DELEN

Een eigen bloemenzaak beginnen, is voor velen een droom. Een droom die ook werkelijkheid kan worden. Houd er wel rekening mee dat een eigen bloemenzaak beginnen redelijk complex is. Het is belangrijk om je goed te oriënteren en om goed na te denken over hoe je het allemaal gaat aanpakken. Een ondernemingsplan opstellen, personeel regelen, een vennootschap oprichten en vriendelijk aankloppen bij de bank, het hoort allemaal bij een eigen bloemenzaak starten. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe een eigen bloemenzaak starten verloopt en wat je zoal moet regelen.

Stap 1: oriëntatiefase

Je goed oriënteren, is altijd belangrijk. Tijdens de oriëntatiefase ga je onder andere na of een bloemenzaak beginnen voor jou wel zo’n goed idee is. Het is belangrijk om je eigen valkuilen te kennen en daarvoor moet je eens heel negatief naar jezelf kijken. Het klinkt hard, maar je valkuilen kennen, vergroot alleen maar de kans op succes. Enkel wat je kent, kan je namelijk aanpakken. Daarnaast kijk je alvast even naar de markt, naar je klanten en naar de mogelijkheden. Enkel als alles écht goed zit, is een bloemenzaak starten een goed idee.

Onmisbare attitudes voor zij die een bloemenzaak starten

Niet voor iedereen is een eigen bloemenzaak beginnen een goed idee. Wil je een eigen bloemenzaak beginnen, dan moet je namelijk ondernemend zijn ingesteld. Je moet mensen kunnen aansturen en motiveren, je moet je verantwoordelijkheid op kunnen nemen en je moet uiteraard ook klantgericht kunnen werken. Daarnaast dien je bereid te zijn om je voortdurend bij te scholen, ook in onbekende domeinen als marketing, boekhouding en fiscaliteit. Er komt met andere woorden meer kijken bij een eigen bloemenzaak beginnen dan je op het eerste gezicht zou denken.

Uiteraard zijn er nog een aantal vaardigheden en attitudes onmisbaar voor het beroep van bloemist. Je moet bijvoorbeeld artistieke aanleg hebben, dat is logisch. Je moet ook plezier vinden in dingen maken en ontwerpen. En je moet origineel en fantasievol zijn, terwijl ook een voorliefde voor bijvoorbeeld cultuur onmisbaar is.

Wees daarnaast ook heel realistisch. Misschien klinkt een eigen bloemenstal beginnen heel romantisch, maar het is ook fysiek werk waarbij je vuil kan worden. Je moet echt bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken, het is meer dan “alleen” wat bloemschikken.

Opleiding bloemist volgen

Een eigen bloemenzaak beginnen, doe je enkel als je over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Indien dat niet het geval is, raden we aan om eerst een bloemist-opleiding te volgen. Er zijn talloze aanbieders waar je terechtkan voor het volgen van een goede bloemist-cursus. Onder meer Syntra biedt de cursus bloemist aan. Ook bij het Centrum voor Avondonderwijs en bij NHA kan je een bloemistenopleiding volgen.

Na het doorlopen van zo’n opleiding tot bloemist ontvang je het certificaat van florist. Je kan nadien nog allerlei extra opleidingen volgen, zoals een opleiding bloemsierkunstenaar. Tijdens een bloemsierkunst-opleiding leer je als een echte kunstenaar om te gaan met kleurschakeringen en ontwerpen. Zo kan je fantastische composities maken die bijvoorbeeld op plechtigheden worden gebruikt.

Beginsituatie in kaart brengen

Er zijn verschillende manieren waarop een eigen bloemenzaak beginnen mogelijk is. Ga alvast na wat voor jou de beste optie is. Je kan bijvoorbeeld een bloemenzaak starten in hoofdberoep of je kan een bloemenzaak starten in bijberoep. Het heeft alle twee voordelen en nadelen. Een bloemenzaak starten in bijberoep biedt bijvoorbeeld zekerheid, omdat je nog steeds inkomsten hebt uit je hoofdberoep. Ook betaal je, als je inkomsten beperkt zijn, nog niet de minimumbijdragen voor de sociale zekerheid. De risico’s zijn met andere woorden beperkter. Het nadeel is natuurlijk dat je maar een deeltje van je tijd in je zaak kan investeren. Hierdoor fnuik je je groeipotentieel en kan het wel heel druk worden, waardoor de balans tussen werk en privé sterk wordt verstoord.

