DELEN

De wetgever vindt de consument extra beschermenswaardig. Zo voorziet de wetgever bijvoorbeeld wettelijke garantieregels, het herroepingsrecht en allerhande andere beschermingsmiddelen. Ook bij de telefonische verkoop aan de consument is dit niet anders. Hoewel telefonische verkoop steeds vaker een uitzondering wordt, plaats ik de regels toch nog even op een rij.

Telefonische verkoop = verkoop op afstand

Het is inderdaad zo dat de telefonische verkoop een vorm is van verkoop op afstand. Hierdoor is ook de reglementering die bijvoorbeeld van toepassing is op webshops, van toepassing op de telefonische verkoop. Vooral het herroepingsrecht, waarbij de consument gedurende veertien kalenderdagen het recht heeft om zijn aankoop te herroepen, is een belangrijk gevolg.

Vooraf te verstrekken informatie

Net zoals er een precontractuele informatieplicht bij e-commerce is, is dit ook bij telefonische verkoop het geval. Je moet met andere woorden nog voor de sluiting van de overeenkomst uiteenlopende informatie aan de consument verstrekken.

Het gaat onder andere om de identiteit van jouw onderneming, de voornaamste kenmerken van de verkochte goederen (of diensten), de eventuele duurtijd van de overeenkomst, de totale prijs, de eventuele voorwaarden waaronder de consument de duurovereenkomst kan opzeggen en de informatie met betrekking tot het herroepingsrecht.

Omdat je in principe ook het modelformulier voor herroeping aan de consument moet verstrekken, zal je hier creatief mee om moeten springen. Een vaak gehanteerde techniek is een sms met een hyperlink naar de internetpagina waar de consument het herroepingsformulier kan downloaden.

Bijzondere regels voor leveranciers van gas en elektriciteit

Voor leveranciers van gas en elektriciteit zijn de wettelijke bepalingen ook van toepassing. Wel gelden er hier een aantal bijkomstige bijzondere regels.

De precontractuele informatieplicht is hier bijvoorbeeld een stuk ruimer. Zo moet men concreet de commerciële bedoeling van het gesprek aangeven, net zoals de voornaam van de natuurlijke persoon die het gesprek voert en de benaming van de eventuele derde onderneming die voor de energieleverancier het gesprek voert. Eventuele simulaties moeten steeds op basis van werkelijk verstrekte gebruiksgegevens gebeuren en moeten vervolgens op een duurzame drager aan de consument worden meegedeeld.

Bovendien moet de energieleverancier het contract met de consument via een brief of een duurzame drager bezorgen (mits strikte vereisten) en moet de consument het contract uitdrukkelijk bevestigen. Tot slot gelden hier ook soepelere opzeggingsregels.

Wat bij misleidende televerkoop?

Televerkopers nemen soms al eens een loopje met de regels. Gedwongen of misleidende verkoop per telefoon is nochtans verboden. Weet dat een consument niets moet betalen indien de overeenkomst nietig is. Wanneer de consument zomaar een pakket ontvangt zonder dat er een geldige overeenkomst aan verbonden is, mag de consument het zelfs houden zonder iets te moeten betalen. Het is immers aan de televerkoper om het bestaan van de overeenkomst te bewijzen, wat niet eenvoudig is. Werd jouw kredietkaart hierbij onrechtmatig gedebiteerd? Vergeet dan wel niet even de betaling te betwisten via de website mijnkaart.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here