DELEN

Zowel Vlaanderen als Europa zetten steeds meer in op elektrische auto’s. Een van de pijnpunten is echter nog steeds het gebrek aan infrastructuur. Enerzijds is de overheid van plan om zelf laadpalen te plaatsen, maar anderzijds zal het ook bedrijven en ontwikkelaars verplichten tot het plaatsen van een laadpaal. Sinds 11 maart 2021 gelden de eerste verplichtingen, maar op termijn zal een laadpaal plaatsen steeds vaker verplicht worden. Ook voor particulieren kan een laadpaal plaatsen thuis verplicht zijn.

Verplicht laadpaal plaatsen bij residentiële projecten

Een laadpaal plaatsen is sinds 11 maart 2021 verplicht bij de bouw van nieuwe residentiële gebouwen of renovatieprojecten, op voorwaarde dat ze minstens twee parkeerplaatsen hebben. Deze regel heeft vooral betrekking op de bouw van appartementen. Eigenlijk is een laadpaal plaatsen hier (nog) niet verplicht. Zo volstaat het dat men alvast de infrastructuur voorziet. De goten en de elektrische kabels moeten dus reeds klaarliggen, opdat de laadpaal plaatsen later eenvoudig mogelijk is. Wanneer een laadpaal plaatsen verplicht is en er niet aan deze verplichting is voldaan, dreigt er een boete van 2.000 euro per ontbrekend laadpunt.

Volgens dezelfde regels kan een laadpaal plaatsen thuis ook verplicht zijn wanneer er minstens twee parkeerplaatsen zijn, maar dit is zelden het geval. De oprit telt hier namelijk niet mee. Maar bij heel grote en exclusieve woningen met veel parkeerplaatsen kan een laadpaal plaatsen verplicht zijn.

Verplicht een laadpaal plaatsen bij niet-residentiële projecten

Daarnaast is een laadpaal plaatsen verplicht bij nieuwe of gerenoveerde niet-residentiële gebouwen die meer dan tien parkeerplaatsen hebben. Ze moeten niet één laadpaal plaatsen, maar minstens twee. Aanvullend hierop moeten ze ook alvast de infrastructuur (leidingen en goten) aanleggen voor nieuwe laadpalen. Dit moeten ze voor minstens 25% van de parkeerplaatsen doen. Ook hier moet later een extra laadpaal plaatsen dus eenvoudig mogelijk zijn. Per ontbrekend laadpunt is er een boete van 2.000 euro bepaald. Als de leidingen en goten ontbreken, gaat het om een boete van 1.000 euro per ontbrekend aansluitpunt.

Verplicht een laadpaal plaatsen bij bestaande gebouwen

Vanaf 2025 worden de regels strenger en zal een laadpaal plaatsen nog vaker verplicht zijn. Dan zal een laadpaal plaatsen verplicht worden bij bestaande niet-residentiële gebouwen die meer dan twintig parkeerplaatsen hebben. Zij moeten dan niet één laadpaal plaatsen, maar minstens twee. Voor residentiële gebouwen is er momenteel nog geen verplichting voorzien. Een laadpaal plaatsen thuis is dus niet verplicht en dit wordt ook in 2025 niet verplicht. Vanaf 2025 zal wel vrijwel elke grote handelszaak of groot bedrijf met veel parkeergelegenheid over minstens twee laadpalen moeten beschikken.

Omgevingsvergunning is niet nodig

Bij de aanvraag van een vergunning hoeft de laadpaal niet als een voorwaarde te worden opgenomen. De wetgeving geldt sowieso en is ook zonder zo’n voorwaarde na te leven. Bovendien haal je je met een voorwaarde mogelijk extra miserie op de hals. Het niet-naleven van een voorwaarde is namelijk een bouwmisdrijf en dan kom je er niet per se vanaf met een boete van 1.000 of 2.000 euro.

Verder is het niet vereist dat men er gratis energie kan tanken. Het is ook toegestaan om winst te maken op de geleverde energie. Uiteindelijk moeten het dan ook de gebruikers zijn die de investering in de infrastructuur zullen terugbetalen.

Wanneer een laadpaal plaatsen verplicht is, doe je er goed aan om na te gaan of je een beroep kan doen op een subsidie. Zo heeft bijvoorbeeld Gent een subsidie voor rechtspersonen die een publieke laadpaal plaatsen.

Openbare laadpaal aanvragen

Ook de overheid heeft de ambitie om extra publieke laadpalen te plaatsen. Particulieren kunnen kosteloos een laadpaal in hun woonomgeving aanvragen indien ze een elektrische wagen (geen hybride) hebben gekocht, besteld of in gebruik hebben. Een leasingwagen komt echter niet in aanmerking. Daarnaast mag de aanvrager geen eigen oprit of garage hebben en mag er in een straal van 500 meter van de woning nog geen (gepland) publiek toegankelijk oplaadpunt zijn. Indien er aan de voorwaarden is voldaan, wordt er een laadpaal binnen een straal van 500 meter van de woning geplaatst. Dit hoeft uiteraard niet voor de eigen deur te zijn. De gemeente kiest een geschikte locatie uit waar zoveel mogelijk mensen de laadpaal kunnen gebruiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here