DELEN

Een ongeval schuilt soms in een klein hoekje. Misschien beging je wel een contractuele fout of gleed een klant uit over de gladde vloer? Het zijn stuk voor stuk voorbeelden waarbij de aansprakelijkheid in het gedrang komt, met soms wel torenhoge schadevergoedingen tot gevolg. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan redding bieden, maar biedt ook niet altijd dekking. Bovendien bestaan er ook andere methoden om de aansprakelijkheid te beperken. Ook zij zijn lang niet altijd de beste oplossing. Een praktisch overzicht dringt zich logischerwijs op.

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid ten aanzien van klanten, leveranciers en derden in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat om een dekking van de materiële, de immateriële en de lichamelijke schade. Afhankelijk van de verzekeringsformule wordt ook de aansprakelijkheid van de meewerkende echtgenoten, de personeelsleden en de vennoten gedekt.

Meestal voorziet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wel allerhande uitzonderingen op die dekkingsformule. Zo zal vaak opgenomen worden dat er geen dekking is in het kader van contractuele fouten, opzet of grove fouten.

Wanneer is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In principe is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een facultatieve verzekering. Als ondernemer ben je dus niet verplicht om ze af te sluiten. Echter zijn er heel wat uitzonderingen op dit principe. Dat is bijvoorbeeld het geval indien er wettelijke of deontologische bepalingen zijn die de verzekering alsnog opleggen. Vaak is de verzekering dan ook verplicht bij de zogenaamde gereglementeerde beroepen. Denk bijvoorbeeld aan advocaten en architecten, maar ook aan artsen, reisorganisatoren of accountants.

Overigens bestaan er ook heel wat andere aansprakelijkheidsverzekeringen die wel gewoon verplicht zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de aansprakelijkheid van wagens en de aansprakelijkheid voor brand en ontploffing bij publiek toegankelijke inrichtingen.

Wanneer is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangeraden?

Hoewel de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dus lang niet altijd verplicht is, is het vaak wel aangeraden. Uiteraard is dat het geval indien jouw aansprakelijkheid in het gedrang kan komen. Bijvoorbeeld omdat je fysieke werken uitvoert, fouten kan begaan met ingrijpende gevolgen of rechtstreeks contact hebt met klanten en/of derden.

In de andere gevallen is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering minder interessant. Denk bijvoorbeeld aan een schrijver die werkt vanaf een thuiskantoor. Zijn aansprakelijkheid kan dan slechts uitzonderlijk in het gedrang komen. Dat is onder andere het geval voor een schending van het auteursrecht, hoewel dat meestal als grove fout geen recht zal geven op een dekking door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid indekken zonder verzekering

In dat laatste geval is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vaak minder interessant. Toch is het ook hier aangewezen om de nodige acties te ondernemen om de eigen aansprakelijkheid in te dekken. Hier komen we uit bij de zogenaamde algemene voorwaarden en het exoneratiebeding. Dat beding is overigens ook aangeraden voor alle andere ondernemers.

Via een exoneratiebeding kan de aansprakelijkheid in specifieke situaties uitgesloten worden of beperkt worden tot een gespecificeerd bedrag. Voorwaarde is wel dat het exoneratiebeding niet strijdig is met dwingend recht of openbare orde, geen uitsluiting vormt voor de eigen opzet (doch wel toegelaten: de eigen zware fout en de opzet of zware fout van aangestelden) en de overeenkomst niet uitholt.

Opgelet: indien de andere partij een consument is, is het belangrijk om te waken over de geldige kennisname van de algemene voorwaarden. Ook zal een exoneratiebeding lang niet altijd geldig zijn. Zo legt ook de Handelspraktijkenwet hier heel wat beperkingen op. Vaak zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hier alsnog een gedeeltelijke uitweg kunnen bieden.

Als ondernemer loop je altijd wel risico. Er zijn dan ook nog heel wat andere verzekeringen die aangeraden of zelfs verplicht zijn. Wij brachten eerder al een overzicht van de verzekeringen die een ondernemer nodig heeft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here