DELEN

In een eerder artikel had ik het al over de btw-vrijstellingsregeling en wanneer die regeling al dan niet interessant is. Ik haalde daar ook de omzetgrens van 25.000 euro per jaar aan. Een eventuele uitzonderlijke overschrijding achterwege gelaten, zal die grens immers bepalen of je al dan niet moet overstappen naar de klassieke (of forfaitaire) btw-regeling. Maar wat zijn de gevolgen als je die grens in de loop van het boekjaar overschrijdt en geen uitzonderlijke afwijking aanvraagt?

Verplicht om btw-kantoor op de hoogte te brengen

Van zodra je de grens van 25.000 euro overschrijdt, dien je het bevoegde controlekantoor daarvan meteen op de hoogte te stellen. Dit moet je doen via een aangetekende brief. Weet je niet welk btw-controlekantoor bevoegdheid geniet? Via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën kom je dat in een ijltempo te weten. Wens je te opteren voor de forfaitaire regeling? Dan moet je dat in de desbetreffende brief meteen meedelen, anders wordt geacht dat je opteert voor de normale regeling.

Regularisatie & toepassing normale btw-regeling

Vanaf de eerste factuur waarmee je de omzetgrens van 25.000 euro overschrijdt, ben je onderworpen aan de normale btw-regeling. Op die eerste factuur zal je dus integraal btw moeten aanrekenen (en niet enkel op het gedeelte hoger dan de omzetgrens). Je zal met andere woorden een regularisatie moeten uitvoeren. Zorg dat je een en ander ook doorgeeft aan jouw buitenlandse leveranciers: zij hoeven jou niet langer btw aan te rekenen.

Teruggaaf van belasting

Ten gevolge van de wijziging van de regeling, zal je mogelijks recht hebben op een teruggaaf van belasting. Zo zal je de btw kunnen aftrekken van de goederen die zich nog in voorraad bevinden op het tijdstip van de wijziging én van nog niet gebruikte diensten. Voorwaarde is wel dat die goederen geen bedrijfsmiddelen zijn. Voor de nog bruikbare bedrijfsmiddelen moet dan weer nagegaan worden of de voor herziening vatbare periode al van niet verlopen is. Is dat niet het geval? Dan kan je een regularisatie bekomen in functie van het aantal resterende jaren van deze periode van vijf of vijftien jaar.

Opdat er zo’n teruggaaf van belasting zou plaatsvinden, moet je bij het bevoegde controlekantoor twee exemplaren indienen van een gedetailleerde inventaris van de voorraad, net zoals een staat van de bedrijfsmiddelen. Dit moet je doen binnen een termijn van drie maanden vanaf de wijziging: nadien verlies je immers het recht op teruggaaf van belastingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here