DELEN

Het is lang niet altijd even duidelijke welke kosten je als zelfstandige fiscaal kan aftrekken en welke niet. Ook bij werkkleding is die onduidelijkheid niet anders. Zij zijn in de regel immers niet fiscaal aftrekbaar, maar toch bestaan er een aantal uitzonderingen op dit principe. Onder andere wat specifieke beroepskleding betreft, is dat het geval.

Principe: kledingkosten zijn niet aftrekbaar

In principe zijn de kledingkosten van een zelfstandige niet aftrekbaar. Zo zal een vertegenwoordiger zijn duur maatpak niet fiscaal in mindering kunnen brengen. De fiscus stelt immers een aantal voorwaarden voor de aftrekbaarheid en neemt aan dat de kosten voor kleding niet gemaakt worden om belastbare inkomsten te verwerven. Ook wat betreft het huren of het onderhouden van kleding geldt hetzelfde principe.

Lees ook: Welke kosten zijn aftrekbaar in de directe belastingen?

Uitzondering: kleding voor personeel

Indien je personeel in dienst hebt, mag je hen van kleding voorzien. Zo kan je alle vertegenwoordigers jaarlijks een maatpak op maat cadeau doen. In zo’n geval mag je de kledingkosten wel gewoon fiscaal in mindering brengen. Anderzijds zal de aankoopprijs voor het personeelslid in kwestie een belastbaar voordeel van alle aard zijn.

Uitzondering: specifieke beroepskledij

Een tweede uitzonderingscategorie is die van de specifieke beroepskledij. Het gaat om kledingstukken die zo specifiek zijn dat ze niet in het privéleven gedragen kunnen worden én waarbij er wel een verband bestaat tussen de kost en het verwerven van inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan werkkleding voor de industrie of aan de toga van een advocaat.

Het gaat bovendien ook om kledingstukken die werknemers moeten dragen op grond van een cao of op grond van de reglementering inzake arbeidsbescherming én die niet in de vrije tijd kunnen worden gedragen. Ook brandwerende pakken of veiligheidsbrillen worden met andere woorden aanzien als specifieke beroepskledij.

In dergelijke gevallen zijn ook de bijhorende kosten voor onderhoud en herstelling gewoon fiscaal aftrekbaar. Vraag wel steeds om concreet op de facturen te vermelden wat er werd gereinigd. Zo voorkom je discussies met de fiscale controleur.

Kledingstukken voorzien van een logo

Een klassiek T-shirt zal nooit onder de noemer specifieke beroepskledij kunnen vallen. Toch kan je jouw broek, hemd en andere kleding waarmee je jezelf onder de klanten begeeft, via een omweg alsnog als beroepskost inbrengen. Voor pakweg een winkelbediende is dat niet onbelangrijk.

Hiervoor zal je jouw kleding wel met een duidelijk zichtbaar logo moeten bedrukken. In dat geval gaat het immers niet om niet-specifieke beroepskledij maar wel om publiciteitskosten. Die publiciteitskosten zijn wel gewoon aftrekbaar en dit zelfs voor 100%.

Andere regels inzake BTW

Inzake BTW is de regeling anders. Hier kan men immers ook de betaalde btw op niet-specifieke beroepskledij aftrekken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je die kledingstukken dan ook beroepsmatig gebruikt. Er staat dan ook nergens in het Wetboek BTW aangegeven dat niet-specifieke beroepskledij niet van de aftrekbare BTW kan genieten.

Waar koop je best jouw werkkleding?

Om discussies te voorkomen, is het steeds aangeraden om specifieke beroepskleding aan te kopen bij een gespecialiseerde firma. Indien er twijfel bestaat over het specifiek karakter ervan, wordt bovendien aangeraden om die beroepskleding van een duidelijk zichtbaar logo te voorzien.

Een ideale partner voor het aankopen van beroepskleding is engelbert strauss. Het bedrijf engelbert strauss is immers de marktleider op het gebied van workwear en produceert geen kleding voor de consumentenmarkt. Dat voorkomt vragen van een overijverige fiscus. Bovendien biedt men bij engelbert strauss ook de mogelijkheid om de beroepskleding te voorzien van een naam, een logo of een opschrift. Dit kan zowel via rechtstreekse borduring als via zeefdruk, transferdruk of lasergravure. Zo bouw je niet alleen aan jouw naamsbekendheid, maar kan je in samenspraak met de boekhouder bepaalde kledingstukken als publiciteitskost bestempelen. Uiteraard zijn de kledingstukken van engelbert strauss niet alleen fiscaal interessant, maar zijn ze ook gewoon van hoogwaardige kwaliteit!

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here