DELEN

Als Belgische werkgever is een arbeidsongevallenverzekering verplicht, dat staat te lezen in de wetgeving rond arbeidsongevallen. Hierbij dient de arbeidsongevallenverzekering ter dekking van lichamelijke schade ten gevolge van een arbeidsongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een ongeval op de normale weg van of naar het werk, valt ook onder de arbeidsongevallenverzekering haar dekking. Daarnaast zitten ook medische en farmaceutische kosten die volgen op dergelijke ongevallen begrepen in de arbeidsongevallenverzekering haar dekking, net zoals een eventuele vergoeding voor uitvaartkosten.

Maar welke kosten of schadegevallen vallen niet onder de polis arbeidsongevallen, waardoor je een aparte verzekering moet afsluiten of zelf moet opdraaien voor de schade? Dat lees je hier.

Geen arbeidsongevallenverzekering bij ongevallen die geen arbeidsongevallen zijn

Natuurlijk komt de arbeidsongevallenverzekering enkel tussen indien er ook effectief sprake is van een arbeidsongeval, zijnde een ongeval tijdens de werktijd. En dat is niet altijd een zwart-witverhaal. Denk bijvoorbeeld aan ongevallen die plaatsvinden tijdens een bedrijfsuitstap of tijdens een pensioenfeestje. Hiervoor zijn vaak wel aanvullende dekkingen mogelijk, waarbij ook bepaalde privéongevallen door de verzekeraar worden gedekt.

Geen dekking materiële schade door arbeidsongeval verzekeringen

De arbeidsongevallenverzekering dekt enkel de lichamelijke schade en de daaraan verbonden medische of farmaceutische kosten. Materiële schade valt daarentegen niet onder de arbeidsongevallenverzekering haar dekking. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte smartphone na een val of aan gescheurde kleding. In sommige gevallen kan de werknemer daarvoor de werkgever aanspreken. Soms biedt ook een andere verzekering redding, wat bijvoorbeeld het geval kan zijn voor voertuigschade tijdens het traject van of naar het werk.

Uitsluitingen en beperkingen in polis arbeidsongevallen

In de polis arbeidsongevallen staat steeds weergegeven wat er al dan niet onder de arbeidsongevallenverzekering haar dekking valt. Meestal zijn de medische kosten boven het RIZIV-tarief bijvoorbeeld uitgesloten, net zoals de opleg voor een éénpersoonskamer of tweepersoonskamer of de onkosten voor het huren van een telefoon in het ziekenhuis. Wat al dan niet gedekt is, verschilt van arbeidsongevallenverzekering tot arbeidsongevallenverzekering. Hierbij zijn immers vaak wel aanvullende dekkingen mogelijk.

Arbeidsongevallenverzekering: beperkte dekking nadelig voor hoge lonen

Wanneer een medewerker het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, ontvangt hij een vergoeding in functie van het basisloon. De vergoeding die medewerkers kunnen ontvangen, wordt echter wettelijk begrensd. Voor 2019 is de bovengrens bijvoorbeeld vastgesteld op een jaarloon van 44.330,26 euro. Het verschil tussen het reële loon en dit plafond, wordt dan ook niet gedekt door de verzekeringskas voor arbeidsongevallen. Wel is het mogelijk om je voor dit verschil aanvullend te verzekeren met een aanvullende verzekering (arbeidsongevallenverzekering). Houd er wel rekening mee dat er in elk geval nog bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen wordt afgehouden van de door de arbeidsongevallenverzekering uitbetaalde vergoedingen.

Verhaalrecht van de arbeidsongevallenverzekeraar

In sommige gevallen heeft de arbeidsongevallenverzekeraar een verhaalrecht op de werkgever. Dat wil zeggen dat de verzekeraar het slachtoffer wel zal uitbetalen, maar vervolgens de werkgever kan verplichten om de uitbetaalde bedragen aan de verzekeraar terug te betalen.

Dat is onder andere het geval indien de werkgever een bepaald risico heeft verzwegen. Wanneer een ingenieur bijvoorbeeld gewoonlijk in België actief is maar vervolgens naar Jemen wordt uitgezonden, breng je de verzekeraar maar beter op de hoogte. En als toemaatje heeft de verzekeraar een verhaalrecht bij ernstige tekortkomingen op vlak van arbeidsongevallenpreventie, op voorwaarde dat de verzekeraar je daar eerder al op attendeerde.

Arbeidsongevallenverzekering: alleen dekking voor werknemers

De arbeidsongevallenverzekering is er in principe voor alle werknemers. Het gaat daarbij niet alleen om vaste werknemers, maar ook om tijdelijke werkkrachten, studenten tijdens een opleidingsstage, medewerkers met een leercontract of artiesten. De arbeidsongevallenverzekering dekt met andere woorden niet de klanten, leveranciers, bezoekers of zelfstandigen. Wat de zaakvoerder betreft, is het afhankelijk van de vraag of de zaakvoerder als werknemer werd ingeschreven of als zelfstandige zaakvoerder. In het tweede geval zal de arbeidsongevallenverzekering geen dekking verlenen, maar moet er een aparte verzekering arbeidsongevallen zelfstandige zaakvoerder worden afgesloten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here