DELEN

Het bepalen van de optimale bestelhoeveelheid is voor veel ondernemers niet zo eenvoudig. Ze willen geen te grote voorraad aanleggen, maar daarentegen moet de voorraad wel volstaan om voortdurend aan de klantvraag tegemoet te komen. Een manier om de optimale bestelhoeveelheid te bepalen, is door middel van de formule van Camp. Het gaat hierbij wel louter om het bepalen van de economisch optimale bestelhoeveelheid.

Formule van Camp uitleg

De formule van Camp wordt ook wel eens de Economic Order Quantity formule of de EOQ formule genoemd. De formule van Camp of de Economic Order Quantity formule is een eenvoudige formule om de optimale bestelhoeveelheid te berekenen. De redenering bij de formule van Camp is dat er bij het bestellen van een product bestelkosten zijn en dat er daarnaast ook voorraadkosten zijn. In functie van de vraag naar het product helpt de formule van Camp om daar een zo lucratief mogelijk evenwicht tussen te vinden. De formule van Camp of de Economic Order Quantity formule luidt:

Seriegrootte (Q)

Dit is de optimale bestelhoeveelheid en geeft weer hoeveel producten er bij elke bestelling moeten worden geplaatst.

Demand of jaarvraag (D)

Dit is de voorspelde jaarvraag. Een goede voorspelling is heel belangrijk bij het bepalen van de optimale bestelhoeveelheid. Waar mogelijk wordt er dan ook eerst naar het verleden gekeken om zo de optimale bestelhoeveelheid te bepalen. Indien er geen historische cijfers beschikbaar zijn, moet er een raming worden gemaakt. Hoe hoger de jaarvraag is, hoe groter de optimale bestelhoeveelheid zal zijn.

Fixed Costs of bestelkosten (F)

Bij elke bestelling zijn er bestelkosten. Dit gaat dan om administratieve kosten, transportkosten et cetera. Hoe hoger de bestelkosten zijn, hoe interessanter het is om meteen een grotere bestelling te plaatsen.

Voorraadkosten (α)

Een voorraad opslaan brengt altijd kosten met zich mee. Ze nemen ruimte in het magazijn in, er moet een brandverzekering worden gesloten, sommige producten bederven et cetera. Historisch gezien kan je deze voorraadkosten in kaart brengen. Op basis hiervan bereken je dan hoe groot de verhouding is tussen de voorraadkosten en de inkoopprijs van het product. Het bekomen percentage noteer je hier. Hoe hoger de voorraadkosten zijn, hoe kleiner de optimale bestelhoeveelheid zal zijn.

Prijs van het product (P)

De inkoopprijs van het product. Hoe hoger de inkoopprijs van het product, hoe kleiner de optimale bestelhoeveelheid zal zijn. Uiteraard heeft dat opnieuw te maken met het stijgen van de voorraadkosten. De voorraadkosten worden genoteerd als een percentage van de prijs.

Formule van Camp voorbeeld

Stel dat het bedrijf Tweehieler nv jaarlijks 100 elektrische scooters (= D) van het merk X verkoopt. Deze elektrische scooters hebben een inkoopprijs van 2.800 euro (= P) en de voorraadkosten bedragen 18% (= α). De elektrische scooters nemen per slot van rekening veel plaats in, een goede verzekering is noodzakelijk en ze hebben ook veel onderhoud nodig. Het plaatsen van een bestelling bij een leverancier kost 1.250 euro (= F), voornamelijk door de oplopende transportkosten.

We kunnen nu eenvoudig de optimale bestelhoeveelheid berekenen. Een iets meer omslachtige manier om de optimale bestelhoeveelheid te bereken is door per inkoopaantal Q’ de jaarkosten te bepalen.

De jaarkosten zijn gelijk aan de som van de inkoopkosten en de voorraadkosten. De inkoopkosten zijn gelijk aan het product van de vaste bestelkosten F met het aantal bestellingen (= de jaarvraag D gedeeld door het inkoopaantal Q’).

Dit tellen we vervolgens op met de voorraadkosten. Deze voorraadkosten bepaal je door het percentage α te vermenigvuldigen met P (de prijs van het product) en met de gemiddelde voorraad. De gemiddelde voorraad is gelijk aan de helft van Q.

Als we nu de inkoopkosten en voorraadkosten optellen, bekomen we de jaarkosten bij een specifieke seriegrootte. Als we dit op een grafiek uitzetten, is de optimale bestelhoeveelheid het punt waarop de jaarkosten het laagste zijn.

Door de formule van Camp toe te passen, zouden we de optimale bestelhoeveelheid eenvoudiger kunnen berekenen. Je merkt dat dit overeenstemt met het laagste punt op bovenstaande grafiek. Hieronder zie je hoe we de EOQ berekenen:

De optimale bestelhoeveelheid bedraagt 22,27. We bestellen natuurlijk tot op de eenheid. Daarom bepaal je volgens de eerdere berekening of 22 eenheden ofwel 23 eenheden hier nu de laagste totale kosten per jaar opleveren. In dit geval gaat het om 22 stuks (11.225,82 euro per jaar i.p.v. 11.230,78 euro per jaar).

Beperkingen aan de formule van Camp

De formule van Camp is een methode om snel een optimale bestelhoeveelheid te bepalen, maar het gaat natuurlijk maar om een simplistische berekeningsmethode. Er zijn zeker beperkingen te benoemen waarbij deze formule niet opgaat:

  • De Camp formule houdt geen rekening met kwantumkortingen
  • De EOQ formule gaat uit van een constante vraag en is dus niet geschikt voor seizoensgebonden producten
  • De Economic Order Quantity formule houdt geen rekening met het feit dat producten onderling verband kunnen houden
  • De EOQ formule houdt er geen rekening mee dat er soms minimale bestelhoeveelheden noodzakelijk zijn
  • De EOQ formule houdt geen rekening met het verband tussen voorraad en verkoopprijzen (soms kan het aanhouden van een grote voorraad ervoor zorgen dat prijzen worden opgedreven door schaarste op de markt)
  • Enzovoort

Door een kleine zelfstandige kan de formule van Camp zeker worden toegepast om zich een idee te vormen van wat de optimale bestelhoeveelheid is, wat nog steeds beter is dan nattevingerwerk. Voor grote ondernemingen zijn er toch wel betere (en ingewikkeldere) berekeningsmethoden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here