DELEN

Bij een auto-ongeval zijn er vaak verschillende verzekeraars en verzekeringsformules betrokken. Wanneer er sprake is van een arbeidswegongeval waarbij een tegenpartij betrokken is, is het hek helemaal van de dam. Welke verzekeraar moet welke schade vergoeden? En welke rol speelt de arbeidsongevallenverzekeraar? Dat lees je in dit artikel. 

Verzekering arbeidsongevallen: lichamelijke schade werknemer

Bij een auto-ongeval op weg naar of van het werk is er sprake van een arbeidswegongeval[1]. Opdat er sprake zou zijn van een arbeidswegongeval moet het wel gaan om een ongeval tijdens de “normale weg” van je verblijfsplaats naar je werk. Hierbij moet je wel drie dingen weten:

  • De verblijfsplaats hoeft niet het domicilieadres te zijn, maar kan bv. ook het adres van het tweede verblijf in de buurt van de werkplek zijn;
  • De normale weg hoeft niet de kortste weg zijn. Kleine omwegen, bijvoorbeeld om even te stoppen bij de bakker of om de kinderen van school te halen, vallen ook binnen de normale weg;
  • Het “werk” kan ruim worden geïnterpreteerd. Dit wil zeggen dat als je de werknemer vraagt om na het werk onderweg nog even papieren bij de boekhouder binnen te brengen, dat de arbeidsweg ook bij de boekhouder start.

In België is een arbeidsongevallenverzekering verplicht. Als er sprake is van een arbeidswegongeval  zal de arbeidsongevallenverzekeraar de lichamelijke schade vergoeden, net zoals hij dit doet bij letselschade na een arbeidsongeval. Als werkgever moet je wel de verzekeraar op de hoogte brengen opdat hij de schadevergoeding bij een arbeidsongeval kan uitbetalen.

Andere schade dan lichamelijke schade werknemer

De arbeidsongevallenverzekering dekt alleen de lichamelijke schade van de werknemer. Wat de materiële schade betreft, is het afhankelijk van het aansprakelijkheidsvraagstuk:

  • De werknemer is aansprakelijk of het gaat om een eenzijdig ongeval: De omniumverzekering van de werknemer zal de schade vergoeden. Indien er geen omniumverzekering is, is de schade voor rekening van de werknemer.
  • Een andere bestuurder is aansprakelijk[2]: De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de andere bestuurder zal de materiële schade vergoeden.

Voor eventuele inzittenden is er altijd een oplossing voorzien. Zo zal ofwel de eigen autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid hun schade vergoeden ofwel zal dit geschieden op basis van de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de tegenpartij.

Lichamelijke of materiële schade aan de tegenpartij

Wanneer een andere bestuurder ook schade heeft opgelopen, moet men opnieuw de aansprakelijkheidsvraag stellen.

  • De werknemer is aansprakelijk voor het ongeval: De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de werknemer zal de volledige lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij vergoeden.
  • De tegenpartij is aansprakelijk: In principe is de eigen schade voor rekening van de tegenpartij. Eventueel zal de omniumverzekering van de tegenpartij of de bestuurdersverzekering van de tegenpartij de lichamelijke of materiële schade van de aansprakelijke vergoeden.

[1] Wat te doen bij een arbeidsongeval? De werknemer bewaart altijd de medische attesten, rekeningen en bewijsstukken en maakt een overzicht van alle kosten. De werknemer neemt zo snel mogelijk met jou contact op en jij brengt je arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte. In de verzekeringspolis vind je terug hoeveel tijd je hebt om de verzekeraar op de hoogte te brengen.

[2] Wat is burgerlijke aansprakelijkheid? Er is sprake van burgerlijke aansprakelijkheid wanneer een ander door jouw fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid schade heeft opgelopen én er een verband is tussen die twee. Indien dat het geval is, moet je alle schade van de tegenpartij vergoeden. Een inbreuk op de verkeerswetgeving kan volstaan om aansprakelijk te zijn. Daarom is een BA-verzekering verplicht voor autobestuurders. De bestuurdersverzekering is niet verplicht.

Wat is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering prijs? De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid prijs is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het schadeverleden van de bestuurder, het type wagen, de CO2-uitstoot van de wagen, de woon- en werkplaats etc.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here