toegelaten dat een onderneming, bij het openen van een nieuw verkooppunt, lanceringsprijzen mag aankondigen. Die lanceringsprijzen moeten vervolgens lager zijn dan de gewone prijzen. Echter moet je dan wel een aantal regels naleven.

Lanceringsprijzen mogen de consument niet misleiden

Om aan deze verplichting te voldoen, zal je steeds zeer duidelijk moeten aangeven dat het gaat om lanceringsprijzen. Ook de vermelding ‘openingsvoorwaarden’ volstaat. Om discussies te voorkomen, leef je deze verplichting best strikt na. Vermeld het met andere woorden niet alleen in jouw reclamebrochure of in de etalage, maar ook aan de kassa. Ook de periode waarbinnen je de openingsprijzen toepast, moet steeds zijn aangegeven.

Wanneer mag je lanceringsprijzen hanteren?

De lanceringsprijzen mogen maximaal één maand worden toegepast. Hierbij gaat het niet om een aankondiging van een prijsverlaging. Dat impliceert met andere woorden dat je ze ook mag toepassen tijdens de sperperiode.

Echter moet je wel weten dat je pas prijsverminderingen kan aankondigen of kan overgaan tot solden nadat je minimaal één maand een gewone prijs hebt toegepast. Nadat je dus de gewone prijzen en niet langer de lanceringsprijzen toepast, zal je steeds een maand moeten wachten tot je met de soldenverkoop kan starten. Soms is het daarom beter om even te rekenen en de lanceringsprijzen niet gedurende een volledige maand toe te passen.

Ten opzichte van welke prijs hanteer je de lanceringsprijs?

Bij een lanceringsprijs zal de prijs steeds vergeleken worden met de prijs die je pas later zal toepassen. Die prijs moet ook effectief lager zijn, anders spreken we over misleiding van de consument. Dat is meteen ook de reden waarom je niet de indruk mag wekken dat het gaat om verlaagde prijzen. Een opschrift zoals “€ 25,-  €15,-” kan dus niet: er is nog geen gewone prijs dus er kan ook geen sprake zijn van een verlaging. Ook hier spreken we bij dergelijke vermeldingen van misleiding van de consument.

Eventueel kan je de prijzen wel vergelijken met de prijzen van concurrenten. In dit geval zijn echter de regels inzake vergelijkende reclame van toepassing. In een eerdere blog over winkelverkoop had ik het daar reeds over (zie «reclame voeren»).  Ook via de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie lees je de regels met betrekking tot vergelijkende reclame nog even na.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here