DELEN

Als zelfstandige is het soms niet mogelijk om zelf nog actief te zijn voor je zaak. Bijvoorbeeld omdat je zelf ziek bent, omdat je een palliatief zieke partner wil ondersteunen in de eindstrijd of omdat je mentale gezondheid je noopt om het even rustiger aan te doen. Het gaat om vormen van tijdelijke onderbreking van de activiteiten. Het is in dergelijke gevallen niet nodig om met de zaak te stoppen. In de plaats daarvan kan je een vervangende ondernemer inschakelen.

Speciaal om mensen te helpen die bijvoorbeeld zelfstandig en ziek zijn, heeft de regering de zoektocht naar een vervangende ondernemer gemakkelijker gemaakt. Dat heeft het gedaan door middel van een Register van vervangende ondernemers. Dit Register brengt vraag en aanbod samen en maakt het eenvoudiger om een vervangende ondernemer te vinden.

Een vervangende ondernemer vinden

Wie op zoek gaat naar een vervangende ondernemer kan gebruikmaken van het Register van vervangende ondernemers. Via de zoekmotor is het eenvoudig om een geschikte vervangende ondernemer te vinden. Het systeem bezorgt ook de contactgegevens van de vervangende ondernemer en het enige wat je dan nog dient te doen, is de vervangende ondernemer contacteren. Als je liever niet zelf op zoek gaat naar een vervangende ondernemer kan je dit ook overlaten aan het ondernemingsloket.

Eenmaal je een vervangende ondernemer hebt gevonden, maak je zelf afspraken met de vervangende ondernemer. Zo kunnen jullie samen bepalen gedurende welke periode de vervangende ondernemer wordt ingeschakeld. Deze duurtijd moet in het vervangingscontract worden opgenomen. Ook bespreken jullie samen welke vergoeding de vervangende ondernemer krijgt. Al deze afspraken worden opgenomen in een vervangingscontract. In het vervangingscontract moet ook het ondernemingsnummer van de vervanger worden opgenomen. Verder moet er concreet worden verwezen naar de toepasselijke wet van 28 april 2010.

Voorwaarden voor wie een vervangende ondernemer wil inschakelen

Zonder enige verantwoording kan je elk jaar gedurende dertig dagen een vervangende ondernemer inschakelen. Als het gaat om ziekte bij zelfstandigen, kan deze periode worden verlengd. Hetzelfde geldt bij zwangerschapsverlof en bij invaliditeit. Verdere voorwaarden voor wie een vervangende ondernemer wil inschakelen, zijn:

  • Je moet een natuurlijk persoon zijn of de zaakvoerder van een vennootschap
  • Tijdens de periode van de vervanging mag je geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen
  • De vervanging van meer dan 30 dagen kan enkel bij invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof

Voorwaarden voor wie aan de slag wil gaan als vervangende ondernemer

Kandidaten die zich willen aanbieden als vervangende ondernemer dienen contact op te nemen met de erkende ondernemingsloketten. Enkel de erkende ondernemingsloketten kunnen namelijk de kandidaten inschrijven voor een of meerdere activiteiten. Dit is niet gratis, er is een inschrijvingsrecht te betalen. Wie zich inschrijft als vervangende ondernemer maar nog niet daadwerkelijk actief is, hoeft zich nog niet bij een sociaal verzekeringsfonds in te schrijven. Uiteraard moet de vervangende ondernemer ook toegang hebben tot het beroep.

Als er aan alle voorwaarden is voldaan en er een geldig vervangingscontract is opgesteld, wordt vermoed dat de vervangende ondernemer een zelfstandige is. Het risico op een kwalificatie als schijnzelfstandigheid wordt dus beperkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here