DELEN

Als je een onderneming opstart, dien je de juiste NACE-codes door te geven. Indien je activiteiten in de loop der tijd wijzigen, dien je bovendien je NACE-codes te actualiseren. Waarom is dit nodig? Wat is mijn NACE-code en waar vind ik de NACE-code lijst? Op deze en andere vragen vind je hieronder het antwoord.

Wat zijn de NACE-codes?

NACE is de afkorting voor Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap). De NACE-codes zijn steeds opgebouwd uit een nummer en een omschrijving, bijvoorbeeld 58210 Uitgeverijen van computerspellen.

De NACE-codes worden door de Europese Unie aan de lidstaten toegekend. Ze worden gebruikt om bepaalde klassen van activiteiten (commercieel of niet-commercieel) aan te duiden. De NACE-code lijst is met andere woorden een officiële Europese lijst met activiteitsomschrijvingen die aan bepaalde NACE-codes worden gekoppeld. Hoewel de NACE-code lijst in principe door Europa wordt opgesteld, mogen lidstaten de codes verder uitdiepen met subcodes. Daarom spreken we in België ook wel eens over de NACEBEL-codes.

Waarom gebruikt men NACE-codes?

Het gebruik van de NACE-codes wordt verplicht door de Europese Unie. Met behulp van deze lijst kunnen de ondernemingsloketten, de btw-administratie en de RSZ bedrijven in sectoren indelen. Het wordt onder andere gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van economische overzichten en statistieken. Daarnaast bieden de codes inzicht in wat de verplichtingen zijn voor bepaalde ondernemingen.

Hoe kom ik aan de juiste NACE-codes?

Als je een eigen zaak start, moet je langs een ondernemingsloket passeren en dien je je zaak te registeren in de KBO. Bij het aanmelden dien je de NACEBEL-codes aan te geven van de activiteiten die je zal uitvoeren. Daarbij houd je ook rekening met de middellangetermijnplannen. Het is belangrijk om de juiste NACE-codes te registreren, want anders kan je in de problemen komen met het innen van facturen. Via My Enterprise is het mogelijk om na te gaan welke NACE-codes voor jouw onderneming bekend zijn. Via deze toepassing is het ook mogelijk om NACE-codes toe te voegen. Daarvoor heb je een e-id nodig. Je dient er tevens aan te geven wat je hoofdactiviteit is. Dit is de activiteit die het meeste omzet genereert.

Wat is mijn NACE-code? De NACE-code lijst raadplegen

De lijst met NACE-codes is te raadplegen op de website van Statbel (pdf). Daarbij zijn ook de nodige toelichtingen te vinden. Het werkt via een top-downmodel. Eerst heb je de sectie, vervolgens een afdeling, dan een groep en dan een klasse. Op basis hiervan vind je eenvoudig je weg in de lijst met NACE-codes. In totaal zijn er 21 secties in de lijst met NACE-codes opgenomen, telkens met talloze afdelingen, groepen en klassen.

Sectie NACE classificationOmschrijvingAfdeling
ALandbouw, bosbouw en visserij01 – 03
BWinning van delfstoffen05 – 09
CIndustrie10 – 33
DProductie en distributie van elektriciteit, gas, stroom en gekoelde lucht35
EDistributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering36 – 39
FBouwnijverheid41 – 43
GGroot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen45 – 47
HVervoer en opslag49 – 53
IVerschaffen van accommodatie en maaltijden55 – 56
JInformatie en communicatie58 – 63
KFinanciële activiteiten en verzekeringen64 – 66
LExploitatie van en handel in onroerend goed68
MVrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten69 – 75
NAdministratieve en ondersteunende diensten77 – 82
OOpenbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen84
POnderwijs85
QMenselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening86 – 88
RKunst, amusement en recreatie90 – 93
SOverige diensten94 – 96
THuishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten
door huishoudens voor eigen gebruik
97 – 98
UExtraterritoriale organisaties en lichamen99

Zo is de NACE-code van een schoonheidsspecialiste 96022 Schoonheidsverzorging. Dit valt onder de sectie S Overige diensten. De NACE-code voor consultancy is dan weer afhankelijk van om welk type consultancy het gaat (specialisme). Zo is er bijvoorbeeld 62020 Computerconsultancy-activiteiten. Dit valt onder de sectie J Informatie en Communicatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here