DELEN

Een verzekering gewaarborgd inkomen als zelfstandige is niet zo gek. Wanneer een zelfstandige ziek of invalide wordt, is de sociale bescherming beperkt en valt het loon al snel terug. De terugval in de levensstandaard zorgt er al snel voor dat de zelfstandige het moeilijk krijgt om nog aan zijn verplichtingen te voldoen. Tegenwoordig zien we dat de verzekering gewaarborgd inkomen de loontrekkende eveneens weet te bekoren. Dat heeft onder andere te maken met de vastgoedprijzen en de zware hypotheken die op hun schouders rusten. De marges zijn klein en enkel met de verzekering gewaarborgd inkomen kunnen ze ook bij ziekte of ongeval blijvend de eindjes aan elkaar knopen.

Wat is de gewaarborgd inkomen verzekering?

De verzekering gewaarborgd inkomen of arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die het inkomensverlies compenseert in specifieke gevallen, vaak bij ziekte of na een ongeval. Hierbij wordt vervolgens een maandelijkse rente uitbetaald, hoewel er ook verzekeringsformules zijn die de betaling van een eenmalig kapitaal voorzien. Ook de duur van de uitbetalingsperiode is beperkt. Vaak wordt er voorzien in een beperking tot aan de pensioenleeftijd. De hoogte van de premie is bepalend voor de hoogte van de rente.

De verzekering gewaarborgd inkomen dekt de gevolgen van arbeidsongevallen of beroepsziekten niet. Hierbij wordt het inkomensverlies al via de arbeidsongevallenverzekering of via de tussenkomst van de sociale zekerheid (Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) gedekt. Voor de zelfstandige is dat natuurlijk niet het geval.

Belang van de verzekering gewaarborgd inkomen voor personeel

Via de sociale zekerheid riskeert de werknemer een groot deel van het loon te verliezen. Hoe langer de werknemer ziek is, hoe groter het loonverlies is. Na de periode van gewaarborgd loon komt de werknemer terecht in het stelsel van ziekte-uitkeringen met een uitkering van 60% van het brutoloon. Nadien volgt het stelsel van invaliditeitsuitkeringen waarbij ook nog eens rekening wordt gehouden met de gezinssituatie. Bij samenwonenden zakt de uitkering bijvoorbeeld tot 40% van het brutoloon.

Dit brutoloon stemt bovendien niet altijd overeen met het werkelijke loon, want het loon wordt daarbij begrensd. Bovendien worden voordelen als maaltijdcheques, de dertiende maand of bonussen niet in rekening gebracht voor het berekenen van de uitkering. Zeker bij functies met hoge lonen kan de bescherming via de sociale zekerheid wel heel karig zijn. Niet voor niets zien we dat de verzekering gewaarborgd loon net voor deze functies vaak wordt afgesloten.

Wanneer betaalt de verzekering gewaarborgd inkomen uit?

Meestal is er een wachttijd voorzien van ongeveer dertig dagen. Vervolgens betaalt de verzekering gewaarborgd inkomen uit van zodra de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval door de arts wordt vastgesteld. Daarnaast zijn er altijd wel een aantal uitsluitingen in de polis opgenomen. De exacte uitsluitingen verschillen van polis tot polis, maar volgende uitsluitingen zien we wel vaker terugkomen in de verzekering gewaarborgd inkomen voor de werknemer:

  • Arbeidsongeschiktheid door kernrampen
  • Arbeidsongeschiktheid door oorlog
  • Arbeidsongeschiktheid door een zelfmoordpoging
  • Arbeidsongeschiktheid door alcoholisme
  • Arbeidsongeschiktheid door psychiatrische aandoeningen
  • Arbeidsongeschiktheid door zwangerschap (tenzij bij pathologische verwikkelingen)

Gewaarborgd inkomen verzekering voor personeel

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om de verzekering gewaarborgd inkomen voor hun personeel af te sluiten. Logisch, want een verzekering gewaarborgd inkomen is niet goedkoop. Bij een verzekering gewaarborgd inkomen is de werknemer prijs over het algemeen afhankelijk van de leeftijd, het beroep en de gezondheidstoestand. Zo is bijvoorbeeld de premie bij niet-rokers over het algemeen 30% goedkoper dan bij rokers. Hoe dan ook lopen de premies al snel op tot meer dan duizend euro. Bij een collectieve polis is het natuurlijk mogelijk om betere voorwaarden af te dwingen.

De premie voor deze personeel verzekering is fiscaal aftrekbaar en wordt niet belast als voordeel van alle aard. De uitkering is net zoals andere vervangingsinkomens wel belastbaar. Houd er ten slotte rekening mee dat de verzekering gewaarborgd loon ook rechtstreeks voordelen kan bieden aan de werkgever. Niet alleen omdat het een mooi extralegaal voordeel is waarmee je een streepje voor hebt op concurrenten, maar ook omdat steeds meer verzekeraars re-integratietrajecten aan de verzekering gewaarborgd inkomen koppelen. Zo ben je zeker dat werknemers niet hervallen en dat ze gezond en wel opnieuw aan het werk kunnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here