DELEN

Er bestaan verschillende manieren om de uiteindelijke factuur vorm te geven. Sommigen werken met een forfaitaire prijs, anderen werken op basis van een uurloon. Zo is een uurloon als zelfstandige in de bouw helemaal niet gewoon, maar kan ook een freelance tekenaar met een uurtarief werken. De vraag die rest is natuurlijk hoe zij een ideaal uurloon bepalen kunnen. Een allesomvattende formule voor het bepalen van het uurloon als zelfstandige, is er immers niet. Wel zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden en kunnen we het uiteindelijk uurtarief op verschillende manieren bepalen.

Lees ook: hoe kan je de verkoopprijs van jouw producten berekenen?

Absolute ondergrens van het uurloon als zelfstandige: minimumloon

In het buitenland zijn er misschien zelfstandigen te vinden die voor enkele euro’s per uur aan de slag gaan, maar uiteraard hoef je in dat verhaal niet mee te gaan. De absolute ondergrens is wat mij betreft dan ook het minimumloon. Let wel: dat is het minimumloon rekening houdende met de gemaakte beroepskosten. Denk bijvoorbeeld ook aan de afschrijving van de bestelwagen of het gsm-abonnement. Om die ondergrens te bepalen zal je dan ook een berekening moeten maken van de jaarlijkse kosten en nagaan in welke mate zij doorwegen per gepresteerd uur. Hiervoor maak je een begroting van het aantal uren dat je dat jaar zal presteren. In de praktijk zal de absolute ondergrens tussen de 13 euro en 25 euro per uur bedragen. Een zelfstandige factureert immers niet alleen uren, maar werkt ook veel uren aan het opbouwen van een klantenbestand.

Het feit dat ik deze ondergrens aanhaal, hoeft overigens niet te verbazen. Econoom Geert Noels zei het eerder al: «De nieuwe armen zijn de zelfstandigen, de nieuwe rijken de ambtenaren”. Uiteraard doelde hij ook deels op het erbarmelijk sociaal statuut van de zelfstandige, maar toch is het ook relevant omdat veel zelfstandigen met de minimumloongrens flirten.

Uurloon bepalen op basis van de sector

Dat het uurloon als zelfstandige in de bouw lager zal zijn dan dat van een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht, zal niemand verbazen. Er zijn dan ook verschillende factoren waar je rekening mee moet houden. De graad van specialiteit is daar een eenvoudig voorbeeld van. Kijk dus naar de prijzen die in de sector gangbaar zijn en laat het dienen als basis voor het eigen uurloon. Uiteraard is een hogere of lagere prijs hier steeds verantwoordbaar. Met ruim twintig jaar ervaring op de teller mag je dan ook een hogere prijs vragen dan een twintiger aan het begin van zijn professionele carrière. Dat is de logica zelve.

Je kan uiteraard ook op zoek gaan naar onderzoeken waar dergelijke cijfers reeds zijn aangegeven. Een algeheel gemiddelde is 52 euro per uur. Een zelfstandige fotograaf zal echter al snel 60 euro per uur kosten, terwijl het uurloon van een zelfstandige copywriter zich beperkt tot ongeveer 45 euro. Het uurloon in de bouw schommelt meestal rond 38 euro, met 32 euro als minimum en 45 euro als maximum. In het gedetailleerd overzicht hieronder vind je ook enkele cijfers voor andere categorieën zelfstandigen terug.

Gedetailleerde overzicht gemiddelde cijfers uurloon als zelfstandige:

Categorie zelfstandige Gemiddeld uurloon zelfstandige (euro)
Voice-over tarief per uur 105
Freelance projectleider uurtarief 86
Freelance lesgever uurtarief 67
Zelfstandige HR-ondersteuning tarief per uur 65
IT system engineer uurtarief 60
Fotograaf freelancer uurtarief 60
SEO-specialist tarief per uur 60
IT-engineer gemiddeld uurloon 59
Marketing support tarief per uur 58
Financial support gemiddeld tarief per uur 52
Social Media expert uurtatief 50
Websiteontwikkelaar tarief per uur 45
Copywriter uurtarief 45
Digital marketeer uurtarief 40
Eventplanner tarief per uur 39
Uurloon schilder zzp 38
Freelance vertaler tarief per uur 36
Freelance administratie uurtarief 35
Chauffeur gemiddeld uurloon 29
Zelfstandig telemarketeer gemiddeld uurloon 24

(Cijfergegevens: Freelancenetwork e.a.)

Uurloon zelfstandige berekenen op basis van financieel plan

In het financieel plan maak je een overzicht van de uitgaven en hoe je die zal financieren. Datzelfde financieel plan zal meteen ook aantonen hoeveel je moet verdienen om rendabel te zijn. Om het uurloon van de zelfstandige te berekenen zal je dus moeten vertrekken van zowel de opstartkosten, de vaste kosten als de terugkerende uitgaven. Hierna zal je een verdeelsleutel moeten maken: hoeveel uren zal je effectief factureren en hoeveel uren zal je daarentegen presteren (bv. inclusief boekhouding, netwerkevents, …). Vervolgens zal je die kosten moeten verrekenen in de gepresteerde uren, net zoals ik het ook al aanhaalde bij het bepalen van de minimumgrens. Het verkregen resultaat zal aantonen welk uurtarief noodzakelijk is om break-even te draaien. Natuurlijk willen we ook winst maken: bepaal een en ander op basis van de verhoopte winstcijfers of op basis van wat in de sector gewoon is.

Vergelijk het verkregen resultaat opnieuw met dat van de sector. Wat als jouw rendabele ondergrens boven het gemiddelde uurloon ligt? Dan weet je eigenlijk al meteen dat je het verkeerd hebt aangepakt. Je zal jouw formule moeten aanpassen om echt slaagkans te maken: kosten beperken en inzetten op minder prospectietijd, zijn daar slechts twee voorbeelden van.

Vergeet overigens niet rekening te houden met de algehele tendensen uit het ondernemingsplan. Gaf je daar aan je voornamelijk te profileren als de voordeligste keuze, dan kan je daar uiteraard niet zomaar aan verzaken.

Werken op zelfstandige basis, welk uurloon? Andere prijsbepalende factoren…

Bovenstaande twee berekeningsmethoden geven al een goed idee van hoe je jouw uurprijs bepalen kan. Toch biedt het nog niet automatisch soelaas. Je zal immers steeds verschillende prijsbepalingsmethoden combineren en ook rekening moeten houden met een aantal andere factoren. Zo is het zeker niet abnormaal dat je een hogere prijs aanrekent in volgende gevallen:

  • De opdracht heeft een hogere moeilijkheidsgraad en vergt een bepaalde mate van expertise;
  • De opdracht is voor een grotere klant;
  • De klant wilt een snelle levering verkrijgen;
  • De activiteiten moeten in het weekend, op feestdagen of ’s nachts plaatsvinden;
  • Een beperkte omvang (bv. werken met minimumfactuur).

Tot slot is er uiteraard nog steeds een onderhandelingsmarge. Wanneer je een groot project wilt binnenhalen, zal je bijvoorbeeld wel eens een beetje van de prijs willen doen. Andersom zal een klant soms vragen of het toch niet aan een lagere prijs kan…

Dat laatste doe je overigens maar beter niet. Je haalt dan beter aan dat je eenmalig een uur of een deel van het werk niet zal factureren om jezelf te bewijzen. Maar zo zal de klant alvast niet elke keer opnieuw naar de lagere prijs vragen. Is de klant tevreden? Dan kan je in het vervolg wel alle werken factureren. Eerlijk is eerlijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here