DELEN

Op voorwaarde dat de reclameboodschap geen oneerlijke handelspraktijken tot gevolg heeft, mag je volgens de Belgische wetgeving reclame maken t.o.v. consumenten. Bij deze beoordeling speelt niet de publicatievorm maar wel de inhoud ervan een rol, tenzij de reclameregels of de reglementen natuurlijk anders aangeven. Tot slot mag de reclame ook niet discriminerend zijn, mag het niet oproepen tot haat of mag het geen andere wetgeving schenden. Hieronder lees je wat de concrete reclameregels nu net zijn en waar je deze reclameregels kan raadplegen.

Wetgeving reclame: er mag geen sprake zijn van oneerlijke handelspraktijken

Hier is de wetgeving voor ondernemingen en vrije beroepen iets anders, maar in principe komt het erop neer dat reclame waarbij sprake is van oneerlijke handelspraktijken, verboden is. De reclame mag hierbij niet misleidend of agressief zijn.

Een handelspraktijk is oneerlijk indien deze het economisch gedrag van de gemiddelde consument met betrekking tot het product wezenlijk kan verstoren. Vooral indien de reclameboodschap zich focust op kwetsbare groepen zoals mensen met een handicap of met een jonge leeftijd, volgt een strenge beoordeling. Ook indien er sprake is van onjuiste informatie en onwaarheden, kan er sprake zijn van verboden misleidende reclame.

Reclame code Commissie regels: de regels van de JEP

De JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) baseert zich niet alleen op de wettelijke bepalingen zoals de wet op de handelspraktijken, maar ook op de verschillende codes. Met name de code van de Internationale Kamer van Koophandel is hierbij niet onbelangrijk.

Ga steeds via de website van de JEP na of er bijzondere sectorale codes van toepassing zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor reclame voor motorrijtuigen, voor voedingsmiddelen en voor alcoholhoudende dranken. Zo geeft het alcoholconvenant onder andere aan dat noch de reclame voor alcoholhoudende dranken noch het gebruikte communicatiemiddel, mogen focussen op minderjarigen. Adverteren in een tijdschrift dat bijvoorbeeld vooral door minderjarigen wordt gelezen, denk maar aan het tijdschrift Joepie, is dan ook automatisch in strijd met het alcoholconvenant.

Bijzondere reclameregels en aanbevelingen

De voorgaande reclameregels en -codes werden opgesteld op initiatief van de verschillende beroepssectoren. Hiernaast zijn er ook intersectorale codes die verschillende sectoren aanbelangen. De milieureclamecode is daar een voorbeeld van.

Het gaat tot slot ook om reclameregels uitgevaardigd door de JEP zelf. Het gaat vaak om bijzondere regels, zoals bijvoorbeeld de reclameregels met betrekking tot het gebruik van humor in reclame of de aanbevelingen inzake reclame voor kinderfeesten. De JEP beschikt zelfs over een set aanbevelingen inzake reclame door online influencers.

Twijfel je over de geschiktheid van jouw reclamespotje? Dan kan je een advies aanvragen bij de JEP. Dit advies kan verleend worden door de juristen van het secretariaat van de JEP of door de jury ervan. Het advies is steeds vertrouwelijk, tegen betaling en houdt geen garantie in: bij een geschil blijven de rechtscolleges immers gewoon bevoegdheid genieten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here