DELEN

Zoals je weet moet een factuur van de fiscus een aantal verplichte vermeldingen bevatten om aftrekbaar te zijn. Een onvolledige factuur of een onjuiste factuur zal de fiscus dan ook niet altijd aanvaarden. Heb je een foutieve factuur ontvangen? Dan vraag je best altijd om een correctie. Zo nodig stel je ook een fiscale fiche op voor de onvolledige of onjuiste factuur.

Wat zijn de gevolgen van een onjuiste of onvolledige factuur?

De opsteller van een onvolledige of onjuiste factuur heeft er alle belang bij dat de factuur wordt gecorrigeerd, want zelf kan hij bij een controle tegen een boete aanlopen. Heb je een onjuiste factuur ontvangen? Dan heeft dat meestal tot rechtstreeks gevolg dat de btw-administratie de btw-aftrek weigert. In principe kan een onvolledige factuur ook gevolgen hebben voor de aftrekbaarheid in de directe belastingen, maar hier is de fiscus vaak een stuk soepeler.

De laatste jaren worden de controleurs wel een stuk soepeler. Dat heeft mede te maken met de Europese rechtspraak die de Belgische regelgeving te ver vindt gaan, waarbij ijverige controleurs in het verleden de aftrek weigerden wanneer er gewoon een foutje in het adres stond. Daarom volstaat het tegenwoordig om een onvolledige factuur aan te vullen met andere inlichtingen, zoals een offerte of kassabon, om alsnog van de btw-aftrek te genieten. Indien je dit echter niet kan aanvullen, zal de controleur alsnog de btw-aftrek van de onvolledige of onjuiste factuur weigeren.

Onjuiste factuur ontvangen? Vraag om een correctie

Heb je een onjuiste factuur ontvangen? Vraag dan in de eerste plaats om een nieuwe, gecorrigeerde factuur. Dat biedt toch de meeste zekerheid. Daarnaast kan je natuurlijk ook gewoon de onjuiste factuur niet betalen en weigeren. Dat is niet onlogisch, want de betaalde btw kan je nu eenmaal niet recupereren. Onthoud wel dat een onjuiste of onvolledige factuur nog niet automatisch wil zeggen dat de vordering komt te vervallen.

Vaak volstaat een telefoontje of mailtje om de kwestie glad te strijken en alsnog een correcte factuur te krijgen. In het andere geval raad ik aan om de onvolledige of onjuiste factuur via een aangetekende brief te protesteren.

Foutieve factuur ontvangen en fiscale fiche 281.50 indienen

Indien er geen verbetering volgt, moet je in elk geval een fiscale fiche 281.50 opmaken. De rechtspraak heeft eerder al aangegeven dat zo’n fiche 281.50 verplicht is wanneer het btw-nummer, de naam of het adres op de factuur onjuist is. Doe je dit niet, dan loop je het risico op een aanslag geheime commissielonen van 309% (behoudens wanneer het bij de controle nog mogelijk is om de genieter aan te wijzen). Onthoud vooral dat een fiche te veel beter is dan een fiche te weinig, dus maak bij twijfel steeds de fiche 281.50 op en dien het uiteraard ook voor 30 juni digitaal in via Belcotax-On-Web.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here