Daarnaast heb je de keuze tussen volledig zelf een eigen bloemenzaak beginnen of een bestaande bloemenzaak overnemen. Aan het overnemen van een bloemenzaak zijn er verschillende voordelen verbonden. Het scheelt vooral veel tijd, omdat je de onderneming niet zelf helemaal hoeft op te bouwen. Je geniet ook van de bekendheid en het klantenbestand dat men heeft opgebouwd. Het nadeel is dan weer dat een bloeiende zaak overnemen handenvol geld kost. Als dat niet het geval is, gaan de zaken wellicht niet zo heel goed en dat heeft natuurlijk redenen. Vraag jezelf dan vooral af of de zaak overnemen wel zo’n goed idee is.

Weet ten slotte dat ook een lege doos overnemen tot de mogelijkheden behoort. Dat kan een goed idee zijn, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Meer daarover lees je in ons eerder artikel over een lege doos overnemen.

Stap 2: een ondernemingsplan opstellen

Een bloemenzaak beginnen zonder een goed ondernemingsplan kan je maar beter niet doen. Met het ondernemingsplan breng je zowel de op te richten onderneming als de markt in kaart. Daarnaast heb je aandacht voor de organisatie van je onderneming en voor de financiën. Alsook kan je al een aanzet maken voor de marketing. Een ondernemingsplan is niet alleen voor jezelf heel nuttig, maar ook om bijvoorbeeld kredietverschaffers te overtuigen.

Een marktonderzoek uitvoeren

Niet op elke locatie is een bloemenzaak beginnen een goed idee. Daarom is het in kaart brengen van de marktomgeving zo belangrijk. Alsook is het belangrijk om goed de marktvraag in kaart te brengen. Dat alles doe je door een marktonderzoek uit te voeren. Meestal begint zo’n marktonderzoek met een heel theoretische deskresearch. Je gaat bijvoorbeeld op basis van demografische gegevens na of je doelgroep wel in de buurt van je winkel te vinden is.

Een brancheonderzoek, een afnemersanalyse, een concurrentieanalyse en een omgevingsanalyse zijn cruciaal. Ga dus ook na wie je concurrenten zijn, of en waardoor ze te vrezen zijn en hoe ze te kloppen zijn. Breng het economische klimaat in kaart en ga na of er in de gemeente wijzigingen te verwachten zijn, bijvoorbeeld qua parkeergelegenheid.

Tot slot ga je over tot een veldonderzoek. Spreek mensen op straat aan en breng hun interesse, wensen en behoeften in kaart. En ga zeker ook even langs bij potentiële leveranciers, durf er vragen te stellen en durf de kwaliteit ook zelf te beoordelen. Jij bent de toekomstige klant en de klant is altijd koning.

Een SWOT-analyse uitvoeren

Onmisbaar voor zij die een bloemenzaak beginnen, is een SWOT-analyse. Bij een SWOT-analyse breng je de interne sterke punten en interne zwaktes in kaart. Daarnaast doe je hetzelfde voor de externe omgeving en noteer je welke kansen er voor het grijpen liggen en welke bedreigingen je mag verwachten. Je eerdere onderzoeken zullen je helpen om dat te doen.

Positionering bepalen

Op basis van het marktonderzoek en de SWOT-analyse noteer je hoe jij je gaat positioneren. Dit wil zeggen dat je bepaalt hoe je de interne sterke punten en de externe kansen maximaal benut. Maar het wil ook zeggen dat je reeds vastlegt hoe je de interne zwaktes zal aanpakken of de valkuilen zal omzeilen. En wat je doet om je te wapenen tegen eventuele dreigingen.

Een financieel plan opstellen

Na het uitvoeren van de nodige onderzoeken is het tijd om een omzetprognose te maken. Bepaal hoe je kosten zich met de verwachte omzet verhouden en welke winst je mag verwachten. Het opstellen van zo’n financieel plan is niet eenvoudig, maar het is wel enorm belangrijk. Als je het moeilijk vindt om zelf een financieel plan op te stellen, raden we aan om een boekhouder te contacteren. Boekhouders doen meer dan alleen de boeken bijhouden, ze helpen startende ondernemers ook bij het realiseren van hun plannen.

Heb je nog geen boekhouder? Dan kan je via deze website eenvoudig een boekhouder vinden. Wij brengen je vrijblijvend en gratis in contact met deskundige boekhouders uit jouw regio. De boekhoudsector betaalt zelf voor deze diensten, waardoor het jou niks kost. Mooi meegenomen!

Een marketingplan opstellen

Een marketingplan wordt niet altijd aan het ondernemingsplan toegevoegd, maar het is toch aan te raden om dat te doen. Of om toch minstens de marketingmix te omschrijven. Dat wil zeggen dat je aandacht hebt voor de verschillende P’s, namelijk Product, Prijs, Plaats, Promotie en Presentatie. Stel ook duidelijke marketingdoelstellingen op.

