DELEN

Het Rouwverlof Zelfstandigen is een relatief nieuw thematisch verlof voor zelfstandigen. Het KB dat het Rouwverlof Zelfstandigen regelt, trad begin 2022 in werking. Zelfstandigen die tijdens hun zelfstandige carrière worden geconfronteerd met het overlijden van hun samenwonende partner, man, vrouw of kind krijgen hierdoor de mogelijkheid om mits een uitkering tot tien dagen verlof op te nemen.

Wat is het Rouwverlof Zelfstandigen?

Het Rouwverlof Zelfstandigen staat zelfstandigen die een bepaalde naaste hebben verloren, toe om gedurende tien dagen de zelfstandige activiteit te onderbreken en een uitkering te ontvangen. Deze tien dagen hoeven niet noodzakelijk opeenvolgend te worden opgenomen. De uitkering wordt per onderbrekingsdag toegekend.

Sinds 1 november 2022 gaat het om een uitkering van 94,70 euro. Dit bedrag wordt geïndexeerd. In totaal kan de zelfstandige momenteel dus een uitkering van maximum 947 euro krijgen. De uitbetaling gebeurt ten laatste op het einde van de kalendermaand na het kwartaal van de onderbreking.

Opgelet: de rouwuitkering is een brutobedrag en wordt net als de andere beroepsinkomsten belast. Het kan het voorwerp uitmaken van een belastingvermindering voor vervangingsinkomsten. Je zal ook een fiscale fiche 281.18 ontvangen.

Voor wie is het Rouwverlof Zelfstandigen?

Het Rouwverlof Zelfstandigen is er voor zelfstandigen in hoofdberoep (incl. meewerkende echtgenoten en helpers). Zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die na de pensioenleeftijd actief zijn én minstens de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, komen eveneens in aanmerking.

Verder is voor het Rouwverlof Zelfstandigen een familieband met de overledene vereist. Zo komen voor het rouwverlof ouders in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook echtgenoten. Het Rouwverlof Zelfstandigen is er voor het overlijden van:

 • Een natuurlijk kind van de zelfstandige
 • Een adoptiekind van de zelfstandige
 • Een kind van de man, vrouw of samenwonende partner
 • Het pleegkind van de zelfstandige
 • Het pleegkind van de man, vrouw of samenwonende partner
 • De man, vrouw of samenwonende partner

Extra voorwaarden voor Rouwverlof Zelfstandigen

Het volstaat niet om louter ingeschreven te zijn als zelfstandige in hoofdberoep. Daarenboven gelden er namelijk nog een aantal extra eisen:

 • De zelfstandige moet tijdens het rouwverlof elke beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken omwille van het overlijden
 • De zelfstandige moet in de regel zijn met de betaling van de voorlopige sociale bijdragen in de periode van twee maanden voorafgaand aan het kwartaal van het overlijden
 • De zelfstandige moet gedurende de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het overlijden onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige
 • De zelfstandige moet tijdens het kwartaal van het overlijden onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige
 • De zelfstandige moet tijdens de kwartalen waarin de beroepsactiviteit wordt onderbroken, onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige

Hierbij zijn er ook nog uitzonderingsregels. Een zelfstandige die bijvoorbeeld tijdens het kwartaal van het overlijden of de twee kwartalen voorafgaand aan het overlijden niet aan het sociaal statuut onderworpen was, wordt hier toch mee gelijkgesteld als hij aan een ander Belgisch socialezekerheidsstelsel was onderworpen. Ook als starter die eerder als werknemer aan de slag was, kan je dus in aanmerking komen voor het Rouwverlof Zelfstandigen.

Aanvragen van het Rouwverlof Zelfstandigen

De zelfstandige dient zelf het Rouwverlof Zelfstandigen aan te vragen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van twaalf maanden na de datum van het overlijden. Het rouwverlof is aan te vragen bij het socialeverzekeringsfonds waar de zelfstandige bij is aangesloten. De aanvraag kan je ter plaatse doen, via een aangetekende brief of eventueel via een digitaal aanvraagformulier dat door je fonds wordt aangeboden. In de praktijk zal men vragen om een ereverklaring, waarbij je verklaart dat de arbeid ook daadwerkelijk wordt onderbroken. Daarnaast zal men om een uittreksel uit de overlijdensakte vragen. Het rouwverlof is op te nemen in de periode die begint te lopen op de dag na het overlijden en die een jaar na de dag van het overlijden eindigt.

Opgelet: de rouwuitkering kan niet worden gecombineerd met een overgangsuitkering, een overlevingspensioen of eender welke andere uitkering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here