DELEN

Doe je zelf jouw eigen boekhouding? Dan ben je misschien wel al eens vergeten om een intracommunautaire opgave in te dienen. Of was de klantenlisting het grote probleem? In de praktijk zal men al snel met fiscale boetes zwaaien. In sommige gevallen zijn dergelijke fiscale boetes aftrekbaar en hoef je er dus geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op te betalen. In andere gevallen geldt dan weer het tegendeel.

Maar wanneer zijn fiscale boetes aftrekbaar en wat zijn de niet aftrekbare boetes? Ik geef ze even voor je weer. Let op, want de regeling wijzigt binnenkort. En dan spreken we zonder uitzondering van niet aftrekbare boetes.

Lees ook: Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar in de directe belastingen?

Principe: ook fiscale boetes zijn niet aftrekbare boetes

In principe spreken we van niet aftrekbare boetes. Bij strafrechtelijke boetes is dat niet onlogisch. Denk bij dergelijke strafrechtelijke niet aftrekbare boetes bijvoorbeeld aan verkeersboetes of boetes wegens foutparkeren.

Ook bij fiscale boetes spreken we in theorie van niet aftrekbare boetes. Echter bestaan er hier wel een aantal uitzondering. In zo’n geval spreken we van fiscaal aftrekbare boetes.

Niet aftrekbare fiscale boetes zijn onder andere de niet-proportionele BTW boetes, boetes opgelegd door de Douane en Accijnzen en de boetes die in het wetboek der Inkomstenbelastingen zijn opgenomen.

Parkeerretributies zijn geen boetes

In bovenstaande uiteenzetting hebben we het over de aftrekbaarheid van boetes. Parkeerretributies zijn echter geen boetes en worden als een autokost aanzien. Hierdoor zijn ze dus wel gewoon fiscaal aftrekbaar. Dat is uiteraard anders wanneer de politie een bekeuring onder jouw ruitenwissers schuift. Dat is dan weer een strafrechtelijke boete. Het gaat in dat geval om niet aftrekbare boetes.

Je kan btw-boetes semiautomatisch laten kwijtschelden

Bij een eerste inbreuk te goeder trouw kan je btw-boetes laten kwijtschelden, op voorwaarde dat je een rechtzetting doet en dat de begane overtreding ook effectief voor vermindering vatbaar is. Het gaat onder andere om de boetes wegens het te laat indienen van de klantenlijst of van de opgave van intracommunautaire handelingen. Het is geen vereiste dat de BTW boetes aftrekbaar zouden zijn.

Wel wordt de kwijtschelding niet automatisch toegepast. Je zal met andere woorden zelf een verzoekschrift moeten indienen. Dit verzoekschrift wordt vervolgens administratief onderzocht, hoewel de goede trouw wordt vermoed en dus niet moet worden bewezen.

Wanneer zijn fiscale boetes aftrekbaar?

Dat is enkel het geval indien er uitdrukkelijk een uitzondering werd voorzien op het principe dat fiscale boetes niet aftrekbare boetes zijn. In principe dien je voor de beoordeling van de aftrekbaarheid dan ook drie principes te hanteren.

Zo mag er in de eerste plaats geen sprake zijn van een boete die door de strafwet werd opgelegd. Hiernaast spreken we bij administratieve kosten in principe van aftrekbare boetes en kan dat ook worden gezegd indien de bijdrage of de kost zelf aftrekbaar is.

In de praktijk zijn onder andere volgende fiscale boetes aftrekbaar: de proportionele BTW boetes, de proportionele geldboetes inzake de registratierechten en de administratieve boetes die worden opgelegd indien de jaarrekening laattijdig werd neergelegd. Ook boetes op de verkeersbelasting van personenauto’s zijn fiscaal aftrekbaar, omdat de verkeersbelasting zelf aftrekbaar is. Echter moet je de boete dan wel gewoon beperken in functie van de CO2-uitstoot.

Boetes Belastingdienst aftrekbaar? Binnenkort geen uitzonderingen meer

Binnenkort wordt de regeling met betrekking tot de aftrekbare en niet aftrekbare boetes gewijzigd. Het Zomerakkoord moest immers een aantal inspanningen compenseren. Een van de compenserende maatregelen was de afschaffing van de bovenstaande uitzonderingen. Dat staat te lezen in circulaire 2018/C/12 van 30 januari 2018. Vanaf 2020 zullen alle boetes dus niet aftrekbare boetes worden.

Voorkomen is beter dan genezen

Als je je boekhouding zelf doet en hier geen ervaring mee hebt, loop je altijd het risico op fouten en op fiscale boetes. Zoals je hebt gelezen, zijn de meeste fiscale boetes niet-aftrekbaar. Hoe dan ook is zo’n boete sowieso een domper. Doe daarom een beroep op een boekhouder en zorg ervoor dat je fiscale administratie helemaal in orde is. Als je nog geen boekhouder hebt, kan je even dit formulier invullen. Binnen 48 uur ontvang je dan tot drie offertes van geschikte boekhouders. Dit is volledig gratis en natuurlijk ook vrijblijvend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here