Net zoals je voor het financiële luik een beroep kan doen op een boekhouder of een accountant, kan je voor het marketingplan een beroep doen op een marketeer. Je hoeft het dus heus niet allemaal zelf te doen, maar het is wel een goed idee om er zelf al even goed over na te denken.

Stap 3: de nodige voorbereidingen treffen

Het zou leuk zijn als een bloemenzaak beginnen zonder al te veel formaliteiten kon, maar in het leven kan het nu eenmaal niet allemaal leuk zijn. Er zijn dan ook heel wat zaken waaraan je moet denken als je van plan bent om een bloemenzaak te starten. Hieronder zijn een aantal van de belangrijkste aandachtspunten weergegeven, maar weet dat het niet gek is dat je alsnog voor verrassingen komt te staan. Een eigen bloemenzaak beginnen, kan nu eenmaal een tikkeltje hectisch zijn. Dat is in feite een beetje eigen aan het ondernemerschap.

Een rechtsvorm kiezen

Je kan een bloemenzaak beginnen in de vorm van een eenmanszaak, maar in de praktijk is dat geen goed idee. Dat heeft vooral te maken met de aansprakelijkheid: als eenmanszaak ben je ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Ze kunnen je huis afnemen als je bloemenzaak het niet goed doet.

In de praktijk zijn eenmanszaken vooral een goed idee als de kosten beperkt blijven. Met huur, dure leveranciers en personeel dat tijdig te betalen is, is een eenmanszaak geen goed idee voor wie een eigen bloemenzaak zal beginnen. Hierdoor raden wij aan om een eigen bloemenzaak te beginnen in de vorm van een vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid. Onder andere de bv, de zogeheten besloten vennootschap, is een goed idee.

Een bedrijfsnaam kiezen

Het kind heeft een naam nodig. En daar kan je heel origineel zijn, de keuze van een bedrijfsnaam is nu eenmaal vrij, maar let toch ook goed op. Met je bedrijfsnaam mag je namelijk niet zomaar de rechten van anderen schenden. Beschermde namen mag je niet zomaar overnemen, dat levert gegarandeerd problemen op. Wil je zelf je bedrijfsnaam beschermen? Dat kan, maar dan mag je bedrijfsnaam bijvoorbeeld niet te beschrijvend zijn. In onze eerdere blog lees je meer over het kiezen en beschermen van een handelsnaam.

Starten als zelfstandige

Mensen die een eigen bloemenzaak starten, moeten verschillende startersformaliteiten doorlopen. Je moet bijvoorbeeld een zichtrekening openen en je inschrijven bij het Ondernemingsloket. Daarnaast dien je je btw-nummer te activeren en dien je je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds is ook verplicht als je in bijberoep start. Vergeet verder niet om je ziekenfonds op de hoogte te brengen als je statuut wijzigt naar die van zelfstandige.

Sabam

Het is belangrijk dat het gezellig vertoeven is in een bloemenzaak. Dat helpt namelijk om de verkoopcijfers te verbeteren. Het afspelen van achtergrondmuziek in de winkel is echter niet zomaar toegestaan. Daarvoor dien je je eerst te registreren bij Sabam, de organisatie die ook de auteursrechten zal innen. Het te betalen tarief is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van de zaak, het type handelsactiviteit en het aantal FTE’s dat in je zaak werkt. Personeel krijgt namelijk ook de muziek te horen en daar moet je voor betalen. De aangifte doe je via de website Unisono.be.

Personeel regelen

Je kan alleen een eigen bloemenzaak beginnen, maar dan dien je wel alles zelf te regelen. Je moet dus zelf in de winkel staan en tegelijkertijd ben je ook zelf bezig met stukken te ontwerpen, bloemen te verzorgen en dergelijke meer. In de praktijk is dat vaak te veel hooi om op een vork te nemen, waardoor je automatisch uitkomt bij het aanwerven van personeel. Je kan zelf personeel aanwerven of je kan een beroep doen op een interimkantoor. Het kan daarbij gaan om tijdelijke contracten, vaste contracten, jobstudenten en dergelijke meer. Er zijn verschillende keuzes te maken en je hierbij laten begeleiden en adviseren, is dan ook aan te raden.

Verzekeringen regelen

Een bloemenzaak beginnen, houdt altijd risico’s in. Deze risico’s heb je reeds in kaart gebracht bij je SWOT-analyse, terwijl je eerder ook al bepaalde of en op welke manieren je de risico’s kan beperken. Een mogelijke manier om risico’s te beperken, is het afsluiten van een verzekering.

