DELEN

Verzekeraars zijn kraks in het opstellen van uitgebreide polissen. De dekking van een verzekering kan daarbij op twee manieren vorm krijgen. Zo kan het dat een verzekering enkel in heel specifieke gevallen de schade dekt. Men geeft dan expliciet aan wanneer de verzekering dekt. Soms is de dekking heel uitgebreid geformuleerd en dekt men alles, behalve wanneer het expliciet is uitgesloten. En soms gaat het om een combinatie van de twee. In ieder geval is het niet onlogisch dat een uitsluiting de verzekering treft. Een aantal uitsluitingen komen daarbij vaak voor.

# 1. Uitsluiting verzekering voor bewust veroorzaakte schade

Een populaire uitsluiting in de verzekering is deze voor de schade die bewust is veroorzaakt. Zo dekt een omniumverzekering bijvoorbeeld wel de schade aan het eigen voertuig als je zelf een fout maakt, zelfs indien je bijvoorbeeld door het rood rijdt. Maar niet de schade die je zelf bewust toebrengt. Op dezelfde manier dekken verzekeraars veelal ook zelfdoding niet, omdat ook deze schade bewust aan is toegebracht. Bepaalde situaties worden met bewust veroorzaakte schade gelijkgesteld. Zo betalen veel autoverzekeraars niet uit als de bestuurder eigenlijk niet mocht rijden, omdat hij geen geldig rijbewijs heeft. Als je ondanks het ontbreken van een rijbewijs toch met de auto rijdt, is dat eigenlijk een beetje hetzelfde als bewust schade veroorzaken. Ook in het geval van alcohol-, medicijn- of druggebruik maakt men vaak deze redenering, net als bij het deelnemen aan snelheidsritten.

# 2. Uitsluiting verzekering voor bekende en/of bestaande schade bij het aangaan van de verzekering

Reeds aanwezige of bekende schade op het moment van het aangaan van de verzekering is eveneens veelal uitgesloten. Eigenlijk is het maar logisch dat dit is uitgesloten in de polisvoorwaarden. Een verzekeringsovereenkomst is namelijk een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om een bepaalde prestatie te leveren als een onzekere gebeurtenis zich manifesteert. Als de schade op het moment van het aangaan van de verzekering al bekend is, is het natuurlijk geen onzekere gebeurtenis. In de praktijk werken verzekeraars veelal met een wachttijd: schade die gedurende een bepaalde wachttijd na het aangaan van de verzekering ontstaat, wordt niet gedekt.

# 3. Uitsluiting verzekering bij oorlog, burgeroorlog en collectieve gewelddaden

Bij bepaalde gebeurtenissen kan de schade enorm groot zijn. Er kunnen veel mensen worden getroffen en de verzekeraar loopt dan het risico dat hij miljoenen moet uitbetalen. Het gevolg is dat de verzekeraar op de fles gaat, iets waar niemand iets aan heeft. Daarom bevatten de meeste polissen uitsluitingen voor schade door oorlog, burgeroorlog, burgerlijke onlusten en collectieve gewelddaden. Sommige verzekeraars betalen de schade wel uit, maar dan bijvoorbeeld enkel op voorwaarde dat je niet actief deelnam aan deze gebeurtenissen. Voor schade door terrorisme bestaan er speciale regels die de verzekeraar moet respecteren.

# 4. Uitsluiting verzekering bij kern- en natuurrampen

Bij een kernramp, bijvoorbeeld wanneer een kerncentrale ontploft of een gekke dictator een atoombom werpt, is de schade enorm. Daarom vergoedt vrijwel geen enkele verzekeraar schade door atoomreacties, ioniserende straling en radioactiviteit. Ook natuurrampen zijn niet altijd gedekt en zijn vaak expliciet uitgesloten. Een uitzondering is de woonverzekering, waar er wettelijke regels omtrent de dekking voor natuurrampen bestaan. Het is meteen ook de reden waarom een woonverzekering relatief prijzig is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here