DELEN

De statuten zijn te vergelijken met de grondwet, maar dan van een vereniging of een vennootschap. Het zijn de basisregels waaraan de bestuurders zich moeten houden. Ze bepalen bijvoorbeeld wie lid kan worden van een vzw of wat er moet gebeuren als de vereniging wordt ontbonden.

Verplicht statuten publiceren in het Belgisch Staatsblad

Bij het oprichten van bijvoorbeeld een vzw hebben de stichtende leden veel vrijheid met betrekking tot de statuten. Wel schrijft de wet een aantal dingen voor. Zo moeten de statuten verplicht schriftelijk worden opgesteld in ten minste twee exemplaren. Ook moeten de statuten een aantal verplichte vermeldingen bevatten. En bovendien moeten de statuten verplicht in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt. Door de opname in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden de statuten publiekelijk gemaakt en kan iedereen er kennis van nemen. Dat is niet onbelangrijk, want door de publicatie in het Belgisch Staatsblad zijn derden verplicht om rekening te houden met de statuten. Ze worden dan tegenstelbaar.

Statutenwijziging publiceren in het Belgisch Staatsblad

Het is niet alleen verplicht om bij de oprichting de statuten in het Belgisch Staatsblad te laten opnemen, maar ook wanneer je overgaat tot de statuten wijzigen. Zo kunnen derden opnieuw kennisnemen van de statutenwijziging en dienen ze er rekening mee te houden. Ook bij een aantal andere zwaarwichtige beslissingen, bijvoorbeeld bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder of bij een verandering van de bevoegdheden van een bestuurder, moeten in het Belgisch Staatsblad publicaties worden opgenomen.

Zelf de statutenwijziging publiceren in het Belgisch Staatsblad

Of het nu gaat om een statutenwijziging van een bv of om een statutenwijziging van een vzw: de statutenwijziging publiceren, is verplicht. Dat is vrij eenvoudig zelf te doen door middel van de publicatieformulieren. Deze zijn in tweevoud en gehandtekend neer te leggen. Dat kan online via de e-griffie of op de griffie zelf. Houd in het tweede geval wel rekening met de geldende coronamaatregelen. Niet overal willen ze al fysieke papieren aannemen. Het is ook mogelijk om ze per post naar het adres van de griffie te verzenden, daar doet men over het algemeen minder moeilijk over. Het is voor de publicatie van de statutenwijziging belangrijk dat de formulieren correct zijn ingevuld en ondertekend. Anders zal men weigeren om ze te publiceren.

Statutenwijziging publiceren in het Belgisch Staatsblad: prijs

De publicatie van de statutenwijziging is niet gratis. Voor ondernemingen betaal je voor een wijziging 175,21 euro (incl. 21% btw). Voor verenigingen gaat het om 140,24 euro (incl. 21 % btw). Bij neerlegging via de e-griffie betaal je op het moment dat het dossier wordt ingediend. Bij een neerlegging op papier dien je vooraf te betalen door middel van een bankoverschrijving of per uitgeschreven cheque. De betaling moet voor de neerlegging worden uitgevoerd en een bewijs van betaling is voor te leggen.

Boekhouder statutenwijziging laten publiceren in het Belgisch Staatsblad

Het is ook mogelijk om de neerlegging door een boekhouder of een juridisch raadgever te laten uitvoeren, op voorwaarde dat deze over een geldige volmacht beschikt. Als je nog geen boekhouder hebt, kan je via deze website eenvoudig een boekhouder vinden. Wij brengen je namelijk gratis en vrijblijvend in contact met drie geschikte boekhouders in jouw buurt.

Eenmaal de statutenwijziging is gepubliceerd, vind je het terug op de website van de KBO. Met behulp van je ondernemingsnummer kan je alle publicaties in het Belgisch Staatsblad raadplegen. Als de statutenwijziging hier niet te vinden is, is het aan te raden om contact op te nemen met de griffie of je boekhouder. Mogelijk is er iets verkeerd gelopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here