Er zijn talloze verzekeringen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de brandverzekering of aan een verzekeringen die het risico op aansprakelijkheidsclaims afdekken. Ook inkomensverlies door wegenwerken kan je bijvoorbeeld verzekeren. Uiteraard zal je telkens een afweging moeten maken en zal niet elke verzekering in je financieel plan passen. Anderzijds zijn er ook verzekeringen die verplicht zijn en waarop je niet kan besparen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een zakelijke auto hebt of als je personeel inschakelt. Ga het gesprek aan met de verzekeraar of verzekeringsmakelaar een bepaal samen welke verzekeringen onmisbaar zijn.

Kapitaal regelen

Een eigen bloemenzaak beginnen, vergt investeringen. Het kan dat je het geld zelf op een spaarboekje hebt staan. Dan kan je met je eigen kapitaal een eigen bloemenzaak starten. In de praktijk komt men echter vaak uit bij externe financiering. De huisbankier is meestal het eerste aanspreekpunt, maar weet dat er ook alternatieven zijn. Denk bijvoorbeeld aan de winwinlening en aan crowdfunding. Lees alvast onze 10 tips om een eigen zaak te starten zonder geld.

Extra tip: ga na of er steunmaatregelen zijn waarop je een beroep kan doen. Denk bijvoorbeeld aan de transitiepremie, waarbij je gedurende twee jaar elke maand een steuntje in de rug krijgt. Dergelijke steunmaatregelen en subsidies kunnen de behoefte naar extern geld beperken.

Administratie opzetten en bijhouden

Het bijhouden van de administratie is om belastingtechnische redenen verplicht, maar het is ook belangrijk voor jezelf. Enkel zo houd je een vinger aan de pols. Weet dat je administratie aan talloze wettelijke eisen moet voldoen en dat de fiscus niet lacht met inbreuken of met het laattijdig indienen van bepaalde documenten. Als je hier geen kaas van hebt gegeten, raden we aan om een boekhouder te zoeken die het voor jou doet. Via onze tool is een boekhouder vinden heel eenvoudig.

Winkel regelen

Je hebt natuurlijk een pand nodig om een bloemenzaak te beginnen. Je kan zo’n pand huren of kopen. Je kan ook een bestaand pand verbouwen. Het is dan wel raadzaam om vooraf informatie in te winnen bij de gemeente, zodat je zeker weet of een bloemenzaak beginnen er wel is toegestaan.

Stap 4: de bloemenwinkel inrichten

Bij de vierde stap wordt je eigen bloemenwinkel wel heel tastbaar. Je kan namelijk beginnen aan de winkelinrichting. Stem de winkelinrichting af op je huisstijl en op je doelgroep. Zorg voor oppottafels, kasten, zuilen, een wastafelmeubel, presentatietafels, een balie en dergelijke meer. Er zijn talloze groothandels waar je terechtkan voor deze en andere winkelbenodigdheden. Kenmerkend aan deze branche is dat er vaak wordt samengewerkt. De concurrentie is meestal beperkt en hierdoor kunnen bloemenwinkels elkaar versterken, bijvoorbeeld door samen in te kopen en kortingen af te dwingen.

Denk ook goed na over de aankoop van levende materialen. Er zijn twee manieren om de aankoop van levende materialen te organiseren. Je kan in de eerste plaats een beroep doen op een lijnrijder die met zijn vrachtwagen tot bij jou komt om de verse materialen te leveren. Je hoeft dan niet zelf op pad te gaan, maar het is wel iets duurder. Bovendien moet je vaak grotere hoeveelheden inkopen, waardoor het iets lastiger is om betaalbaar een divers aanbod in huis te halen. Een tweede optie is zelf naar de bloemenveiling trekken. Daar kan je vaak ook kleinere hoeveelheden kopen en kan je soms flink besparen. Maar je moet natuurlijk zelf wat moeite doen en er tijd aan besteden. En tijd is iets dat starters vaak niet op overschot hebben.

Stap 5: je bloemenzaak beginnen

Ten slotte kan je daadwerkelijk je bloemenzaak beginnen. Zorg voor een grote opening en stel een communicatieplan op, zodat je potentiële klanten al meteen bereikt. Onderhoud direct goede contacten met klanten en leveranciers en bouw verder op de eerste successen die je zal boeken. Vergeet ten slotte niet om voortdurend te monitoren en om tijdig bij te sturen, want als ondernemer stopt het echt niet bij je eigen bloemenzaak starten. Er is nog erg veel te doen en te leren …

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here