DELEN

Bij het afsluiten van een verzekering is de verzekerde waarde doorslaggevend. Die verzekerde waarde moet overeenstemmen met de werkelijke waarde, of toch als we onder- en oververzekering willen voorkomen. Bij een autoverzekering is dat niet zo gek moeilijk en neem je gewoon even de aankoopfactuur mee naar de verzekeraar, maar bij een brandverzekering ligt het toch even anders. Dan is de verzekerde waarde de actuele nieuwwaarde van de woning. Dit kan hoger of lager zijn dan de prijs die jij voor de woning betaalde, bijvoorbeeld ten gevolge van renovaties en aanpassingen aan de woning. Onder- en oververzekering wordt ten zeerste afgeraden.

Wat is onderverzekering en waarom is het nadelig?

Bij onderverzekering is de verzekerde waarde lager dan de werkelijke waarde. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onderverzekering omdat je een nieuw terras bouwde aan de woning, zonnepanelen plaatste en een oprit liet aanleggen. Wanneer je hiervan geen melding maakt bij de verzekeraar en er geen herwaardering gebeurde, is er sprake van onderverzekering.

Wat zijn de gevolgen van onderverzekering?

In de eerste plaats loop je het risico dat je bij een totaal verlies niet de werkelijke waarde krijgt vergoed. Dat is logisch aangezien de verzekerde waarde lager lag. Het gevolg is dat de vergoeding maximaal de verzekerde waarde kan bedragen.

Toch is er niet alleen een risico bij het totaal verlies, want in de andere gevallen wordt de evenredigheidsregel toegepast. Dat wil zeggen dat de vergoeding die je ontvangt lager zal liggen en dit evenredig met de verhouding tussen de verzekerde waarde en de werkelijke waarde. Ook bij beperkte schadegevallen ontvang je met andere woorden geen integrale vergoeding van de schade.

Is een garantie tegen onderverzekering mogelijk?

Sommige verzekeraars verlenen inderdaad een garantie tegen onderverzekering indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Indien de verzekerde waarde dan te laag uitvalt, nemen zij de verantwoordelijkheid op zich. Het is hier de verzekeraar die op basis van de verstrekte informatie de verantwoordelijkheid op zich neemt om de juiste te verzekeren waarde te begroten. Natuurlijk is er wel vereist dat je geen fraude pleegt en waarheidsgetrouw alle informatie aanlevert. Er zijn verschillende verzekeraars die een garantie tegen onderverzekering aanbieden, vaak na het invullen van een vragenlijst, een bezoek ter plaatse of na aanlevering van een onafhankelijk taxatierapport.

Bij sommige verzekeringsformules is het overigens moeilijk om de werkelijke waarde te bepalen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het afsluiten van een blokpolis. In dat geval kan elke individuele eigenaar de werkelijke waarde beïnvloeden en heeft de syndicus geen zicht op de evolutie ervan. Daarom voorzien verzekeraars vaak dat de evenredigheidsregel bij deze verzekeringen wordt uitgesloten, uiteraard in ruil voor een hogere premie. Het risico bij totaal verlies blijft dan wel bestaan, waardoor men er meestal voor kiest om de verzekerde waarde voldoende hoog te waarderen. Het hoeft niet te verbazen dat deze verzekeringen al snel prijzig worden.

Wat is oververzekering en waarom is het nadelig?

Naast onderverzekering is het ook mogelijk dat de verzekerde waarde hoger ligt dan de werkelijke waarde. We spreken dan van oververzekering. Wanneer je oververzekerd bent, krijg je met twee nadelen af te rekenen. In de eerste plaats betaal je een premie die hoger is dan wat eigenlijk nodig is. Daarnaast opent een oververzekering geen hogere rechten, daar het nu eenmaal gaat om een schadeverzekering die maximaal de geleden schade zal vergoeden. De evenredigheidsregel wordt met andere woorden nooit in je voordeel toegepast en je krijgt steeds een vergoeding voor de werkelijk geleden schade.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here