DELEN

Als een werknemer overleden is, eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. Het gaat dus niet over op de erfgenamen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een huurovereenkomst. Dat wil echter niet zeggen dat je als werkgever geen verplichtingen hebt wanneer een medewerker overleden is, integendeel. Zo moet het salaris na het overlijden nog steeds worden uitbetaald. Dit maakt dan deel uit van de nalatenschap. Wat te doen bij het overlijden van een werknemer? We leggen het uit.

Overlijden werknemer: uitbetalen loon

Als de medewerker overleden is en die maand heeft gewerkt, heeft de nalatenschap recht op het loon na het overlijden. Dit moet nog steeds worden uitbetaald. Het gaat uiteraard enkel om het saldo. Als er al voorschotten zijn betaald, is enkel het resterende deel van het salaris te betalen.

In België hoef je niet met een extra overlijdensuitkering de werknemer zijn nabestaanden te plezieren en evenmin dien je een transitievergoeding bij het overlijden van de werknemer te betalen. Dit is natuurlijk anders als deze schuld een contractuele basis heeft. Wat je wel nog moet betalen als een werknemer overleden is, is de eindejaarspremie en het vakantiegeld. Het uitbetalen hiervan gebeurt in principe na ontvangst van de overlijdensakte.

Door de werkgever te betalen als een werknemer overleden is:

  • Saldo van het salaris
  • Vakantiegeld voor het voorbije dienstjaar (indien nog niet uitbetaald)
  • Vakantiegeld voor het lopende dienstjaar, in verhouding tot de periode waarin prestaties zijn verricht
  • Eindejaarspremie

Overlijden werknemer: wat te doen?

Bij het overlijden van een medewerker zullen de nabestaanden de werkgever op de hoogte brengen. Vervolgens verwittigt de werkgever zijn sociaal secretariaat, zodat ze het nodige kunnen doen. Het is belangrijk om de collega’s te informeren en ze de tijd te geven om te rouwen nadat een medewerker overleden is. In de praktijk helpt het vaak om collega’s te laten helpen bij het opstellen van een in memoriam, om hen te laten meedenken over een passend bloemstuk en dergelijke meer. Betrek ze en laat ze niet in het ongewisse. Het is overigens maar logisch dat de collega’s de kans krijgen om naar het afscheid te gaan wanneer een medewerker is overleden.

Contact houden met de familie

Verder is het aan te raden om contact te houden met de familie nadat de medewerker is overleden. Ga na of een woordje van een dichte collega tijdens het afscheid al dan niet wenselijk is. Mogelijk moeten er nog persoonlijke spullen terug worden gegeven en liggen er nog zakelijke spullen bij de werknemer thuis. Deze kunnen worden uitgewisseld. Het is aan te raden om deze praktische zaken pas te regelen na de uitvaart en niet meteen nadat de medewerker is overleden. Maak een persoonlijke afspraak om dit alles te regelen.

Interne maatregelen nadat een medewerker is overleden

Verder zal er moeten worden nagedacht over de werkverdeling en zullen externe contacten op de hoogte moeten worden gebracht van het feit dat de medewerker is overleden. Eventueel moet er een vervanger in dienst worden genomen. Het voelt vaak onethisch aan om de werkplek meteen door iemand anders te laten innemen. De intacte werkplek is soms een troost voor de collega’s. Daarom kiezen sommige werkgevers ervoor om de werkplek nog een tijdje leeg te laten en bijvoorbeeld pas na een verlofperiode een nieuwe bestemming te geven. Er kan dan een nieuwe herdenkingsplek worden ingericht, bijvoorbeeld een foto aan de muur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here